4.บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และ ในอนาคต

หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เรื่อยมา เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
ทำให้ความสามารถของหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้จำนวนมาก


ซึ่งการนำหุ่นยนต์เข้าใช้งานแทนมนุษย์นั้น สามารถแบ่งประเภทตามความสามารถของหุ่นยนต์ได้
ดังนี้

ความสามารถในด้านการแพทย์

        งานด้านการแพทย์ในอดีต เริ่มนำเอาหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทำการผ่าตัดคนไข้
เนื่องจากหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานในด้านที่มีความละเอียดสูงที่เกินกว่า มนุษย์จะทำได้
เช่น การนำเอาหุ่นยนต์มาใช้งานด้านการผ่าตัด
สมอง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องการความละเอียดในการผ่าตัด
หุ่นยนต์แขนกลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดในด้านการแพทย์ ปัจจุบันการทำงานของหุ่นยนต์แขนกลในการผ่าตัด
จะเป็นลักษณะการทำงานของการควบคุมการผ่าตัดโดยผ่านทางแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
อีกที
ซึ่งการผ่าตัดโดยมีหุ่นยนต์แขนกลเข้ามามีส่วนร่วมนั้นจะเน้นเรื่องความ
ปลอดภัยเป็นอย่างสูง รวมทั้งความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ รวมถึงงาน
เภสัชกรรมที่มีบางโรงพยาบาลนำหุ่นยนต์มาใช้ในการจ่ายยา อนาคตการผ่าตัดสมองก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป

ความสามารถในงานวิจัย

        อดีตหุ่นยนต์สามารถทำการสำรวจงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับมนุษย์ เช่น การสำรวจท้องทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความลึกเป็นอย่างมาก หรือการสำรวจบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานเสี่ยงอันตรายที่เกินขอบเขตความสามารถของมนุษย์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานสำรวจเช่นนี้ได้ ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานวิจัยและสำรวจ
เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถทำการควบคุมหุ่นยนต์ได้ใน ระยะไกลด้วยระบบคอนโทรล
โดยมีเซนเซอร์ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์
 เพื่อใช้ในการวัดระยะทางและเก็บข้อมูลใน
ส่วนต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ อนาคตเมื่อมีเหตุการณ์อันตรายที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเพื่อปฏิบัติงานได้
สามารถส่งหุ่นยนต์สำหรับปฏิบัติงานแทนได้ทันที

ความสามารถในงานอุตสาหกรรม

         อดีตหุ่นยนต์เริ่มมีบทบาททางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะที่งานด้านอุตสาหกรรม
มีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
ทำให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงาน
อุตสาหกรรม เพิ่มจำนวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรมบางงานไม่สามารถที่จะใช้แรงงานเข้าไปทำได้
ซึ่งบางงานนั้นอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำ
ปัจจุบันในการผลิตรวมทั้งเป็นการ
ประหยัดระยะเวลา ทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรมในอนาคต

 

ความสามารถในด้านความมั่นคง

        ในอดีตมีการทำสงครามมากมายในแถบทวีปยุโรปเพื่อแย่งชิงอำนาจ
จึงมีการสร้างหุ่นยนต์ในการทำสงคราม เช่น หุ่นยนต์ทำสงครามซึ่งไม่มีผู้ขับ
ปัจุบันมีการพัฒนาเครื่องบินสอดแนมผู้ก่อการร้าย ซึ่งไม่มีคนขับเช่นเดียวกัน
ทำให้ความมั่นคงของประเทศในอนาคตมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้น

ความสามารถในด้านบันเทิง

        อดีตเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถแสดงละครเวทีได้
สามารถยกแขน ขาได้ แต่ปัจจุบันหุ่นยนต์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบโต้กับคนได้เสมือนเป็น
เพื่อนเล่น หรือสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีในรูปแบบของสุนัข แมว และแมลง เป็นต้น หรือ
กระทั่งสร้างความบันเทิงทางเพศให้กับมนุษย์ได้อีกด้วย
และอนาคตอาจมีหุ่นยนต์มาเป็นส่วนหนึ่งของละครทางโทรทัศน์อีกด้วย

 

ความสามารถในงานครัวเรือน

        อดีตมีหุ่นยนต์ที่สามารถดูดฝุ่นได้เองโดยอัตโนมัติ
แต่อัตราควบคุมพื้นที่ห้องไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ และราคาสูง
ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้มีขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีอัตราครอบคลุมพื้นที่ของห้องสูงที่สุด (
CPR = Coverage Per Room) เพราะหุ่นยนต์สามารถเข้าไปใต้ ตู้ เตียง
โซฟา หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปไม่สามารถทำได้และหุ่นยนต์ยังมีเซ็นเซอร์บันได
และสมองกลอัจฉริยะ ทำให้รูว่าควรจะไปทางไหนและจะออกจากสถานที่ซับซ้อนได้อย่างไร

ทำให้อนาคตการทำงานบ้านในครัวเรือนจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกต่อไป

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์