หุ่นยนต์

รูปภาพของ swk39459

1.ประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์
 ในปี ค.ศ.1920  "robot" ถือกำเนิดชึ้นจากละครเวทีเรื่อง "Rassum Universal Robots" ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของคาเรว ชาเปก เนื้อหาละครเกี่ยวกับเรื่องที่มนุษย์คิดค้นร้างหุ่นยนต์เพื่อรับบใช้มนุษย์ จนหุ่ยนต์มีความคิดเหมือนมนุษย์ เเละไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างของมนุษย์อีกต่อไป
 ในปี ค.ศ.1942 นักวิทยาศาสตร์หันมาสนใจ "robot" เนื่องจากหนังสือนวนิยายเรื่อง Runaround ที่เขียนโดย ไอเเซค อลิมอฟ ทำให้นักวิทยาศาสตร์หันมาสนใจเเละทำความรู้จักกับ "robot" มากขึ้น หุ่นยนต์จึงเป็นจุดสนใจเป็นเเนวคิด เเละจินตนาการ ในการคิดค้นประดิษฐ์หุ่นยนต์ในอนาคต


 
2.ชนิดเเละประเภทของหุ่นยนต์


1.การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ได้
1.1หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
 หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ สามารถเคลื่อนไหวไปมาแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ หุ่นยนต์ในประเภทนี้ เช่น เเขนกลที่ใข้ในด้านการเเพทย์ เเขนกลการผ่าตัด ด้านอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีการกำหนดขอบเขตการทำงาน ให้ทำงานตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
1.2หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้
 หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปมาได้อย่างอิสระ สามารถย้ายตัวเองจากตำเเหน่งหนึ่งไปยังอีกตำเเหน่งหนึ่งได้อย่าอิสระ
2.การแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอก
1. Humanoid Robot เป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์


 
2. Android เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์


 3.Gynoid เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง


 
4. Actriod เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กระพริบตา หายใจ เริ่มพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคโระ
5. Cyborg เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960


 
6. Nanorobot เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน


 3.ระบบการทำงานของหุ่นยนต์
 การทำงานของหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น3ส่วน
1.ส่วนพลังงาน  เรานำพลังงานหลากหลายรูปแบบมาใช้ หลักๆที่ใช้คือพลังงานไฟฟ้า รองลงมาคือพลังงานเสียงเเละพลังงานความร้อน
2.ส่วนระบบบจักรกล หุ่นยนต์แต่ละยุคแต่ละรุ่นจะมีการพัฒนา การออกแบบกลไกต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวนั้นๆไป
ระบบควบคุม หน้าที่สั่งงานกลไกต่างๆให้เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่ง ตามความต้องการของผู้สร้าง ระบบควบคุมจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆ คือ ส่วนประมวลผล ส่วนหน่วยความจำ และส่วนความคิด


 


4.บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต
บทบาทของหุ่นยนต์ในอดีต
บทบาทของหุ่นยนต์ในอดีตอยู่ในรูปแบบง่ายๆ มีส่วนช่วยในการทุ่นแรงในด้านต่างๆ ความบันเทิง และความสะดวกโดยทั่วๆไป
บทบาทของหุ่นยนต์ในปัจจุบัน 
 หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เรื่อยมา เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้ความสามารถของหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้จำนวนมาก ซึ่งการนำหุ่นยนต์เข้าใช้งานแทน หรือแม้แต่เคลื่อนไหวและเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้บทบาทของหุ่นยนต์ในอนาคต
รูปแบบหุ่นยนต์ในอนาคตยังคงเป็นจิตนาการที่พัฒนามาจากรูปแบบหุ่นยนต์ในปัจจุบันในมีนวัตกรรมที่ล้ำสมัย และแก้ไขปัญหาของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1.ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต                                                   ใช้ในงานเกษตร


2. ด้านการสำรวจ3. ด้านการแพทย์                                                 หุ่นยนต์เพิ่มพลังงานให้ร่างกาย


 ประโยชน์ของหุ่นยนต์
1.นำหุ่นยนต์มาใช้ในงานการทหาร หรือการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในงานด้านการทหารนั้นมีมากมายและสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในด้านการช่วยเหลือ ด้านการตรวจจับวัตถุระเบิด หรือ ด้านการทหานด้าน 


  2. ด้านการบันเทิง มีหุ่นยนต์จากหลายบริษัทที่พัฒนาหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่สำหรับให้ความบันเทิงแก่ผู้คนทั่วไป
    

  
 


4. ด้านอุตสาหกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เป็นจำนวนมากเพราะ
หุ่นยนต์พวกนี้สามารถทำงานได้เร็ว และทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั้นเอง และโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศ
ญี่ปุ่นบางโรงงานมีพนักงงานเป็นหุ่นยนต์อย่างเดียว


  


 


5.หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต
ลักษณะของหุ่นยนต์ มีมือ2ข้าง เท้า2ข้าง ใส่หมวกเเม่ครัวมีอักษรตัวซี หน้าแหลมๆ ใส่ชุดน่ารักๆ
การทำงาน คลิกที่ปุ่มเลือกเมนูอาหารด้านหลัง จะเป็นการสั่งการให้เริ่มทำอาหาร
ประโยชน์ ทำอาหารให้เราทานได้ทุกชนิด อาหารหลายชาติ สะดวก สบาย รวดเร็ว สำหรับคนไม่มีเวลา
  


 

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบ สีสันสวยงามSmile

 

รูปภาพของ swk39411

รูปเยอะดี

รูปภาพของ swk39439

เนื้อหาดี อ่านเข้าใจง่าย รูปเยอะ สีสันสวยงามค่ะ Smile

รูปภาพของ swk39424

เนื้อหาอ่านแล้ว เข้าใจง่าย ใช้รูปภาพได้ตรงตามเนื้อหา ทำได้ดีมากเลยค่ะ ^_^

รูปภาพของ swk39459

ขอบคุณค่ะ เหม่ยๆCool

รูปภาพของ swk39448

เนื้อหาดี กระชับ มีรูปเยอะ เข้าใจง่ายดีค่ะ

 

รูปภาพของ swk39459

thanks ก กิ่ง KissCool

รูปภาพของ swk39579

เนื้อหากระชับไม่เยอะเกินไป SmileSmile

รูปภาพของ swk39459

หนูมายด์ ขอบใจมากๆเลยCool

เนื้อหา เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ ^^                                                          dream rrrrrrrrrr.jpg
รูปภาพของ swk39459

ขอบใจหลายๆเด้อหนูดรีมมี่Cool

รูปภาพของ swk39621

รูปเยอะ เนื้อหาเข้าใจง่าย Smile

รูปภาพของ swk39459

ขอบคุณค่ะ เจ้เจียวลี่Money Mouth

รูปภาพของ swk39459

ขอบคุณค่ะ เจ้เจียวลี่Money Mouth

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์