กลุ่มIT ม.4/1

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน เข้ามาเขียนชื่อ-สกุล เลขที่  แล้วเขียนคำถามพร้อมเฉลย เพื่อเป็นแนวทางให้ตัวแทนของเพื่อนๅ ทุกกลุ่มใช้เตรียมตัวไปแข่งขันในวันที่ 4 ก.ค. 2556 ที่มทส ที่ช่องแสดงความคิดเห็น เมนูด้านล่าง คนละ 5 คำถาม โดยคำถามและเฉลยที่ต้องการมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1.Hardward 2.Software 3.ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การใช้ITไปการประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในด้านต่างๆ

BACK

1.CPU เป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ และมีหน้าที่อะไร


ตอบ เป็น ฮาร์ตเเวร์ ทำหน้าที่คือปฏิบัติตามชุดคำสั่งและควบคุมการโอนย้ายและประมวลผลข้อมูลทั้งหมด
ส่วนต่างๆของซีพียูแยกเป็น


 


2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร


ตอบ  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานสำหรับงานทางด้านต่างๆ ออกจำหน่ายเป็นจำนวนมากทำให้การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์จึงเป็นไปอย่าง กว้างขวางและแพร่หลาย


3.การทำเว็บๆหนึ่่ง เอาเเบบใช้ง่ายๆ เเละสะดวก ควรใช้เว็บอะไร


ตอบ HTML


 


4.เทคโนโลยีสารสนเทศ มีชื่อย่อว่าอะไร


ตอบ Etc.


 


5.ช่วงนี้เป็นช่วงกีฬาสี เราสามารถใช่ITไปประยุกต์ใช้เเก้ปัญหา ในด่านต่างๆ


ตอบ ใช้ในการทำโค้ท บนเเสตน

1.ไมโครโปรเซสเซอร์ของฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร และทำงานอะไร

ตอบ หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU, Central Processing Unit )มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ในลักษณะของการคำนวณและเปรียบเทียบ โดยจะทำงานตามจังหวะเวลาที่แน่นอน

2ระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟนของบริษัทแอปเปิ้ลคืออะไร และเปิดตัวครั้งแรกเมื่อใด

ตอบ ไอโอเอส (iOS) หรือในชื่อเดิมคือ ไอโฟนโอเอส (iPhone OS) เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟนของบริษัทแอปเปิล (Apple Inc.) หรือในชื่อเดิม แอปเปิลคอมพิวเตอร์ (Apple Computer Inc.) โดยเริ่มต้นพัฒนาสำหรับใช้ในโทรศัพท์ไอโฟน (iPhone) เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

3.อีเมลล์เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อใด

ตอบ อีเมลเริ่มใช้กันในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) โดยใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ปัจจุบันได้มีการเถียงกันระหว่างเครื่อง SDC's Q32 และ MIT's CTSS ว่าใครเป็นผู้ใช้ระบบอีเมลเป็นเครื่องแรก

4.HTML คืออะไรและเริ่มพัฒนาโดยใคร

ตอบ HTML (เอชทีเอ็มแอล) เริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) HTML  เป็นภาษามาร์กอัปหลักในปัจจุบันที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจหรือข้อมูลอื่น  ที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูลในการแสดง หัวข้อ ลิงก์  ย่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้างแบบฟอร์ม เชื่อมโยงภาพหรือวิดีโอด้วยโครงสร้างของโค้ด

5.MPCย่อมาจากอะไร

ตอบ Multimedia Personal Computer

นส.ณัฐชยา เลขานุกิจ ม4/1 เลขที่27

นาย ทัตเทพ รักพาณิชย์ ม.4/1 เลขที่ 16

 

1.จอคอมพิวเตอร์แบบไหนที่ส่งผลต่อสายตาน้อย(ถนอมสายตา)

ตอบ  LED LCD Plasma

 

2.โปรแกรมในชุด microsoft office 2013 มีอะไรบ้าง ใช้ทำงานอะไร

ตอบ  Access 2013 – โปรแกรมสำหรับจัดทำญานข้อมูล

        Excel 2013 – โปรแกรมคำนวนและตาราง

        OneNote 2013 – โปรแกรมสมุดจดบันทึก

        PowerPoint 2013 – โปรแกรมสร้างงานนำเสนอ

        Publisher 2013 – โปรแกรมสร้างสื่อสิงพิมพ์

        Word 2013 – โปรแกรมจัดการเอกสารยอดนิยม

        Office 2013 Tools – เครื่องมือจัดการด้านภาษาและการอัพเดทของแต่ละโปรแกรม

       

3.อินเทอร์เน็ตไร้สายคืออะไร

ตอบ   อินเทอร์เน็ตที่ใช้การรับส่งสัญญาณทางคลื่น ผ่านอากาศ ระยะทำการแล้วแต่ความแรงของตัวส่งสัญญาณ ตั้งแต่ wifi ในบ้าน ในร้าน ในตึก       ในบริเวณ หรือ edge/gprs ผ่านคลื่นมือถือ ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ หรือ wifi แบบ hot spot ตามสถานที่ต่างๆ หรือจะเป็น 3g ที่ครอบคลุมพื้นที่ตามแต่สถานีกระจายสัญญาณของแต่ละค่าย

