อาณาจักรทวารวดี

รูปภาพของ snk03006

ทวารวดี เป็นคำภาษาสันสกฤต เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2427 โดยนายแซมมวล บีล (อังกฤษ: Samuel Beel) ได้แปลงมาจากคำว่า โถโลโปตี (อังกฤษ:Tolopoti) ที่มีอ้างอยู่ในบันทึกของภิกษุ