วิเคราะห์ข่าว ไอซีที ไล่บี้เว็บร้าย ภัยแฝงจากอินเตอร์เน็ต

รูปภาพของ snk03001

วิเคราะห์ข่าว ไอซีที ไล่บี้เว็บร้าย ภัยแฝงจากอินเตอร์เน็ต

      ไอซีที ตั้งป้อมสกัดเว็บโป๊ พนัน เกม ยาเสพติด พร้อมเดินหน้าป้องกันภัยแฝงจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และเกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมให้เยาวชน...

     นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที กระทรวงฯ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการสัมมนาเรื่อง การป้องกันภัยแฝงจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และเกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ภายใต้โครงการจัดการดูแล และเฝ้าระวังภัยแฝงจากการใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับทราบข้อมูล และเกิดการเรียนรู้ถึงภัยจากเว็บไซต์ และเกมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมประชาชน สถาบันครอบครัว และสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจาก ขณะนี้ เยาวชนไทยใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย ทั้งในครัวเรือน สถานศึกษา และร้านอินเตอร์เน็ตต่างๆ โดยใช้ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร สร้างความบันเทิง และเสริมสร้างความรู้  

       ปลัดไอซีที กล่าวต่อว่า การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตนั้น อาจเป็นช่องทางให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูล และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อันอาจทำให้เยาวชนนำไปเป็นแบบอย่างในทางเสื่อมเสีย ทั้งในการแสดงออก การกระทำ และการดำเนินชีวิต เช่น ภาพลามกอนาจาร พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ การชักชวนให้เล่นพนัน การติดยาเสพติด การใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนหรือเยาวชน เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าในปัจจุบันผู้กระทำความผิดในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายชุดโปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์ แก่ผู้ปกครอง สถานศึกษา ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลจัดการ การใช้งานอินเตอร์เน็ต การป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเยาวชน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 20 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งกระทรวงฯ ได้เชิญผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป กว่า 500 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนา
 
       ซึ่งสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน รวมทั้ง เผยแพร่โปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์ ที่กระทรวงฯ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ปกครอง และโรงเรียนใช้ในการดูแล และปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งสามารถควบคุม และจัดการเวลาการเล่นอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเยาวชน โดยพัฒนาให้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ พร้อมแจกฟรีสำหรับทุกคน เพื่อใช้ปกป้องเยาวชนไทยจากภัยแฝงที่มาพร้อมกับการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต

    วิเคราะห์ข่าว

1.       ปัญหาที่เกิดขึ้น

-          ปัญหาที่เกินขึ้นคือ อัตรายต่าง รวมถึงการใช้อินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม และการเผยแพร่คลิปอนาจารต่างๆ

2.       สาเหตุของปัญหา

-          การใช้อินเตอร์เน็ตโดยที่ผู้ปกครองไม่รับรู้ ไม่ได้ให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง และเชื่อในสิ่งที่ผู้อื่นแนะนำโดยที่ไม่ได้คิดไตร่ตรองอย่างชัดเจน

3.       ผลกระทบในด้านต่างๆ

-          ด้านการเรียน : อาจจะทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน เพราะอาจจะยังหมกมุ่นอยู่กับการใช้อินเตอร์เน็ต

-          ด้านสังคม :  เกิดอันตรายเนื่องจากถูกล่อลวง เช่ย การสนทธาผ่าน ทางโชเชี่ยวเน็ตเวิคต่างๆ และทำให้มีข่าวอาชญากรรม

4.       วิธีการแก้ไข

-          อันดับแรกที่สามารถแก้ได้ดีที่สุดก็คือ การที่มีผู้ปกครองดูและอย่างใกล้ชิดและแนะนำให้ใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ถูกต้องและสมควร

-          ให้หางานอดิเรก หรือ พบปะผู้คน เพื่อจะได้ไม่หมกมุ่นกับการใช้อินเตอร์เน็ตมากเกินไป          

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์