งานครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียน ห้อง ม.2.8

รูปภาพของ swkchittrakorn

1. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้าง blog ที่นี่ 
    http://www.thaigoodview.com/node/20850
2. เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com แล้วสมัครสมาชิกใน โดยใช้ Username เป็น
    swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองที่
    สุภาพใส่ลงไปโดยให้ย่อขนาด(Resize)เป็น 85*85 พิกเซล
3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
    3.1 ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์
    3.2 ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์
    3.3 การทำงานของหุ่นยนต์
    3.4 บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต
    3.5 หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต (เล่าถึง รูปลักษณะของหุ่นยนต์ การทำงาน ประโยชน์ และวาดรูป แล้ว scan นำมาลงใน blog ของตน)
4. ให้สรุปย่อเป็นความเรียงของตนเองลงกระดาษหรือพิมพ์ไว้ที่โปรแกรม notepad พร้อมบันทึกชื่อเว็บไซต์หรือชื่อหนังสือที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่สืบค้นด้วย
5. สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วพิมพ์ข้อมูลที่สืบค้นและสรุปไว้ตามหัวข้อข้างต้น (ถ้ามีรูปภาพให้นำมาลงด้วย) เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767
6. แจ้งการส่งงานให้ครูทราบที่รายการ แสดงความคิดเห็น ที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยให้พิมพ์ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่ ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767
7. ให้นักเรียนเข้าไปอ่านข้อมูลของเพื่อนที่ส่งครูตาม Blog ของเพื่อน พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เพื่อนตอบว่า อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน สรุปดีหรือไม่ หรือมีข้อความควรปรับปรุงอย่างไร ให้ชี้แนะเพื่อนด้วย อย่างน้อย 5 คน
8. ส่งงานและแสดงความคิดเห็นให้เสร็จ ภายในวันที่  15 มิถุนายน 2556 เวลา 23.30 น.

ด.ช.ศุภโชค ปัญญาบุญ ม.2.8 เลขที่26 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157038

รูปภาพของ swk39467

เด็กชายปฏิพล พันธุศิลป์ ม.2.8 เลขที่ 14 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157039

รูปภาพของ swk39477

เด็กหญิง นันธิภรณ์  ไชยเทพ ม.2.8 เลขที่ 17 ส่งงานครั้งที่1 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/157035

รูปภาพของ swk39606

เด็กหญิง ปิยนิดา พุทธเนตร ม.2.8 เลขที่ 36 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157032

ดช.พีรณัฐ ตันติวัฒนากุล ม.2.8 เลขที่3 ส่งงานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/157027

 

รูปภาพของ swk39437

ด.ญ.กชกร รัตนประภากร ม.2.8 เลขที่ 8 งานชิ้นที่ 1


http://www.thaigoodview.com/node/157028

รูปภาพของ swk39456

ด.ญ.ใบตอง กมลาสิงห์ ม.2.8 เลขที่ 13  ส่งงานชิ้นที่1 ค่ะ


http://www.thaigoodview.com/node/157026

รูปภาพของ swk39515

ด.ญ.กันตาภา ประยูรไทย ม.2.8 เลขที่ 28 งานชิ้นที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/157010

รูปภาพของ s.w.k.39522

ด.ช.ภควัต ไฝ่ฝัน ม.2.8 เลขที่29 ส่งงานครั้งที่1

 www.thaigoodview.com/node/157008

รูปภาพของ swk39440

ด.ญ. พุทธสุรญาณ์ ฟูเจริญกัลยา เลขที่ 9 ม.2.8 งานชิ้นที่ 1


http://www.thaigoodview.com/node/157009

รูปภาพของ swk39498

ชื่อ ด.ญ. ศุภิสรา บุญยรัตน์ ม.2.8 เลขที่ 22 ส่งงานครั้งที่ 1 

http://www.thaigoodview.com/node/156987

ด.ช.ทรรศน พุ่มมาลัย ม.2.8 เลขที่ 32 ส่งงานครั้งที่1 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/156984

รูปภาพของ swk 39469

เด็กหญิงกรวรรณ จันทสร เลขที่ 16 ม 2.8 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/156981

รูปภาพของ swk39468

เด็กหญิง นัจกร  ใจมั่น เลขที่ 15 ม.2.8 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/156983

ด.ช.กนกเทพ เทพวงศ์ ม.2.8 เลขที่ 35 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/156968

 

รูปภาพของ swk39418

ด.ช.ชยุตม์ โชลิตกุล ม.2.8 เลขที่ 4 ส่งงานครั้งที่1 ครับ

ที่ http://www.thaigoodview.com/node/156894

รูปภาพของ swk39406

ด.ญ.พรรษวัน จันทร์เดือน ม.2.8 เลขที่ 2 ส่งงานครั้งที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/156924

รูปภาพของ swk39418

เนื้อหาดีชัดเจน

ขอโทษครับคุณครู ผิดพลาดทางเทคนิค คือ ผมจะติชม blog เพื่อนแต่ใส่ผิดที่ ขออภัยนะครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์