งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

  • ให้นักเรียนสร้างบล็อกคนละ 1 ชิ้น โดยให้นักเรียนหาข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับภัยอันตรายของการใช้อินเเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีต่างๆ
  • แทรกรูปประกอบอย่างน้อย 1 รูป หรืออาจจะแทรก Clip VDO มาด้วยก็ได้ (อย่าลืมอ้างอิงแหล่งที่มา)
  • วิเคราะห์ข่าวตามหัวข้อดังนี้ 1.ปัญหาที่เกิดขึ้น 2.สาเหตุของปัญหา 3.ผลกระทบในด้านต่างๆ 4.วิธีการแก้ไขปัญหา
  • นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการสร้าง Blog ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850
  • กำหนด ส่งงานภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 23.30 น. โดยให้เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ และ URL ของบล็อก เช่น http://www.thaigoodview.com/node/155548
รูปภาพของ snk02971

ด.ช.ณัฐพงศ์  อนันต์อาชญาสิทธิ์  ม.2/1  เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/156602

รูปภาพของ snk02963

http://www.thaigoodview.com/node/156586 ด.ญ.วรรณรัชต์ กรุดเพชร ม.2/1 เลขที่ 21

รูปภาพของ snk02965

http://www.thaigoodview.com/node/156587

เด็กหญิงอภิษฐา บัวเจริญ ม.2/1 เลขที่ 23 ค่ะ

รูปภาพของ snk02980

http://www.thaigoodview.com/node/156594

รูปภาพของ snk02944

ด.ญ.จิณณพัตค์ อินทรกุล ชั้น ม.2/1 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/156603

รูปภาพของ snk02956

http://www.thaigoodview.com/node/156592 

ด.ญ.พัชร์ณัฏฐ์ เจษฎานันท์ ม.2/1 เลขที่ 14

รูปภาพของ snk02946

ด.ญ.ชมภูนุช เกียรติแสงทอง ม.2/1 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/156595

รูปภาพของ snk02946

ด.ญ.ชมภูนุช เกียรติแสงทอง ม.2/1 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/156595

รูปภาพของ snk02946

ด.ญ.ชมภูนุช เกียรติแสงทอง ม.2/1 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/156595

รูปภาพของ snk02970

ด.ช.จิรพัฒน์ คนเเรง ม.2/1 เลขที่ 27 http://www.thaigoodview.com/node/156597

รูปภาพของ snk02970

ด.ช.จิรพัฒน์ คนเเรง ม.2/1 เลขที่ 27 http://www.thaigoodview.com/node/156597

รูปภาพของ snk02970

ด.ช.จิรพัฒน์ คนเเรง ม.2/1 เลขที่ 27 http://www.thaigoodview.com/node/156597

รูปภาพของ snk02970

ด.ช.จิรพัฒน์ คนเเรง ม.2/1 เลขที่ 27 http://www.thaigoodview.com/node/156597

รูปภาพของ snk02970

ด.ช.จิรพัฒน์ คนเเรง ม.2/1 เลขที่ 27 http://www.thaigoodview.com/node/156597

รูปภาพของ snk02970

ด.ช.จิรพัฒน์ คนเเรง ม.2/1 เลขที่ 27 http://www.thaigoodview.com/node/156597

รูปภาพของ snk02962

ด.ญ.รสิกา สงวนสุข ม2/1 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/156582

รูปภาพของ snk02973

ธรรมธัช ไพบูลย์ผล

http://www.thaigoodview.com/node/156585

รูปภาพของ snk02945

ด.ญ.จุฑารัตน์ มณีรัตนะพร ม.2/1 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/156589

รูปภาพของ snk02975

ด.ช.ปุญญพัฒน์ ตรีเทพวิจิตร ม/1 เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/156591

รูปภาพของ snk02978

ด.ช.ภูวิช ศุภโชคกิติกร ม.2/1 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/156590

รูปภาพของ snk02973

ด.ช.ธรรมธัช ไพบูลย์ผล 2/1 30

http://www.thaigoodview.com/node/156585

รูปภาพของ snk02979

http://www.thaigoodview.com/node/156584

สรวิชญ์ บุญมี 2/1 36

รูปภาพของ snk02962

ด.ญ.รสิกา สงวนสุข ม2/1 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/156582

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์