หุ่นยนต์

 

ประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์

        คำว่า ROBOT (หุ่นยนต์) มีรากศัพท์จากคำว่า robota ในภาษาเช็ก ซึ่งแปลว่า การทำงานเหมือนทาส ในอดีตเคยเป็นแค่จิตนาการของมนุษย์ที่ต้องการสิ่งที่จะมาทำงานต่างๆแทน เมื่อถึงยุคหนึ่งที่มนุษย์เริ่มรู้จักการประดิษฐ์หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ตัวแรก มีชื่อว่าAlsie the Tortoiseถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1940 - 1950 โดย Grey Walter เป็นหุ่นยนต์รูปเต่าสร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้านำมาประกอบเป็นเครื่องจักร สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อทั้ง 3

 

         ต่อมาหุ่นยนต์ชื่อ Shakey ได้ถูกสร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับ Alsie the Tortoise โดย Standford Research nstitute:SRI แต่มีความสามารถเหนือกว่าคือมีความคิดเป็นของตนเองโดยที่ Shakey จะมีสัญญาณเซนเซอร์เป็นเครื่องบอกสัญญาณในการเคลื่อนที่ไปมา ภายหลังจากที่หุ่นยนต์เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทความสำคัญในด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์มากขึ้น

 

หุ่นยนต์มีหลายประเภทแต่สามมารถแบ่งได้โดยใช้ ลักษณะการเคลื่อนที่ และ ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์

แบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ได้ 2 ประเภท คือ

1. หุ่นยนต์ที่สามารถขยับได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

เช่นแขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

2.หุ่นยนต์ที่สามารถขยับและเคลื่อนที่ได้

แบ่งตามลักษณะภายนอกได้ 

โดยทั่วไป หุ่นยนต์ยังถูกจำแนกตามลักษณะรูปลักษณ์ภายนอก และมีคำศัพท์เฉพาะเรียกต่างๆกันไป ได้แก่ [5]

หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robot) เป็นลักษณหุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์

      

แอนดรอยด์ (Android) เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่สามารถแสดงออกเหมือนมนุษย์ แม้ว่ารากศัพท์ภาษากรีกของคำนี้หมายถึงเพศชาย แต่การใช้ในบริบทภาษาอังกฤษมักไม่ได้มีความหมายเจาะจงว่าเป็นเพศใด

จีนอยด์ (Gynoid) เป็นการเรียกหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพศหญิง

แอ็คทรอยด์ (Actriod) เป็นหุ่นยนต์ที่เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ เช่น กะพริบตา หายใจ เริ่มพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยโอซาก้าและบริษัทโคโคโระ

ไซบอร์ก (Cyborg) เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต หรือ ครื่งคนครึ่งหุ่น เริ่มปรากฏครั้งแรกในเรื่องแต่งปี 1960

นาโนโรบอท (Nanorobot) เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน

การทำงานของหุ่นยนต์เราสามารถแบ่งการทำงานของหุ่นยนต์ออกเป็น3 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนพลังงาน เป็นส่วนที่ให้พลังงานกับหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลเราสามารถนำพลังงานหลายๆรูปแบบมาใช้ พลังงานที่ดีที่สุดคือพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆได้ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานกล เป็นต้น

2.ส่วนควบคุม เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานทุกอย่างของตัวหุ่นยนต์ทั้งการเดินวิ่ง นุ่ง หรือหยุดตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยส่วนนี้สามารถแยกออกอีก 3 ส่วนหลักๆ  คือ ส่วนประมวลผล ,ส่วนความจำและส่วนความคิด

3.ส่วนจักรกล เป็นส่วนที่มีกลไกซับซ้อนมากมาย  ส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากมาก เพราะการสร้างหรือการออกแบบต้องให้สอดคล้องกับส่วนควบคุมที่ใช้ในการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหว

ประโยชน์และบทบาของหุ่นยนต์

ความสามารถในด้านการแพทย์

ในงานด้านการแพทย์ เริ่มนำเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทำการผ่าตัดคนไข้ เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานในด้านที่มีความละเอียดสูงที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้ เช่นการผ่าตัดสมองที่ต้องการความแม่นยำสูง เป็นต้น

ความสามารถในงานวิจัย

หุ่นยนต์สามารถทำการสำรวจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับมนุษย์ เช่น การสำรวจท้องทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความลึกเป็นอย่างมาก

ความสามารถในงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนแรงงานคน

ความสามารถในด้านบันเทิง

หุ่นยนต์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบโต้กับคนได้เสมือนเป็นเพื่อน เล่นหรือสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีในรูปแบบของสุนัข แมว และแมลง เป็นต้น

        

ความสามารถในด้านการทหาร

ใช้ตรวจหาและช่วยคนที่ติดอยู่ในซากปรักหักพัง หรือตรวจหาและเก็บกู้ระเบิด หรือเข้าไปในที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้เช่น ซอกหลืบเล็กๆ พื้นทที่ที่มีกัมมันตภาพรังสีเป็นต้น

หุ่นยนต์ที่อยากเห็นในอนาคต

ผมอยากจะเห็นหุ่นยนต์ที่สามารถ ทำงานแทนต้นไม้ได้โดย เป็นหุ่นยนต์สีเขียวสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารได้ สามรถฟอกอากาศเเสียให้เป็นอากาศดีได้ สามารถนำน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงไปแปรรูปเป็อาหารอื่นๆได้ และยังสามารถ สร้างกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย

แหล่งอ้างอิง

http://www.slideshare.net/kruyord/robot01

http://th.wikipedia.org/wiki/หุ่นยนต์

http://www.thaigoodview.com/node/99741

 

 

 

รูปภาพของ swk39763

รูปเยอะ

รูปภาพของ swk39473

เนื้อหาเข้าใจง่ายดี

รูปภาพของ swk39428

ดีๆ

ดีๆ

รูปภาพของ swk39411

รูปเยอะเนื้อหาดี ไม่มากเกิน

รูปภาพของ swk39424

เนื้อหาละเอียดแต่ก็ทำความเข้าใจได้ง่าย รูปภาพประกอบสวยงาม

รูปภาพของ swk39459

อ่านเเล้วสนุกดีCool เนื้อหาไม่มากไปน้อยไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์