 

4.ใครเป็นผู้คิดค้นตู้ ATM และคิดค้นขึ้นในปีใด 

ตอบ  นายลูเธอร์ จอร์จ อาวฟรายด์แทน วิศวกรชาวอเมริกันเป็นผู้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องเอทีเอ็มขึ้นมาเป็นเครื่องแรกของโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1939      (พ.ศ. 2482) ให้แก่ธนาคารซิตี้แบงค์ออฟนิวยอร์ค (City Bank of New York)

 

5.ซอฟต์แวร์ประยุกต์จำเป็นต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบ แล้วซอฟต์แวร์ประมวลคำต้องทำงานภายใต้ซอฟต์แวร์ใด

ตอบ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอสหรือวินโดวส์

ชื่อ นายสัตยพัฒน์ ธัชเสนีย์  ชั้น ม.4/1  เลขที่ 14

1. คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกถูกสร้างขึ้นในค.ศ.ใด และมีชื่อย่อและชื่อเต็มว่าอะไร

ตอบ สร้างในปีค.ศ.1946 มีชื่อว่าENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator)

2. Window 1.0 เปิดตัวครั้งแรกวันที่เท่าไหร่ เดือนใด และปีใด

ตอบ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2528

3. อินเทอร์เน็ต เดิมทีเป็นโครงการของหน่วยงานใด เป็นหน่วยงานของประเทศใด และถูกก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.ใด

ตอบ อินเทอร์เน็ต เป็นโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา

และถูกก่อตั้งเมื่อประมาณปี ค.ศ.1960

4. Pocket PC ย่อมาจากอะไร และใช้ระบบปฏิบัติการใดในปัจจุบัน

ตอบ Pocket Personal Computer ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows mobile

5. แนวคิดในการพัฒนาระบบ GPS เริ่มต้นเมื่อปีใด โดยความคิดของใคร

ตอบ แนวคิดนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1957 โดยความคิดของ Dr.Richard B.Kershner ตอนติดตามการส่งดาวเทียมสปุตนิกของโซเวียต

นายคณาธิป เพชรมนมะดัน เลขที่10

1.จงบอกประเภทของRamที่คนนิยมใช้มากที่สุด พร้อมเหตุผล

     -DDR3 เหตุผลเพราะมีความเร็วที่สุด คือ 1600-2000 MHz

2.จงบอกชื่อระบบปฏิบัติการที่เก่าที่สุด

     -MS-DOS

3.จงเรียงลำดับความเร็วอินเตอร์เน็ทจากมากไปน้อย

   สิงคโปร์   ญี่ปุ่น   เนเธอร์แลนด์   ไต้หวัน   เกาหลีใต้   ฮ่องกง   อันดอร์รา   ลัตเวีย   ลิทัวเนีย   มาเก๊า

     -ฮ่องกง   อันดอร์รา   เกาหลีใต้   ไต้หวัน   สิงคโปร์   ญี่ปุ่น   ลิทัวเนีย   มาเก๊า   เนเธอร์แลนด์   ลัตเวีย

4.จงบอกชื่อดาวเทียมดวงแรกของโลกและชาติที่ส่งขึ้นไป

     -sputnik1 ส่งไปโดยสหภาพโซเวียต

5.Medical Grid คือ

     -เป็นกาพัฒนาระบบโดยรวบรวมประสิทธิภาพหน่วยประมวลผลส่วนที่เหลือมาสร้างหน่วนประมวลผลที่มีความเร็วสูง ใช้ในด้านการแพทย์   

     นาย วรพชร บถพิบูลย์ ม.4/1 เลขที่9

        1.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) ของฮาร์ดแวร์แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ หน่วยประมวลผลกลาง หรือย่อว่า ซีพียู (CPU) เป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ทำงาน หรือประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์ หน่วยประมวลผลกลาง หรือย่อว่า ซีพียู (CPU) เป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ทำงาน หรือประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์

หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจาก หน่วยความจำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก อุปกรณ์ส่งออกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ จอภาพ และเครื่องพิมพ์

2.ในคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์จะถูกใช้งานโดยอะไร

ตอบ ในคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานในแรม (RAM) และประมวลผลผ่านซีพียู (CPU)

3.อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไร

ตอบ อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิดเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการสร้างเครือข่ายคือ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ เครือข่าย ARPANET ถือเป็นเครือข่ายเริ่มแรก ซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนาให้เป็นเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

4. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Vista เป็นระบบปฏิบัติการที่เท่าไหร่ถ้าให้ Microsoft Windows 95เป็นระบบปฏิบัติการแรก และได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร

ตอบ ลำดับที่ 6/ Microsoft Windows XP (95>98>2000>ME>XP>Vista) 

5.เว็บที่เป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะมีประเภทของโดเมนหลังเว็บไซต์ว่าอะไร และมันคืออะไร

ตอบ .ac.th เป็นโดเมนภายในประเทศไทย สำหรับสถานศึกษา (Academic organization) ต่างๆ ซึ่งชื่อของโดเมนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อของสถานศึกษานั้น ๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา จะต้องใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็นหลักฐานในการจดทะเบียน

 

 

