งานครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียน ห้อง ม.2.8

รูปภาพของ swkchittrakorn

1. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้าง blog ที่นี่ 
    http://www.thaigoodview.com/node/20850
2. เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com แล้วสมัครสมาชิกใน โดยใช้ Username เป็น
    swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองที่
    สุภาพใส่ลงไปโดยให้ย่อขนาด(Resize)เป็น 85*85 พิกเซล
3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
    3.1 ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์
    3.2 ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์
    3.3 การทำงานของหุ่นยนต์
    3.4 บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต
    3.5 หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต (เล่าถึง รูปลักษณะของหุ่นยนต์ การทำงาน ประโยชน์ และวาดรูป แล้ว scan นำมาลงใน blog ของตน)
4. ให้สรุปย่อเป็นความเรียงของตนเองลงกระดาษหรือพิมพ์ไว้ที่โปรแกรม notepad พร้อมบันทึกชื่อเว็บไซต์หรือชื่อหนังสือที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่สืบค้นด้วย
5. สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วพิมพ์ข้อมูลที่สืบค้นและสรุปไว้ตามหัวข้อข้างต้น (ถ้ามีรูปภาพให้นำมาลงด้วย) เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767
6. แจ้งการส่งงานให้ครูทราบที่รายการ แสดงความคิดเห็น ที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยให้พิมพ์ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่ ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767
7. ให้นักเรียนเข้าไปอ่านข้อมูลของเพื่อนที่ส่งครูตาม Blog ของเพื่อน พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เพื่อนตอบว่า อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน สรุปดีหรือไม่ หรือมีข้อความควรปรับปรุงอย่างไร ให้ชี้แนะเพื่อนด้วย อย่างน้อย 5 คน
8. ส่งงานและแสดงความคิดเห็นให้เสร็จ ภายในวันที่  15 มิถุนายน 2556 เวลา 23.30 น.

ด.ช.สิทธิโชค นาคประเสริฐ ม.2.8 เลขที่19 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157090

รูปภาพของ swk39622

ด.ช.พิชญุตม์ เหรียญทอง ม.2.8 เลขที่37 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157135

รูปภาพของ swk39418

ชอบหุ่นยนต์เรียนแทน หรือ school robot มากๆ ไอเดียเจ๋ง ของblog พิชญุตม์ เลขที่ 37

รูปภาพของ swk39418

ชอบหุ่นยนต์เรียนแทน หรือ school robot มากๆ ไอเดียเจ๋ง

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ด.ช.อดุลรัชด์ สุขสวัสดิ์ 

 ม.2.8  เลขที่ 39

ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157126

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

รูปภาพของ swk39427

ด.ญ.วรินทร  ชมตระกูล ม.2.8 เลขที่7 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157125

 

รูปภาพของ SWK39513

ด.ญ.ไอรินดา     สงค์ประเสริฐ เลขที่ 27  ม.2.8 ส่งงานครั้งที่ 1 

http://www.thaigoodview.com/node/156945/edit

รูปภาพของ swk39443

ด.ญ. ศลิษา สมมาตย์  เลขที่ 10  ม.2.8 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157121

รูปภาพของ Napassorn Akarapotiwong

ด.ญ.นภัสสร อัครโพธิวงศ์  เลขที่23 ม.2.8 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157119

ด.ช.วรฉัตร อนันต์วรชัย เลขที่40 ม.2.8 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157116

ด.ช.วรฉัตร  อนันต์วรชัย เลขที่40 ม.2.8 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/blog/93714

ด.ช.กษิดิศ ศรีตระกูล ม.2.8 เลขที่34 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157098

รูปภาพของ swk39583

ด.ญ.ชวนชม  ชูเชื้อ  ชั้น ม.2.8  เลขที่ 33 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157086

รูปภาพของ swk39583

ด.ญ.ชวนชม  ชูเชื้อ  ชั้น ม.2.8  เลขที่ 33 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157086

รูปภาพของ swk39423

ด.ญ.เนตรนภางค์  กงแก้ว ชั้น ม.2.8 เลขที่ 6 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157081

รูปภาพของ swk.39422

ด.ช.วัชรพล จารุวรานนท์ ม.2.8 เลขที่ 5 ส่งงานครั้งที่1


http://www.thaigoodview.com/node/157074

รูปภาพของ swk.39422

ด.ช.วัชรพล จารุวรานนท์ ม.2.8 เลขที่ 5ส่งงานครั้งที่1


http://www.thaigoodveiw.com/node/157074

รูปภาพของ swk.39422

ด.ช.วัชรพล จารุวรานนท์ ม.2.8 เลขที่ 5ส่งงานครั้งที่1


http://www.thaigoodveiw.com/node/157074

รูปภาพของ swk39453

ด.ญ.อนัตตา  จอมพงษ์ ม.2.8 เลขที่ 11 ส่งงานครั้งที่ 1 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/157070

 

รูปภาพของ swk39490

ด.ญ.อรปรียา คำปา ม.2.8 เลขที่ 20 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157066

รูปภาพของ swk 39527

ด.ญ.เขมอัปสร  ต่อมใจ เลขที่ 31 ม.2.8 ส่งงานครั้งที่ 1 
http://www.thaigoodview.com/node/157055

รูปภาพของ swk39626

เด็กหญิง พลอยวรินทร์ ชินะข่าย เลขที่ 38 ม.2.8 งานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157102

รูปภาพของ swk39494

ด.ช.สหัสวรรษ   ปัญจขันธ์ ม.2.8 เลขที่21 ส่งงานครั้งที่ 1 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/157052 

รูปภาพของ swk39418

 

ขอโทษครับคุณครู ผิดพลาดทางเทคนิค คือ ผมจะติชม blog เพื่อนแต่ใส่ผิดที่ ขออภัยนะครับ

รูปภาพของ swk39502

ด.ช.ภัทราวุธ วงค์แก้ว เลขที่ 24 ม.2.8 งานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157045

รูปภาพของ swk39418

ขอโทษครับคุณครู ผิดพลาดทางเทคนิค คือ ผมจะติชม blog เพื่อนแต่ใส่ผิดที่ ขออภัยนะครับ

รูปภาพของ swk39524

ด.ญ.พรชิตา ยาวิชัย เลขที่ 30 ม.2.8 งานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157043

รูปภาพของ swk39507

ด.ช. ปรมินทร์ ลีลากุด ม.2.8 เลขที่ 25 ส่งงานครั้งที่ 1

 

http://www.thaigoodview.com/node/157041

รูปภาพของ swk39418

เนื้อหาดีชัดเจน

ขอโทษครับคุณครู ผิดพลาดทางเทคนิค คือ ผมจะติชม blog เพื่อนแต่ใส่ผิดที่ ขออภัยนะครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์