หุ่นยนต์

รูปภาพของ swk39498

ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์   

      หุ่นยนต์ (robot) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาสโลวิคของประเทศเชคโกสโลวาเกียซึ่งอาจถือได้ว่าคำว่าหุ่นยนต์นั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1921จากละครเรื่อง Rossum’s Universal Robot แต่งโดยนักเขียนชาวเชคโกสโลวาเกียชื่อ Karet Kapek โดยบทละครได้แสดงถึงเครื่องจักรที่ล้อเลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์และแสดงถึงความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถทำลายได้ทุกสิ่งหุ่นยนต์ในสมัยก่อนเป็นเพียงความพยายามของมนุษย์ที่ต้องการจะคิดค้นกลไกเพื่อสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อช่วยในการทุ่นแรง เป็นจินตนาการที่ต้องค้นคว้าประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเป็นเหมือนทาสรับใช้ของมนุษย์เราปี ค.ศ. 1940 - 1950 หุ่นยนต์ชื่อ Alsiethe Tortoise ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย Grey Walter หุ่นยนต์รูปเต่าสร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้านำมาประกอบเป็นเครื่องจักร สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อทั้ง3 ต่อมาหุ่นยนต์ชื่อ  Shakey ได้ถูกสร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับ Alsie the Tortoiseโดย Standford ResearchInstitute:SRI แต่มีความสามารถเหนือกว่าคือมีความคิดเป็นของตนเองโดยที่Shakey จะมีสัญญาณเซนเซอร์เป็นเครื่องบอกสัญญาณในการเคลื่อนที่ไปมาซึ่งนอกเหนือจากหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาด้วยล้อแล้ว ในปี ค.ศ. 1960หุ่นยนต์ที่ชื่อ General Electric Walking Truck ที่สามารถเดินได้ด้วยขาก็ถือกำเนิดขึ้น มีขนาดโครงสร้างใหญ่โตและหนักถึง3,000 ปอน์ด สามารถก้าวเดินไปด้านหน้าด้วยขาทั้ง 4 ข้างด้วยความเร็ว 4 ไมล์/ชั่วโมงโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อไหนของขาGeneral Electric Walk Truck ได้รับการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพโดยวิศวกรประจำบริษัทGeneral Electric ชื่อ Ralph Moserหลังจากหุ่นยนต์ได้ถูกคิดค้นขึ้นก็ได้มีบทบาทในด้านสังคมเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น จนปัจจุบันจึงมีหุ่นยนต์ที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เองด้วย"ปัญญาประดิษฐ์"เช่นหุ่นยนต์อาซิโมเป็นต้น เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์มากกว่าเดิมและเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถรับคำสั่งง่ายๆพื้นฐานได้ หุ่นยนต์ยังเป็นเหมือนกับเพื่อนเล่นและคนรับใช้ไปในตัวด้วย

                                                                

  

 

ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์ สัตว์โลกน่ารัก

ประเภทของหุ่นยนต์แบ่งตามลักษณะกาารใช้งานได้แก่

1.หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่เคลื่อนไหวแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

ได้แก่ แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ

หรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ หุ่นยนตืเหล่านี้จะมีน้ำหนักมาก

โครงสร้างใหญ่โตและเทอะทะ เคลื่อนไหวได้จากแหล่งจ่ายพลังงานภายนอกและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว

2.หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้

หมายความว่าหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้

อย่างอิสระ เช่นหุ่นยนต์สำรวจหรือขนถ่ายสินค้า หุ่นยนต์ประเภทนี้เคลื่อนไหวได้จากแหล่งจ่ายพลังงานสำรองในร่างกายของตน

มีโครงสร้างขนาดเล็กและมีระบบเคลื่อนที่ไปมา

ส่วนหุ่นยนต์ที่แบ่งตามลักษณะภายนอกได้แก่

1หุ่นยนต์์ฮิวแมนนอยด์

(Humanoid Robot) เป็นลักษณหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์

2.แอนดรอยด์(Android)

เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์

แม้ว่ารากศัพท์ภาษากรีกของคำนี้หมายถึงเพศชาย

แต่การใช้ในบริบทภาษาอังกฤษมักไม่ได้มีความหมายเจาะจงว่าเป็นเพศใด

3.จีนอยด์(Gynoid)

เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง

                                                                 

4.แอคทรอยด์(Actriod)

เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กระพริบตา หายใจ

เริ่มพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคโระ

5.ไซบอร์ก(Cyborg)

เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น

เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960

6.นาโนโรบอท (Nanorobot)

เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน

                                                                     

 

http://www.thaigoodview.com/node/99255 Laughing

 

          

 

การทำงานของหุ่นยนต์ สัตว์โลกน่ารัก

1.  ส่วนทำงาน    เป็นส่วนที่สามารถกำหนดตามที่ออกแบบหรือวางระบบการทำงานไว้  เช่น   การขันสกรู    ขันน๊อต    การเคลื่อนที่ไปหยิบชิ้นส่วนมาเชื่อมให้ติดกัน   เป็นต้น 

2.  ส่วนพลังงาน    เป็นส่วนควบคุมพลังงานของหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้  เช่น  ระบบไฮดรอลิกส์    นิวเมติกส์   เป็นต้น 

 

3.  ส่วนการควบคุม    เป็นส่วนที่คอยสั่งการหรือส่วนที่เป็นสมองของการสั่งให้ทำงานความต้องการในการติดต่อกับเครื่องมือ   เครื่องจักร   หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

http://intimeproduct19.tripod.com/about/Untitled-12.html

                                                               

 

บทบาทของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต

    ด้านการแพทย์ มีการนำหุ่นยนต์แขนกลมาช่วยผ่าตัดคนไข้ เนื่องจากหุ่นยนต์ชนิดนี้สามารถทำงานในด้านที่มีความละเอียดสูงที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ เช่น นำมาใช้งานด้านการผ่าตัดสมอง การทำงานของหุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตัด จะมีแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดควบคุม หรือในบางที่ก็ใช้ในการจ่ายยา

                           

    ด้านงานวิจัย หุ่นยนต์สามารถทำการสำรวจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับการสำรวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานวิจัยและสำรวจ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถทำการควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระยะไกลด้วยระบบคอนโทรล โดยมีเซนเซอร์ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการวัดระยะทางและเก็บข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์

    ด้านอุตสาหกรรม  ในงานอุตสาหกรรมต้องการแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ทำให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มจำนวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงานเข้าไปทำ ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรม 

https://sites.google.com/site/meeenmeen/home/bthbath-khxng-hun-ynt-tx-kar-danein-chiwit-khxng-mnusy-ni-xdit-paccuban-laea-ni-xnakht

                                                 

หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต

       หุ่นยนต์ ชื่อ super good เป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ ท้องของมันเป็นไมโครเวฟ ขาของมันเป็นที่เก็บอมยิ้ม มือด้ายซ้ายเป็น ที่จดบันทึก มือด้านขวาเป็นที่หยิบอมยิ้ม ด้านหลังของหุ่น หัวหุ่นเป็นพัดลม

                                                           

ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/99255

      https://sites.google.com/site/meeenmeen/home/kar-thangan-khxng-hun-ynt

      http://intimeproduct19.tripod.com/about/Untitled-12.html                      

 

                                                                                                                        

 

 

รูปภาพของ swk39583

ตกเเต่งสวย รูปภาพสวยน่าอ่านมากค่ะ

รูปภาพของ swk39468

ตกแต่งน่ารักมาก เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจดี

รูปภาพของ swk39468

ตกแต่งน่ารักมาก เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจดี

รูปภาพของ Napassorn Akarapotiwong

เนื้อหาดีแล้วก็ตกแต่งน่ารักมากค่ะ


 

รูปภาพของ swk39423

ตกแต่งสวยมากค่ะ

รูปภาพของ swk39456

ตกแต่งสวยมาก เนื้อหาเข้าใจง่าย

รูปภาพของ s.w.k.39522

เนื้อหาดี blogก็น่าสนใจ

รูปภาพของ swk39406

เนื้อหาดี ตกแต่งblogสวยมากๆค่ะ

รูปภาพของ swk39502

เนื้อหาดี ตกแต่งได้สวย เนื้อหาน่าอ่าน

รูปภาพของ swk39515

ตกแต่งสวยดีจ้า :)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์