น.ส.กนกพร จันทร์เมือง ม.4/1 เลขที่ 26

1. หน่วยที่ใช้การวัดความเร็วของซีพียูเรียกว่าอะไร

ตอบ  “เฮิร์ท”(Herzt) คือการทำงานได้กี่ครั้งในจำนวน 1 วินาที

2. ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกโดยย่อว่าอะไร และมีชื่อเต็มสากลว่าอะไร

ตอบ โอเอส (OS) Operating System

3. 20 ปีก่อน กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ได้มีมติด่วนให้พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าอะไร

ตอบ ARPANET

4. เทคโนโลยี 4คืออะไร

ตอบ เทคโนโลยี 4จี (Forth Generation) เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ

5. GPS มีประโยชน์อย่างไร

ตอบ Global Positioning System หรือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

เป็นระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการคำนวณพิกัด จากดาวเทียมระบุตำแหน่ง ทำให้สามารถชี้บอกตำแหน่งได้ทุกแห่งบนโลกตลอดเวลา ประโยชน์ ได้แก่

1.ป้องกันการหลงทาง, ใช้ในการหาจุดอ้างอิงต่างๆ

2.ใช้ในการแนะนำเส้นทางไปยังจุดต่างๆ บนโลก ดังที่เราเรียกว่า “ระบบนำทาง” หรือ “Navigator”3.ใช้ในการติดตามบุคคล หรือ ติดตามยานพาหนะ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง ที่ผ่านมา

3.ใช้ในการติดตามบุคคล หรือ ติดตามยานพาหนะ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง ที่ผ่านมา

อรญา ชนะรัตน์ ม.4/1 เลขที่ 21

คำถาม5ข้อมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1.Hardward 2.Software 3.ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การใช้ITไปการประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในด้านต่างๆ

1.          ฮาร์ดแวร์ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้กี่หน่วย อะไรบ้าง

ตอบ 4 หน่วย คือ หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน

2.           ลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการ DOS : Disk Operating System คืออะไร

ตอบ ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยคำสั่งที่เป็นข้อความ (Text Mode)

3.         Transmission Control Protocol / Internet Protocol หมายถึงอะไร

ตอบ มาตรฐานการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4.           เทคโนโลยีแบบสื่อประสม (Mutimedia) หมายถึงอะไร

ตอบ เทคโนโลยีที่รวมข้อความ จำนวน ภาพ สัญลักษณ์ และเสียงเข้าด้วยกัน

5.           ภาษาซี (C)เหมาะสมจะนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในด้านใด

ตอบ เหมาะสําหรับใช้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และระบบปฏิบัติการ

 

 

นายเศวตโชติ รานอ กม. 3/11 เลขที่ 12 

1.ข้อดีอะไรของ CPU AMD ที่ทำให้สามารถ ตี ตลาดได้สูสีกับ intel

ตอบ เพราะcpu amd นอกจากจะมีราคาที่ถูกมากแล้ว ยังทีความเร็ว เป็นรอง intel ไม่มากเท่าไรนัก 

2.ต้นกำเนิดของภาษา C มาจากภาษาอะไร

ตอบ ภาษา Bและ BCPL

3.เว็บไซต์แรกของโลก ถูกสร้างขึ้นโดยใคร

ตอบ สร้างโดย เซอร์ทิโมที จอห์น เบอร์เนิร์ส-ลี ได้สร้างเว็บไซต์ชื่อ  http://info.cern.ch

4.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในประเทศไทยปีใด และที่มหาวิทยาลัยใด

ตอบ คอมพิวเตอร์ เครื่อง แรก ภาควิชาสถิติ   คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คือ  IBM 1620

5.ปัจจุบัน Google ตั้งชื่ออัลกรอลิทึมที่ใช้ Search ว่าอะไร

ตอบ Penguin  

 

ดวงกมล สุขเจริญ เลขที่20

1.1 ไบต์ มีความใกล้เคียงกับกี่ตัวอักษร

ตอบ 1 ตัวอักษร

2. สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด

 ตอบ  ดิจิตอล 

3.หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า

ตอบ บิต 

 4.การวัดขนาดข้อมูล 1 TB(เทราไบต์) มีค่าเท่ากับ

 ตอบ 1024 GB

5. ถ้าต้องการสลับปุ่มการทำงานซ้าย-ขวา ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด

ตอบ Button configulation

ตั้งคำถาม5ข้อ นายสุพัฒนะ แพะขุนทด ม.4/1 เลขที่5
 
1.อุปกรณ์ใดนิยมใช้เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป
 
ตอบ Diskette
 
2.โปรแกรมMicrosoft Wordเป็นโปรแกรมประเภทใด
 
ตอบ โปรแกรมประมวลผลคำ
 
3.ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอุปกรณ์ใดจำเป็นต้องใช้ติดอินเทอร์เน็ต
 
ตอบ Modem,คู่สายโทรศัพท์
 
4.บุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความจำเป็นในการใช้ระบบสาระสนเทศในกระบวนการของผู้ใช้คือผู้ใด
 
ตอบ System Analyst
 
5.การนำเทคโนโลยี ร่วมกับการออกแบบโปรแกรมการสอนมาช่วยในการสอนเรียกว่าอะไร
 
ตอบ CAI (Computer-Assisted Instruction)

นทีธร  นุชกลาง  ม.4/1  เลขที่ 8

1. นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ คือ อะไร ?

