งานครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียน ห้อง ม.2.10

รูปภาพของ swkchittrakorn

1. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้าง blog ที่นี่ 
    http://www.thaigoodview.com/node/20850
2. เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com แล้วสมัครสมาชิกใน โดยใช้ Username เป็น
    swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองที่
    สุภาพใส่ลงไปโดยให้ย่อขนาด(Resize)เป็น 85*85 พิกเซล
3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
    3.1 ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์
    3.2 ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์
    3.3 การทำงานของหุ่นยนต์
    3.4 บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต
    3.5 หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต (เล่าถึง รูปลักษณะของหุ่นยนต์ การทำงาน ประโยชน์ และวาดรูป แล้ว scan นำมาลงใน blog ของตน)
4. ให้สรุปย่อเป็นความเรียงของตนเองลงกระดาษหรือพิมพ์ไว้ที่โปรแกรม notepad พร้อมบันทึกชื่อเว็บไซต์หรือชื่อหนังสือที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่สืบค้นด้วย
5. สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วพิมพ์ข้อมูลที่สืบค้นและสรุปไว้ตามหัวข้อข้างต้น (ถ้ามีรูปภาพให้นำมาลงด้วย) เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767
6. แจ้งการส่งงานให้ครูทราบที่รายการ แสดงความคิดเห็น ที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยให้พิมพ์ชื่อ-สกุล ห้อง เลขที่ ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767
7. ให้นักเรียนเข้าไปอ่านข้อมูลของเพื่อนที่ส่งครูตาม Blog ของเพื่อน พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เพื่อนตอบว่า อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน สรุปดีหรือไม่ หรือมีข้อความควรปรับปรุงอย่างไร ให้ชี้แนะเพื่อนด้วย อย่างน้อย 8 คน
8. ส่งงานและแสดงความคิดเห็นให้เสร็จ ภายในวันที่  15 มิถุนายน 2556 เวลา 23.30 น.

รูปภาพของ SWK39460

เนื้อหาดี

รูปภาพของ swk39473

ด.ญ.ณัฐณิชา ขัติยะ เลขที่ 20 ม. 2.10

http://www.thaigoodview.com/node/157021

รูปภาพของ SWK39460

เนื้อหาโอเค

รูปภาพของ swk39508

ด.ญ.ปภาวรินท์  ปัญญากรสกุล 2.10 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/157017

รูปภาพของ swk39493

ด.ญ.สุชานาฎ  สัญญะพันธุ์  เลขที่24 ม.2.10 

http://www.thaigoodview.com/node/157015

รูปภาพของ swk39814

ด.ช.ธีร์ธวัชญื สิทธิอาษา ม.2.10 เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/156964

รูปภาพของ swk39595

เด็กหญิงสุธีกานต์   อินทร์บัว  ม.2.10  เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/156980

รูปภาพของ swk39814

.

รูปภาพของ swk39579

ด.ญ รดามณี ยืนยง ม2.10 เลขที่ 33 ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/156955

รูปภาพของ swk39448

ด.ญ.วนาลี  ทาสุวรรณ์ ม.2.10 เลขที่ 12 

http://www.thaigoodview.com/node/156975

รูปภาพของ swk39621

ด.ญ.ปภาวรินทร์ จันต๊ะคาดเลขที่ 37 ม.2.10  ตรวจงานตามลิงค์ที่ให้เลยน่ะค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/156954

รูปภาพของ swk39459

ด.ญ.กัญญาณัฐ สุภามณี ม.2.10 เลขที่14


http://www.thaigoodview.com/node/156928

รูปภาพของ SWK39460

เนื้อหาปานกลาง ดี

ด.ญ. พิชญธิดา เอี้ยวถึ้ง ม.2.10  เลขที่ 18   ค่ะ   ดูงานตามลิงค์ที่อยู่ข้างล่างเลยค่ะ 

            http://www.thaigoodview.com/node/156880                                         

                                                                                                                                  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์