ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์

1.ความเป็มาและประวัติหุ่นยนต์

หุ่ยนต์เป็นเครื่องจักรที่มีหน้าที่ทำงานแทมนุษย์ ซึ่งทำงานได้ทุกประเภท

หุ่นยนต์นั้นไดรับแนวคิดมาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์ในอดีตและมีปนะวัติดังนี้

ปี ค.ศ. 1940 - 1950 หุ่นยนต์ชื่อ Alsie the Tortoise ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย Grey Walter หุ่นยนต์รูปเต่าสร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้านำมาประกอบเป็นเครื่องจักร สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อทั้ง 3 ต่อมาหุ่นยนต์ชื่อ Shakey ได้ถูกสร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับ Alsie the Tortoise โดยStandford Research Institute:SRI แต่มีความสามารถเหนือกว่าคือมีความคิดเป็นของตนเองโดยที่ Shakey จะมีสัญญาณเซนเซอร์เป็นเครื่องบอกสัญญาณในการเคลื่อนที่ไปมา ซึ่งนอกเหนือจากหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาด้วยล้อแล้ว ในปี ค.ศ. 1960 หุ่นยนต์ที่ชื่อ General ElectricWalking Truck ที่สามารถเดินได้ด้วยขาก็ถือกำเนิดขึ้น มีขนาดโครงสร้างใหญ่โตและหนักถึง 3,000 ปอน์ด สามารถก้าวเดินไปด้านหน้าด้วยขาทั้ง 4 ข้างด้วยความเร็ว 4 ไมล์/ชั่วโมงโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อไหวของขา General Electric Walk Truck ได้รับการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพโดยวิศวกรประจำบริษัท General Electric ชื่อ Ralph Moser

ภายหลังจากที่หุ่นยนต์เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทความสำคัญในด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์ โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมีความคิดใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์เดิม หุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรมตัวแรกที่ชื่อ Unimates ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1950 -1960 โดย George Devol และ Joe Engleberger ซึงต่อมา Joe ได้แยกตัวออกมาจาก George โดยเปิดบริษัทสร้างหุ่นยนต์ในชื่อของUnimation ซึ่งต่อมาผลงานในด้านหุ่นยนต์ของ Joe ได้รับสมญานามว่า "บิดาแห่งหุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรม"

 

2.ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์

เราสามารถแบ่งหุ่นยนทั้งหมด 2 ประเภท

1.หุ่นยนแบบตามการเคลื่อนที่ได้

    - หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ คือ หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ สามารถเคลื่อนไหวไปมาแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

    - หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้    คือ หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปมาได้อย่างอิสระและเคลื่อนที่ได้

2.การแบ่งประเภทตามลักษณะรูปร่างภายนอก ได้แก่

    - หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์

    - แอนดรอยด์

    - จีนอยด์

    - แอ็คทรอยด์

    - ไซบอร์ก

    - นาโนโรบอท

 

3. การทำงานของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ทุกประเภท รวมทั้งงานที่มนุษย์ไม่สามารถทำเองได้ เช่น สำรวจดาวเคราะห์

ซึ่งสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ หรือบังคับด้วยมือมนุษย์

 

4.บทบาทและประโยชน์ของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต

    - ความสามารถในด้านการแพทย์ เริ่มมีการนำแขนกลมาผ่าตัดแทน

    - ความสามารถในงานวิจัย มีการสร้างหุ่นยนต์เพื่อสำรวจพื้นที่

    - ความสามารถในงานอุตสาหกรรม มีการสร้างหุ่นยนต์สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆแทนมนุษย์

    ความสามารถในด้านความมั่นคง มีการใช้หุ่นยนสำหรับสอดแนม

    ความสามารถในด้านบันเทิง มีการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถตอบโต้มนุย์ได้

 

5.หุ่นยนต์ที่นักเรียนต้องการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต 

เป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ใช้อพยบผู้คน สามารถเคลื่อนย้ายผ่านมิติ และต่อสู้ได้

สามารถแปลงร่างเป็นยานรบได้

ชื่่อ ซุปเปอร์ กาแลคซี่ กุเร็นรากัน

 

รูปภาพของ swk39418

สำเร็จยอดเยี่ยม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์