ตอบ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการโทรคมนาคมพื้นฐานของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจโทรคมนาคมในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

2. ENIAC คืออะไร ?

ตอบ เป็นคอมพิวเตอร์ต้นแบบและเป็นยุคแรกของคอมพิวเตอร์ ใช้ หลอดสุญญากาศ

3. ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นแรกที่สามารถทำงานต่างๆได้ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ที่ลงวินโดวส์นี้ ไม่จำเป็นต้องลงระบบDOS  คือรุ่นใด และเป็นระบบปฏิบัติการแบบกี่บิต ?

ตอบ Windows NT 3.1 เป็นระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต

4. อินเทอร์เน็ต เข้ามาในประเทศไทยเมื่อไร(พ.ศ.) และที่มหาวิทยาลัยอะไร ?

ตอบ พ.ศ.2530 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (Prince of Songkla University)

5. การที่จะล็อกอิน เพื่อตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบล็อกต่างๆได้ จำเป็นต้องทำอะไรเป็นอันดับแรก ?

ตอบ เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกเว็บนั้นๆ

นางสาวกุลฉัตร์ แมบจันทึก ม.4/1 เลขที่ 19


1.ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญกี่ส่วน? ได้แก่อะไรบ้าง?


ตอบ 5 ส่วน ได้แก่  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Sofeware) บุคลากร (Peopleware) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) และกระบวนการทำงาน (Procedure)


2. TCP/IP ย่อมาจากคำว่าอะไร?


ตอบ Transmission Control Protocol/Internet Protocol


3มหาวิทยาลัยใดที่ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในประเทศไทย? เมื่อปีใด?


ตอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.. 2530


4. 3G นั้นได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของมาตรฐานใด?


ตอบ IMT-2000


5. ข้อดีของระบบปฏิบัติการ window 8?


ตอบ ข้อดี ได้แก่ Internet Explorer version 10  โปรแกรมอื่นๆที่มาพร้อมมี โปรแกรม วิดีโอ, เพลง, รูปถ่าย, โปรแกรมสนทนากับบุคคลใน Email, Facebook และ LinkedIn อีก 2 โปรแกรมที่มาพร้อมกันคือ SkyDrive และโปรแกรม Skype ค้นหาสิ่งต่างๆทั้งไฟล์เอกสาร หาโปรแกรม หาการตั้งค่า ได้ครอบคลุมมากขึ้น  ใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมหลายหน้าต่างได้ง่ายขึ้น โดยการแนบ Windows ของโปรแกรมให้ชิดด้านซ้ายหรือด้านขวา (แต่หน้าจอต้องมีความละเอียด 1366x768 เป็นอย่างน้อยถึงใช้การสแนปโปรแกรมได้)

นางสาวธัญชนก   ศิริครรชิตถาวร   เลขที่ 28

 1.       MIMO ย่อมาจากอะไร และแปลว่าอะไร ?

ตอบ   Multiple in, multiple out    หมายถึง  เทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่สามารถเพิ่มช่องส่งสัญญาณและพื้นที่ได้โดยใช้เสาอากาศหลายๆ ตัว (Wireless Technology)

2.      

บริษัทใดประกาศความสำเร็จในการพัฒนาระบบการสื่อสารไร้สายในรุ่นที่ 5 หรือระบบ 5G ?

ตอบ  บริษัทซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ ยักษ์ใหญ่มือถือแห่งเกาหลีใต้

3.      

Thunderbolt  คือ อะไร ?

ตอบ  ช่องหรือพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับถ่ายเทข้อมูลทีมีความเร็วสูงมาก  ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Apple ยักษ์ใหญ่ไอทีจากสหรัฐฯ และ Intel ยักษ์ใหญ่ CPU Chip สัญชาติเดียวกัน ซึ่ง Thunderbolt ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การถ่ายเทข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทำได้เร็วมากกว่าระบบอื่นๆหลายเท่า โดยความเร็วที่ Thunderbolt ทำได้ในขณะนี้คือ 10 Gbps ซึ่งสูงกว่าการเชื่อมต่อผ่าน USB 3.0 รุ่นล่าสุดถึง 2 เท่า เนื่องจาก USB 3.0 ทำได้ที่ 4.8 Gbps ในขณะที่ USB 2.0 ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้อยู่ สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ 480 Kbps ซึ่งช้ากว่า Thunderbolt อยู่ราวๆ 20 เท่า

4.      

IPv6 ต่างจาก IPv4 อย่างไร ?

ตอบ  เดิมทีนั้น (รวมถึงทุกวันนี้) เราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกันด้วย Internet Protocol version 4 หรือ IPv4 ซึ่งใช้กันมานานมาก จนทุกวันนี้ IPv4 ไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว จึงได้มีการ Internet Protocol รุ่นใหม่คือ IPv6 ขึ้นมาเพื่อทดแทน โดยที่ IPv6 จะมีหมายเลข IP ให้ใช้มากกว่า IPv4 ถึง 2^96 เท่า  โดย IPv4 คือตัวเลขฐาน 8 จำนวน 4 ชุด เป็นตัวเลขระบบ 32-bit เรียงตัวกันอยู่ในรูป aaa.bbb.ccc.ddd นั่นเอง เช่น 192.168.0.1 โดยที่ชุดแรกเรียกว่า IP Class A, ชุดที่ 2 เรียกว่า IP Class B, ชุดต่อมาเรียกว่า IP Class C และชุดสุดท้ายเรียกว่า IP Class D นั่นเอง

5.      

