งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ swk39415

      ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์

      ในสมัยก่อนหุ่นยนต์เป็นเพียงแค่จินตนาการของมนุษย์ ที่ต้องการอยากจะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ ผ่อนงานของตนหรือช่วยในการปฏิบัติงานที่ยากเกินความสามารถของตน จินตนาการนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์คิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้

      ในปี ค.ศ.1940-1950 Grey Walter ได้สร้างหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Alise the Tortoise ซึ่งเป็นหุ่นยนต์รูปเต่าสร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้านำมาประกอบเป็นเครื่องจักร สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อทั้ง 3 ซึ่งนอกเหนือจากหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาด้วยล้อแล้ว ในปี ค.ศ. 1960 หุ่นยนต์ที่ชื่อ General Electric Walking Truck ที่สามารถเดินได้ด้วยขาก็ถือกำเนิดขึ้น มีขนาดโครงสร้างใหญ่โตและหนักถึง 3,000 ปอนด์ สามารถก้าวเดินไปด้านหน้าด้วยขาทั้ง 4 ข้างด้วยความเร็ว 4 ไมล์/ชั่วโมงโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อไหวของขา General Electric Walk Truck ได้รับการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพโดยวิศวกรประจำบริษัท General Electric ชื่อ Ralph Moser

ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์

1.การแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ได้ จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

       1.1 หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จะสามารถเคลื่อนไหวไปมาแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ หุ่นยนต์ในประเภทนี้ได้แก่ แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่โต และมีน้ำหนักมาก ใช้พลังงานให้สามารถเคลื่อนไหวได้จากแหล่งจ่ายพลังงานภายนอก และจะมีการกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เอาไว้ ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อไหวไปมาได้ในเฉพาะที่ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น

  •  

       1.2 หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้ คือ หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองที่หนึ่งไปยังอีกที่ได้อย่างอิสระ หรือมีการเคลื่อนที่ไปมาในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้นี้ ถูกออกแบบลักษณะของโครงสร้างให้มีขนาดเล็กและมีระบบเคลื่อนที่ไปมา รวมทั้งมีแหล่งจ่ายพลังสำรองภายในร่างกายของตนเอง แตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ ซึ่งจะต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานอยู่ภายนอก

2.การแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอก 

       โดยทั่วไป หุ่นยนต์ยังถูกจำแนกตามลักษณะรูปลักษณ์ภายนอก และมีคำศัพท์เฉพาะเรียกต่างๆกันไป ได้แก่ 

       2.1หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robot) เป็นลักษณะหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์

       2.2แอนดรอยด์ (Android) เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์ แม้ว่ารากศัพท์ภาษากรีกของคำนี้หมายถึงเพศชาย แต่การใช้ในบริบทภาษาอังกฤษมักไม่ได้มีความหมายเจาะจงว่าเป็นเพศใด

       2.3จีนอยด์ (Gynoid) เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง

       2.4แอ็คทรอยด์ (Actriod) เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กะพริบตา หายใจ เริ่มพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคโระ

       2.5ไซบอร์ก (Cyborg) เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960

       2.6นาโนโรบอท (Nanorobot) เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน

       

       การทำงานของหุ่นยนต์

       การทำงานของหุ่นยนต์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

       1.ส่วนระบบพลังงาน การให้พลังงานกับหุ่นยนต์ เราสามารถนำพลังงานหลายๆรูปแบบมาใช้ เช่น พลังงานไฟฟ้า และสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆได้ เช่น เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแสง เปลี่ยนเป็นพลังงานเสียง และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน

       2.ส่วนระบบจักรกล หุ่นยนต์แต่ละยุคแต่ละรุ่นจะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งมีการเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ แต่มนุษย์และสัตว์แต่ละชนิดมีการเคลื่อนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆอยู่ในหุ่นยนต์ตัวเดียวถือเป็นเรื่องที่ยาก เพราะการออกแบบกลไกต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวนั้นๆไป  

       3.ส่วนของระบบควบคุม ระบบนี้จะทำหน้าที่สั่งงานกลไกต่างๆให้เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งได้ ระบบควบคุมจะแบ่งออกเป็นสามส่วน    คือ ส่วนประมวลผล ส่วนหน่วยความจำ และส่วนของความคิด

 

       บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต

 

1.บทบาทในด้านการแพทย์

2.บทบาทในงานวิจัย

3.บทบาทในงานอุตสาหกรรม

4.บทบาทในด้านความมั่นคง

5.บทบาทในด้านบันเทิง

6.บทบาทในงานครัวเรือน

       หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต (เล่าถึง รูปลักษณะของหุ่นยนต์ การทำงาน ประโยชน์ และวาดรูป แล้ว scan นำมาลงใน blog ของตน)

 

       หุ่นยนต์ที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ หุ่นยนต์เจ้าแห่งการเดินทาง จะมีระบบอยู่ทั้งหมด 4 ระบบ คือ รถยนต์(ขับเคลื่อนด้วยล้อทั้ง 4) เครื่องบิน (ขับเคลื่อนด้วยเครื่องไอพ่น) เรือ (ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ปกติ) และรถไฟ (ขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า) จะมีประโยชน์ในการเลือกวิธีการเดินทางที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ และหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันก็ได้

 


 

 

 •  
 •    

   

   

 •  

   

   

   

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

รูปภาพของ swk39419

หุ่นยนต์เจ็งมาก

รูปภาพของ swk39483

หุ่นที่วาดเองสวยจ้า ^^

รูปภาพของ swk39425

เนื้อหาแน่นดีมาก

รูปภาพของ swk39492

เนื้อหาอ่านเเล้วเข้าใจ ดีมากค่ะ รูปหุ่นยนต์น่ารักมาก

รูปภาพของ swk39407

It's a good work but the letters are very big. รถอีกล่ะTongue Out

รูปภาพของ swk39482

เนื้อหาอ่านง่ายและก็หุ่นยนย์เจ๋ง

หุ่นยนต์ที่ออกแบบสวยดี

รูปภาพของ swk39463

หุ่นยนต์เจ๋งดี ^ ^

รูปภาพของ swk39449

ดีจ้:))

รูปภาพของ swk39403

ดีนะเราชอบ

รูปภาพของ Samakkhiwithayakhom39506

หุ่นยนต์ที่ออกแบบเองอะเจ๋งอะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์