หุ่นยนต์

รูปภาพของ swk39424

หุ่นยนต์      

ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์          

                หุ่นยนต์ คือเครื่องจักรใช้งานแทนมนุษย์ ที่ออกแบบให้สามารถตั้งลำดับการทำงาน การใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ ตลอดจนการเคลื่อนที่ได้หลากหลาย ตามที่ตั้งลำดับการทำงาน เพื่อสำหรับใช้ในงานหลากหลายประเภท

                หุ่นยนต์มีจุดเริ่มต้นมาจากละครเวทีเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า  Rassum's Universal Robots ในปี ค.ศ. 1920 ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ คาเรว ชาเปก ละครเวทีเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความใฝ่ฝันของมนุษย์ที่ต้องการจะสร้างสิ่งที่จะนำมาใช้งานแทนแรงงานมนุษย์ และหุ่นยนต์ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการนั้น จึงถูกใช้งานเยี่ยงทาส เวลาผ่านไป หุ่นยนต์เกิดมีความคิดเช่นเดียวกับมนุษย์ พวกมันจึงเริ่มต่อต้านและไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้กับมนุษย์อีก ละครเวทีเรื่องนี้โด่งดังมาก และเรื่องนี้ก็ยังเป็นจุดกำเนิดของคำว่า Robot อีกด้วย

 

                ในปี ค.ศ. 1942 คำว่า robot ได้กลายเป็นจุดสนใจของคนทั่วโลกอีกครั้ง เมื่อ ไอแซค อสิมอฟ นักเขียนนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ได้เขียนเรื่องนวนิยายสั้นเรื่อง Runaround ซึ่งได้ปรากฏคำว่า robot ในนิยายเรื่องนี้ และต่อมาได้นำมารวบรวมไว้ในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง I-Robot ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำความรู้จักกับคำว่า Robot เป็นครั้งแรกจากนวนิยายเรื่องนี้ หุ่นยนต์จึงกลายเป็นจุดสนใจและเป็นแนวคิดและจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ ในการคิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์ในอนาคต

 

 ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์

                ถ้าแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนไหว ก็จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และ หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ แต่ถ้าหากแบ่งตามลักษณะภายนอกก็จะแบ่งได้ดังนี้

1.หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid robot) เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์อาซิโม่ของบริษัทฮอนด้า

 

2.แอนดรอยด์ (Android) เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีการแสดงออกเหมือนกับมนุษย์ทั้งทางกายภาพและพฤติกรรม 

 

3.จีนอยด์ (Gynoid) มีความสามารเช่นเดียวกับแอนดรอยด์ แต่มีลักษณะภายนอกเป็นเพศหญิง

 4.แอคทรอยด์ (Actroid) คือหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบการแสดงออกทางร่างกายของมนุษย์

 

 5.ไซบอร์ก (Cyborg) เป็นหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับสิ่งมีชีวิต

 

 6.นาโนโรบอท (Nanorobot) เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 0.5-3 ไมครอน

 

 การทำงานของหุ่นยนต์

                การทำงานของหุ่นยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนพลังงาน พลังงานที่จะให้กับหุ่นยนต์มีมากมายหลายประเภท แต่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ พลังงานไฟฟ้า พลังงานเสียงและพลังงานความร้อนก็เป็นพลังงานที่นิยมใช้ซึ่งมีประสิทธิภาพดีรองลงมา

2.ส่วนระบบจัรกล หุ่นยนต์แต่ละรุ่นก็จะมีระบบจักรกลที่หลากหลาย แตกต่างกันไป เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนั้นๆ

3.ส่วนระบบควบคุม คือส่วนที่มีหน้าที่สั่งงานระบบกลไกต่างๆให้ทำงานหรือเคลื่อนไหวไปตามต้องการ โดยขึ้นอยู่กับการป้อนโปรแกรมของโปรแกรมเมอร์ แต่หุ่นยนต์บางชนิดจะมีการป้อนโปรแกรมอัตโนมัติให้ทำงานเองได้โดยไม่ต้องป้อนโปรแกรมซ้ำๆอยู่ตลอด

บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต

                ในปัจจุบัน วิทยาการหุ่นยนต์มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถทำงานบางอย่างแทนมนุษย์ได้แล้ว หรือบางทีอาจจะดีกว่าฝีมือมนุษย์เสียอีก งานบางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ หุ่นยนต์ก็สามารถทำได้ ทำให้หุ่นยนต์เข้ามามีส่วนช่วยในด้านต่างๆมากมาย อาทิเช่น

ความสามารถในด้านการแพทย์

                การผ่าตัดอวัยวะบางส่วนจะเป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูง ซึ่งถ้าใช้มนุษย์ก็ไม่อาจจะทำได้ จึงต้องใช้หุ่นยนต์แขนกลเข้าช่วย ในอนาคตก็จะมีการพัฒนาหุ่นยนต์นาโนโรบอทที่จะส่งเข้าไปรักษาโรคในร่างกาย ด้วยขนาดที่เล็กมากของนาโนโรบอท ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะทำได้

ความสามารถในงานวิจัย

                หุ่นยนต์สามารถทำงานวิจัยร่วมกับมนุษย์ได้ อย่างเช่น การสำรวจใต้ทะเลลึก บางครั้งการวิจัยเหล่านี้ก็อันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าไปสำรวจได้ หุ่นยนต์จึงเป็นตัวช่วยที่ดีมาก โดยต้องพัฒนากลไกลและระบบบางส่วนให้เหมะสมกับงานประเภทนี้

ความสามารถในงานอุตสาหกรรม

                งานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานมนุษย์มักจะมีปัญหาในเรื่องเงิน และขีดจำกัดการทำงาน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน งานบางงานก็อันตราย และบางงานก็ต้องใช้ความรวดเร็ว ซึ่งหุ่นยนต์ถ้านำมาพัฒนาในด้านนี้ก็จะสามารถทำได้ดีเลยทีเดียว หุ่นยนต์จึงกลายเป็นทางออกของปัญหาทางด้านอุตสาหกรรม

                ที่จริงแล้ว หุ่นยนต์สามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมาย เพียงแค่อาศัยการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคต หุ่นยนต์ก็คงจะมีบทบาทในการทำงานช่วยเหลือมนุษย์มากขึ้น เพราะวิทยาการก็จะล้ำหน้ายิ่งขึ้น ทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถมากขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต

                ลักษณะของหุ่นยนต์ที่ฉันต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตคือ หุ่นยนต์ที่คล้ายคลึงกับมนุษย์มาก นั่นก็คือนอกจากร่างกายภายนอกจะดูเหมือนมนุษย์แล้ว ก็ยังสามารถคิดและพูดได้เหมือนกับมนุษย์อีกด้วย ซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์มากในการให้ความบันเทิงแก่ผู้คน ไม่ว่าจะผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ผู้ป่วยทางจิต กลุ่มเด็กๆ คนชรา หรือแม้แต่บุคคลปกติทั่วๆไป หุ่นยนต์จะเป็นเหมือนเพื่อนของกลุ่มคนเหล่านี้ และทำหน้าที่เป็นคนคอยดูแลเราเหมือนกับมนุษย์

 แหล่งอ้างอิง

http://www.thaigoodview.com/node/113046

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%...

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%...

รูปภาพของ swk39763

เข้าใจง่าย มีรูปเยอะ

หุ่นยนต์น่ารักมากกก

 

สีสันสวย เข้าใจง่าย                                                                        

รูปภาพของ swk39411

ตัวหนังสือมีสีสันสวยดี

รูปภาพของ swk39459

เนื้อหากระชับ รูปเหมาะสม Laughing

รูปภาพของ swk39579

ย่อได้กระชับดี หุ่นยนต์ในฝันความคิดดีมาก

รูปภาพของ swk39439

ข้อมูลระเอียด อ่านแล้วเข้าใจ รุปภาพสวยดีค่ะ

รูปภาพของ swk39481

มีภาพประกอบ เนื้อหาอ่าแล้วเข้าใจ Laughing

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์