SEO คืออะไร มีหลักการทำอย่างไร ?

ตอบ  seo ย่อมาจาก Search Engine Optimization ซึ่งแปลว่า การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการเสิร์ซเอนจิ้น ซึ่งก็คือ การทำเว็บไซต์ และพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ เป้าหมายก็คือ ให้ติดอันดับที่ดีที่สุดหรืออันดับต้นๆ ของเว็บ Search Engine เมื่อคนที่ใช้บริการเว็บ Search Engine ค้นหาด้วยคำสำคัญหรือที่เรียกทับศัพท์ว่า คีย์เวิร์ด (Key word)ที่ต้องการแล้ว จะแสดงลิงค์เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้อันดับเว็บของเราติดอันดับลำดับต้นๆ จึงต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์หรือมีการนำเทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาใช้ ควบคู่กันไป

น.ส.วชิรญาณ์  อุดมญาติ  เลขที่ 22

 

1.optical mouse ใช้หลักการใดในการทำงาน

ตอบ การส่งแสงจากเมาส์ลงไปบนแผ่นรองเมาส์ตัว sensor ใน mouse จะทำหน้าที่ในการคำนวณทิศทาง และความเร็วเมื่อผู้ใช้งานขยับ

2.พื้นที่หลักของวินโดว์เวลาทำงานคือที่ใด

ตอบ Drive C  ถ้าพื้นที่เหลือน้อยกว่า 1 GB อาจทำให้เครื่องทำงานช้าลง

3.ข้อตกลงในการสื่อสารหรือ  ภาษากลาง ที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการสื่อสาร ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคืออะไร

ตอบProtocol

4.ขณะนี้มีการร่างกฎหมายสารสนเทศรวมทั้งสิ้นกี่ฉบับ

ตอบ 5 ฉบับ ได้แก่

1. กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

3. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

5. กฎหมายลําดับรองรัฐธรรมนูญ มาตรา 78  (กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน)

5. CAI คืออะไร

ตอบ  Computer Assisted Instruction  หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  น่าสนใจ  และสะดวกในการเรียนรู้มากขึ้น

 

 

นางสาว มณฑธร    ศุภรณ์พานิช  ชั้นม.4/1  เลขที่ 25

1. เนื้อที่ของหน่วยความจำ Ram มีกี่ส่วน อะไรบ้าง

ตอบ  4 ส่วน ได้แก่ 1. Input storage area

                        2. Working storage area

                        3. Output storage area

                        4. Program storage area

2. ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ  5 ประเภท 1. ภาษาเครื่อง

                     2. ภาษาแอสแซมบลี

                     3. ภาษาระดับสูง

                     4. ภาษาระดับสูงมาก

                     5. ภาษาธรรมชาติ

3. ในประเทศไทยมีการใช้บริการใดในอินเทอร์เน็ตเป็นบริการแรก

ตอบ รับ-ส่ง e-mail 

4. DHCP ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ตอบ Dynamic host configuration protocal คือ มาตรฐานการสื่อสารประเภทหนึ่ง

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ มีการใช้ผ่านเครือข่ายใด

ตอบ เครือข่ายความเร็วสูงแบบไอเอสดีเอ็น (ISDN)

นางสาว วริศา ปัทมพิภพศรี เลขที่ 23

1.โดเมนเนม (Domain name) คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ คือ ชื่อเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องไม่ซ้ำกันทั่วโลก ประกอบด้วย ชื่อเจ้าของเว็บไซต์ และลักษณะการปรพกอบการ

2. FTP (File Transfer Protocol) คืออะไร

 ตอบ คือ รูปแบบมาตรฐานบนโครงข่าย ชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

3.เครือข่าย LAN และ WAN มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ  LAN การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในพื้นที่ใกล้ ๆ ส่วน WAN เป็นเครือข่ายเชื่อโยงในระยะไกล ซึ่งมีความเร็วในการเชื่อมโยงเครือข่ายไม่สูงมาก

4. ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) มีคุณสมบัติอย่างไร และมีประสิทธิภาพแตกต่างจากแบบเดิมอย่างไร

ตอบ สามารถเปลี่ยนแปลงคู่สายโทรศัพท์ที่เป็นแบบสายคู่ตีเกลียวที่มีอยู่เดิม ให้กลายเป็นเส้นทางเข้าถึงมัลติมีเดียและการสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูง ง ซึ่งอัตราความเร็วดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจุของสายโทรศัพท์แบบเดิมได้กว่า 50 เท่า โดยไม่ต้องลงทุนวางสายเคเบิลใหม่

 

5.คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด โดยมีใครเป็นนำมาใช้เป็นคนแรก และใช้ยี่ห้อใด

ตอบ คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเมื่อเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2506 โดยศาสตราจารย์บัณฑิต กันตะบุตร หัวหน้าภาควิชาสถิติและเลขาธิการสถิติแห่งชาติ เครื่องที่ใช้เครื่องแรกคือ เครื่อง IBM 1620 ซึ่งติดตั้งที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นาย วศิน ชนยุทธ เลขที่ 7

1. CPU ของ AMD รุ่นใหม่ ที่มีความเร็วถึง 5.0 GHz คือรุ่นอะไร?

 ตอบ FX-9590

2.DOS (ระบบปฏิบัติการ) version แรกที่ชื่อ MS-DOS ออกมาในปี ค.ศ. อะไร?

