งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

    ให้นักเรียนสร้างบล็อกคนละ 1 ชิ้น โดยให้นักเรียนหาข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับภัยอันตรายของการใช้อินเเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีต่างๆ
    แทรกรูปประกอบอย่างน้อย 1 รูป หรืออาจจะแทรก Clip VDO มาด้วยก็ได้ (อย่าลืมอ้างอิงแหล่งที่มา)
    วิเคราะห์ข่าวตามหัวข้อดังนี้ 1.ปัญหาที่เกิดขึ้น 2.สาเหตุของปัญหา 3.ผลกระทบในด้านต่างๆ 4.วิธีการแก้ไขปัญหา
    นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการสร้าง Blog ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
    กำหนด ส่งงานภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 23.30 น. โดยให้เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ และ URL ของบล็อก เช่น http://www.thaigoodview.com/node/155548

รูปภาพของ snk02989

ด.ญ.ธัญญ์กมน ฐิติธนาสิทธิ์ ม.2/2 เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/156455

รูปภาพของ snk03010

ด.ช.นรพนธ์ ไหลสุพรรณวงค์ ม.2/2 เลขที่ 28 ส่งค้าบๆๆ

http://www.thaigoodview.com/node/156581

รูปภาพของ snk02989

ด.ญ.ธัญญ์กมน ฐิติธนาสิทธิ์ ม.2/2 เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/156455

รูปภาพของ snk02998

ด.ญ.พัชรรินทร์ กมลวิเศษธรรม ม.2/2 เลขที่ 16 ส่งงานค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/156460

 

รูปภาพของ snk02994

ด.ญ. ปาลิดา  วรภัทรถิรกานต์ ม.2/2 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/156484

รูปภาพของ snk03002

ด.ญ.รัญชิดา  กลิ่นกำเนิดชั้นม.2/2 เลขที่20ส่งงานค่ะ^^

http://www.thaigoodview.com/node/156492

รูปภาพของ snk03003

ด.ญ.วรัญญา อยู่ชัยกิจ ม.2/2 เลขที่ 21 ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/156468

รูปภาพของ snk02990

ด.ญ.นภัสสร ย้อยดี ม.2/2 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/156458

รูปภาพของ snk02990

ด.ญ.นภัสสร ย้อยดี ม.2/2 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/156458

รูปภาพของ snk03022

http://www.thaigoodview.com/node/156465 ด.ช.สุรพันธ์ แก้วรัตนะอัมพร ม.2/2 เลขที่40

รูปภาพของ snk03022

http://www.thaigoodview.com/node/156465 ด.ช.สุรพันธ์ แก้วรัตนะอัมพร ม.2/2 เลขที่40

รูปภาพของ snk03019

http://www.thaigoodview.com/node/156473

ด.ช.ศุภกร  โมกขประดิษฐ์  ม.2/2  เลขที่37

 

 

รูปภาพของ snk03019

http://www.thaigoodview.com/node/156473

ด.ช.ศุภกร  โมกขประดิษฐ์  ม.2/2  เลขที่37

 

 

รูปภาพของ snk03019

http://www.thaigoodview.com/node/156473

ด.ช.ศุภกร  โมกขประดิษฐ์  ม.2/2  เลขที่37

 

 

รูปภาพของ snk03009

http://www.thaigoodview.com/node/156494

ด.ช.ธนภัทร ขวัญพันธ์งาม ม.2/2 เลขที่ 27

รูปภาพของ snk03009

http://www.thaigoodview.com/node/156494

ด.ช.ธนภัทร ขวัญพันธ์งาม ม.2/2 เลขที่ 27

รูปภาพของ snk02984

http://www.thaigoodview.com/node/156501

ด.ญ.ฐานิตา ประสานศิลป์ ม.2/2 เลขที่ 2

รูปภาพของ snk03015

ด.ช.ภพสสรค์ เอมโอษฐ์ ม.2/2 เลขที่33

http://www.thaigoodview.com/node/156490

รูปภาพของ snk03016

ด.ช.วรวัส พนมศักดิ์ ม.2/2 เลขที่ 34 http://www.thaigoodview.com/node/156485

รูปภาพของ snk03014

ด.ช.พิชวัชร ลัคนาธิติ ม.2/2 เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/156481

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์