กิจกรรมที่ 1 ม. 4/2

รูปภาพของ rsmniphon

กิจกรรมในหน่วยที่ 1 เป็นกิจกรรมกลุ่ม กำหนดให้นักเรียนจัดกลุ่มเอง กลุ่มละ 3 คน  แล้วร่วมกันจัดทำข้อเสนอเพื่อนำไปสร้างเป็นวีดีโอในรูปแบบวิดีโอกระดาษ นำเสนอในเวลา 3 นาที พร้อมกับรายละเอีบดที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ ผลดี ผลกระทบ ของประเทศไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเชียนในปี 25 โดยให้นักเรียนพิจารณา เลือกเนื้อหาที่เห็นว่ามีความสำคัญ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ AEC จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตอย่างหลึกเลี่ยงไม่ได้ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 แผ่น เพื่อส่งมาให้ครูตรวจสอบก่อน ที่จะนำไปสร้างเป็นวีดีโอกระดาษ ด้วยการวาดรูปภาพประกอบ หาฉากหลัง นำกล้องมาถ่ายภาพเก็บไว้ ทำเป็นการ์ตูน animation โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1. กลุ่ม K-on! นายธนพงษ์ เลขที่ 6 นายสุทธิพล เลขที่ 7 นายปัณณธร เลขที่ 27
2. กลุ่ม .....    นายชญานิน เลขที่ 21 นายภัทรดนัย เลขที่ 24 นายพิตรพิบูล เลขที่ 22
3. กลุ่ม ......   นายรัฐศิลป์ เลที่ 8  นายณัฐชนน เลขที่ 26 นายสุภนัย เลขที่ 2
4. กลุ่ม ......   นายชวิศ เลขที่ 23 นายเชาว์ณวุฒิ เลขที่ 4 นายธนธรณ์ เลขที่ 5
5. กลุ่ม T.P.K นายศุภณัฏฐ์ เลขที่ 13 นายวิศรุต เลขที่ 29 นายธีรภัทร เลขที่ 30
6. กลุ่ม ......   นายพชรพล เลขที่ 9 นายวรพล เลขที่ 18 นายณัฐวรรธน์ เลขที่ 19
7.กลุ่ม .......   นายภูริช เลขที่ 25 นายณภัทร เลขที่ 11 นายพสธร เลขที่ 28
8.กลุ่ม ......    นายณัฐภัทร เลขที่ 14 นายพลกฤษณ์ เลขที่ 16 นายศุภชัย เลขที่ 17
9.กลุ่ม ......    นายวันเฉลิม เลขที่ 1 นายปิยชัย เลขที่ 3 นายเตชินท์ เลขที่ 20
10.กลุ่ม ....    นายณัฐพงษ์ เลขที่ 10 นายเตชิต เลขที่ 12 นายปิโยรส เลขที่ 15

BACK

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์