 ตอบ ค.ศ. 1981

3.อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อทั่วโลก ถามว่าภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ คือ ภาษาอะไร?

 ตอบ Protocol

4.โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลก มีชื่อว่าอะไร?

 ตอบ IBM Simon

5.การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน วีดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ คือการประชุมทางจอภาพ ถามว่าใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายคสามเร็วสูงแบบใด?

 ตอบ ISDN

ตั้งคำถามพร้อมเฉลย5ข้อ ของ นาย ปฏิพล  คุ้มหมู่ ม.4/1 เลขที่ 2

 

1.ทำไม CPU รุ่นใหม่ๆจึงมีการเพิ่มส่วนประมวลผลมากขึ้นแทนที่จะเพิ่มความเร็วของตัว CPU เอง

 

ตอบ จำนวนหัว(ส่วนการประมวลผล)ที่มากขึ้นจะช่วยในการประมวลผลของ CPU โดยรวม ทำให้ CPU ไม่ทำงานหนักจนเกินไป  ไม่ปล่อยความร้อนมากเกินไป 

ทำให้ CPU มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เนื่องจากความเร็วของ CPU ที่มากขึ้นจะต้องปล่อยความร้อน ออกมามากขึ้น  จะทำให้ CPU อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

2.iOS เป็นระบบปฏิบัติการของบริษัทใด เปิดตัวครั้งแรกเมื่อใด ปัจจุบันมีกี่รุ่นและมีอุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ iOS

 

ตอบ iOS เป็นระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนของบริษัท Apple เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2550 พร้อมกับ iPhone รุ่นแรก 

ปัจจุบันมีถึง iOS 7 เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2556 และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ได้แก่ iPhone iPod และ iPad

 

3.ประเทศไทยเริ่มใช้อินเตอร์เน็ตครั้งแรกปีใด โดยบริษัทใด และปัจจุบันทวีปใดที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด

 

ตอบ ประเทศไทยเริ่มใช้อินเตอร์เน็ต ครั้งแรกปี พ.ศ. 2538 โดยบริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย(Internet Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย

และปัจจุบัน ทวีปที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด คือ ทวีปอเมริกาเหนือ 

 

4.3G ต่างกับ Wi-Fi อย่างไร

ตอบ Wi-Fi คือ บริการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, tablet หรือ มือถือที่รองรับ สัญญาณ wi-fi เข้ากับตัวส่งสัญญาณประเภท access point 

ทั้งผ่าน wifi router ภายในบ้าน หรือ ตามจุดต่างๆตามห้างสรรพสินค้าหรือ อาคารต่างๆที่เรามักจะเรียกกันว่า hot-spot หรือจุดให้บริการ wi-fi เท่านั้น 

หากอยู่นอกบริเวณ Wi-Fi จะไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

3G ก็คือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่นเดียวกับ EDGE/GPRS แต่ 3G เป็น Internet ความเร็วสูง ที่ทำความเร็วได้สูงกว่ามาก

และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ต่อเนื่องและตลอดเวลา และจะเชื่อมต่อได้ทุกที่ถ้าเครือข่าย 3G ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

5.ชื่อของ Bluetooth มีที่่มาอย่างไร

ตอบ ชื่อของ Bluetooth เป็นนามของกษัตริย์ประเทศเดนมาร์ก ที่มีชื่อว่า "Harald Bluetooth"ซึ่งเป็นผู้นำเอาศาสนาคริสต์เข้าสู่เดนมาร์ก จึงได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกรียติให้

(โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ Bluetooth ถูกใช้ครั้งแรกที่เดนมาร์ก) โดยสัญลักษณ์ของ Bluetooth นี้คือ การนำเอาอักษรรูนของคำนำหน้าชื่อมารวมกับนามสกุล 

รูปภาพของ rsm51362

นายธีรภัทร สว่างนาน ม.4/1 เลขที่ 6

1.ฮาร์ดแวร์คืออะไร?

ตอบ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการประมวลผลของข้อมูล

2.ซอฟต์แวร์แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?

ตอบ 2 ประเภท 1 ซอฟต์แวร์ระบบ

                    2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

3.ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไร?

ตอบ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ การรับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระ การแสดงผลบนจอภาพ การนำข้อมูลออกไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์

4.ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร

ตอบ ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ

5.http ย่อมาจากอะไร ?

 ตอบ Hyper Text Tranfer Protocol

นาย ภูเบศร์  นากดี

1)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คืออะไร ?

       ตอบ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและสร้างความบันเทิง

  2)  ซอฟต์แวร์สำเร็จที่นิยมใช้มีกี่กลุ่ม

        ตอบ  6 กลุ่ม

  3)  เอดีเอสแอล คือ

       ตอบ เทคโนโลยีของโมเด็มซึ่งมีสายสัญญาณนำส่งข้อมูลความเร็วสูงกว่าโมเด็มธรรมดา

  4) ความหมายของ '' เทคโนโลยีสารสนเทศ '' คืออะไร

       ตอบ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการกับสารสนเทศ

  5) ดอส เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้คำสั่งเป็นตัวอักษรในการจัดระบบงาน ซึ่งในสมัยใดนิยมใช้

      ตอบ อดีต

ตั้งคำถามพร้อมเฉลย ของ นาย ณัฐวุฒิ ทองพลู ม.4/1 เลขที่ 4 ^_^

 

1.ในปัจจุบัน USB Handy drive เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยม  เพราะเหตุใด 

ตอบ สามารถเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก  รวดเร็ว สามารถเสียบเข้าถอดออกได้โดยไม่ต้องรีสาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ภาษาระดับสูงในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันมากในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง และอธิบายลักษณะของแต่ละภาษามาพอสังเขป

ตอบ 1) ภาษาปาสคาล เป็นภาษาสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบเป็นโครงสร้าง เขียนสั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนความ ผู้เขียนสามารถแบ่งแยกงานออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วมารวมกันเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ได้

2) ภาษาเบสิก เป็นภาษาที่มีรูปแบบคำสั่งไม่ยุ่งยาก สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบคำสั่งพื้นฐานที่สามารถนำมาเขียนเรียงต่อกันเป็นโปรแกรมได้

3) ภาษาซี เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ ภาษาซีเป็นภาษาที่มีโครงสร้างคล่องตัวสำหรับการเขียนโปรแกรมหรือให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ

4) ภาษาโลโก เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และเข้าใจหลักการโปรแกรมภาษาโลโกได้รับการพัฒนาสำหรับเด็ก

3. จงบอกความหมายของโดเมนเนมต่อไปนี้ –com –edu –gov –mill -net -org

ตอบ Com คือ กลุ่มองค์การค้า (Commercial)

Edu คือ กลุ่มการศึกษา (Education)

Gov คือ กลุ่มองค์กรรัฐบาล (Governmental)

Mill คือ กลุ่มองค์กรทหาร (Military)

Net คือ กลุ่มองค์การบริหาร (Network Service)

Org คือ กลุ่มองค์กรอื่น ๆ (Organizations

4. 3G ย่อมาจาก และคืออะไร

ตอบ third generation of mobile telecommunications technology คือ มาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทนทีระบบ 2G ที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน โดย กสทช. จะจัดให้มีการประมูลใบอนุญาต 3G บนคลื่อนความถี่ 2.1 Hz

5. ประเทศใดในโลกมี 3G ใช้เป็นประเทศแรก และผู้ให้บริการคือใคร ใช้ชื่อว่าอะไร

ตอบ ประเทศ ญี่ปุ่น โดยผู้ให้บริการคือ  NTT DoCoMo โดยใช้ชื่อ ว่า FOMA

 ______________________________

คำถามวิชาคอมพ์ 5 ข้อ (รีบส่งก่อนมีคนแย่งคำถาม -*-)

By นายรฐนนท์  หะรินเดช ม.4/1 เลขที่ 13

 

1.DNS คืออะไร 

- DNS (Domain Name System) เป็นระบบซึ่งแปลงเลข IP Address ไปเป็นชื่อของโดเมน (ชื่อเว็บ หรือ Host Name) หรือแปลงจากชื่อโดเมนไปเป็นเลข IP Address ก็ได้ 

 

2.การเชื่อมต่อข้อมูลแบบ P2P คืออะไร 

- การเชื่อมต่อข้อมูลแบบ P2P (Peer-to-Peer) เป็นการเชื่อมต่อ/ส่งผ่านข้อมูลโดยไม่ผ่านเครื่องแม่ข่าย แต่จะเป็นการส่งผ่านจากเครื่องที่มีข้อมูลอยู่ (Seeder) ไปยังเครื่องที่ร้องขอข้อมูลนั้น (Leecher) 

 

3.ค่า Ping Time คืออะไร

- ระยะเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการตอบสนองกับ Server โดยค่า Ping จะมีหน่วยเป็น ms ใช้สำหรับตรวจสอบคุณภาพของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตว่ามีคุณภาพเพียงใด โดยปกติการตรวจสอบค่า Ping นั้นจะควบคู่ไปกับการส่งผ่านข้อมูลด้วยว่ามีค่า Package Loss หรือไม่ โดยเครื่องที่มีการเชื่อมต่อที่ดีจะมีค่า Ping ที่ต่ำและไม่มีค่า Package Loss

 

4.BIOS คืออะไร  และมีไว้เพื่ออะไร

- BIOS (Basic Input/Output System) เป็นโปรแกรมที่มีติดอยู่กับ Mainboard มีไว้ใช้ในการจัดการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่องที่มีผลต่อการทำงานทั้งหมดของเครื่อง  และนอกจากนั้น BIOS ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยโดยการฟังเสียงหลังจากเปิดเครื่อง ซึ่ง BIOS แต่ละตัวก็จะมีสัญญาณเสียงที่ต่างกันไป

 

5.ระบบการส่งข้อความแบบ IM คืออะไร  มีการพัฒนาขึ้นเมื่อไร และในปัจจุบัน โปรแกรม IM อะไรที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น

- ระบบการส่งข้อความแบบ IM (Instant Messaging) คือระบบการส่งข้อความแบบทันทีไปยังผู้สนทนาที่กำลังออนไลน์อยู่ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกว่าอีเมลเนื่องจากสามารถส่งข้อความถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบบการส่งข้อความแบบนี้นั้นมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 1978 ในระบบปฏิบัติการ PLATO แต่ในปัจจุบันนี้โปรแกรม Messenger นั้นกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีของทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์  โดยโปรแกรมที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ก็คือ LINE, Skype หรือ MSN เป็นต้น

 

 

นางสาวสปัน เย็นเสมอ เลขที่ 30


1.ฮาร์ดแวร์สำคัญอย่างไร


ตอบ เป็นตัวรับคำสั่ง ประมวลผล และแสดงผลออกมา


2.เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์จะใช้ซอฟต์แวร์ใดอันดับแรก


ตอบ ซอฟต์แวร์ระบบ


3.HTML คืออะไร


ตอบ เป็นภาษาหลักในการสร้างเว็ปเพจ


4.IT ย่อมาจาก


ตอบ  Information Technology


5.IT ใช้ด้านการแพทย์เรื่องอะไร


ตอบ เวชระเบียนข้อมูล

รูปภาพของ rsmniphon

ข้อ 1 ง่ายไป น่าจะมีความรู้เฉพาะในเรื่องสำคัญ เช่น CPU,Ram มีกี่รุ่น การออกแบบ รูปแบบการทำงาน
ข้อ 2. ง่ายไป น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบ มีระบบอะไรบ้าง ซอฟต์แวร์ใดเกิดก่อนหลัง
ข้อ 3. ง่ายไป น่าจะมีความรู้ว่า Html มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร 
ข้อ 4. คำย่อ เป็นโจทย์นิยมในการแข่งขัน เช่นที่เว็บ http://geumiyui.blogspot.com/2008/07/it.html  , http://smf.ruk-com.in.th/?topic=15406.0;wap2 ฯลฯ
ข้อ 5. ง่ายไป หาโจทย์ในเชิงเปรียบเทียบ สถานการณ์ใหม่ๆ 

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่มที่ 3
1.น.ส.ปัณฑารีย์  แถวไธสง  เลขที่ 29 ( ตัวแทนกลุ่มไปแข่งขัน)
2.น.ส.อรญา  ขนะรัตน์  เลขที่ 21 (ตัวแทนกลุ่มไปแข่งขัน)
3.น.ส.วชิรญาณ์  อุดมญาติ  เลขที่ 22
4.น.ส.วริศา  ปัทมภิภพศรี  เลขที่ 23
5.น.ส.เบญญา มารุตเสถียร  เลขที่ 24
6.น.ส.มณฑธร  ศุภรณ์พานิช  เลขที่ 25
7.น.ส.กนกพร จันทร์เมือง  เลขที่ 26
8.น.ส.ณัฐชยา  เลขานุกิจ  เลขที่ 27
9.น.ส.ธัญณก  ศิริครรชิตถาวร  เลขที่ 28
10.น.ส.สปัน  เย็นเสมอ  เลขที่ 30

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่มที่ 2
1.นายเศวตโชติ  รานอก   เลขที่ 12 (ตัวแทนกลุ่มไปแข่งขัน)
2.นายทัตเทพ  รักพาณิชย์  เลขที่ 16 (ตัวแทนกลุ่มไปแข่งขัน)
3.นายภาณุศร  กลึงสุวรรณชัย เลขที่ 1
4.นายณัฐวุฒิ  ทองพลู   เลขที่ 4
5.นายสุพัฒนะ  แพะขุนทด  เลขที่ 5
6.นายปฏิพล คุ้มหมู่   เลขที่ 2
7.นายปุณยวีร์  เดชไกรสร  เลขที่ 3
8.นายธีรภัทร  สว่างนาน  เลขที่ 6
9.นายวศิน  ชนยุทธ  เลขที่ 7
10.นายนทีธร  นุชกลาง  เลขที่ 8

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่มที่ 1
1.นายชนะ มือขุนทด เลขที่ 11     (ตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมแข่งขัน)
2.นายรฐนนท์ หะรินเดช   เลขที่ 13  (ตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมแข่งขัน)
3.นายวรพชร ยกพิบูลย์  เลขที่ 9 
4.นายคณาธิป เพชรมนมะดัน  เลขที่ 10
5.นายสัตยพัฒน์ ธัชเสนีย์  เลขที่ 14
6.นายภูเบศร์ นาถดี  เลขที่ 15
7.น.ส.ณัฐณิชา ศรีวิทิพย์  เลขที่ 17
8.น.ส.สุธีกานต์ ชื่นสุนทร  เลขที่ 18
9.น.ส.กุลฉัตร์ แมยจันทึก  เลขที่ 19
10.น.ส.ดวงกมล สุขเจริญ  เลขที่ 20

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์