งานครั้งที่ 2 ม.6/5 ภาคเรียนที่ 1/2556 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานครั้งที่ 2 ม.6/5 ภาคเรียนที่ 1/2556 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 

 1. สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เป็นพืช คนละ 1 ชนิด
  • ให้เลือกพืช 1 ชนิด พร้อมภาพประกอบ แล้วไปแจ้งตรงแสดงความคิดเห็นว่าพืชชื่ออะไร เพื่อให้ครูสมชาย น่วมกลิ่น ตรวจสอบความถูกต้อง
  • อนุญาตให้เป็นพืชรอบรั้วโรงเรียนได้ในระยะห่างไม่เกิน 50 เมตร จากรั้วโรงเรียน
 2. การจัดทำเนื้อหา (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
  • ความยาว อย่างน้อย 50 บรรทัด
  • ภาพประกอบอย่างน้อย 5 ภาพ เป็นภาพที่ถ่ายเอง ยกเว้นไม่มีภาพในช่วงเวลานั้น เช่น ดอก ให้นำมาจากที่อื่นได้
  • จัดทำวิดีโอสั้นๆ แนะนำประกอบด้วย โดยนำขึ้นบนเว็บไซต์ www.youtube.com แล้วนำ Code มาวาง
  • บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง
  • จัดทำ QR Code ไว้ในเนื้อหา
 3. จัดทำ QR Code ติดที่แหล่งเรียนรู้ของตนเองด้วย
 4. ส่งงานภายในวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 05.30 น.
 5. สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของเพื่อนในห้อง มีที่ไม่ถูกต้องตรงไหนในการทำบล็อก
     (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 6. แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

 

รูปภาพของ sss29027

http://thaigoodview.com/node/158627

เพิ่มQRcode ภาพและวีดีโอแล้วคะ

รูปภาพของ sss29017

 

ส่งงานค่ะ เรื่องบัว

v

v

v

 

http://www.thaigoodview.com/node/158612

 

ม.6/5 เลขที่ 21

 

 

รูปภาพของ sss28845_1

http://thaigoodview.com/node/158546

แจ้งส่งงานค่ะ

รูปภาพของ sss29121

   

    ส่งงานค่ะ

  

           http://thaigoodview.com/node/158741

รูปภาพของ sss29133_2

เปลี่ยนต้นเป็นต้นลีลาวดีค่ะ

เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/158790

รูปภาพของ sss29000

ดอกกล้วยไม้

http://www.thaigoodview.com/node/158625

 

              เลขที่ 17 ม.6/5

รูปภาพของ sss29160

 

นางสาวรัฐฐดารา ฟูวัฒนเกียรติ เลขที่ 38

ทำเรื่องต้นสาวน้อยประแป้งค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/158629

 

รูปภาพของ sss28516

 ส่งงานค่ะ ต้นมรกตหยกที่ห้องสมุด

6/5 เลขที่ 1 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/158585

รูปภาพของ sss29061_1

ต้นสร้อยอินทนิลอยู่บริเวณหน้าห้องบริหารงานทั่วไป

 

http://www.thaigoodview.com/node/158707?page=0,9

รูปภาพของ sss29178

ต้นหางนกยูงฝรั่ง บริเวณหลังเสาธงค่ะ ^^


ม.6/5 เลขที่44


http://thaigoodview.com/node/158624 


รูปภาพของ sss29027

ต้นผกากรอง บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติค่ะ

ม.6/5 เลขที่ 24

 

  

-   L I N K   -

  

QRCode

 

รูปภาพของ sss29006

ต้นชะพลู บริเวณข้างลานพระศรีสุริโยทัย

ชื่อ    นางสาวสุธีดา     ปานไธสงค์      เลขที่ ๑๘

 

http://www.thaigoodview.com/node/158626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพของ sss29034

ต้นเฟื่องฟ้า

บริเวณริมระเบียงอาคาร ญาณี ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/158623

 

นางสาวพนิตตา   สุขสราญ  เลขที่ 25  ม.6/5

 

QR Code

รูปภาพของ sss29009

ดอกเอื้องหมายนา 

บริเวณที่พักหน้าห้องบริหารกิจการนักเรียน

น.ส.ศุภานัน  ชูมา  ม6/5 เลขที่ 19    http://www.thaigoodview.com/node/158370?page=0,0

 

 

รูปภาพของ sss29159

ส่งงานค่ะ ดอกราชาวดี บริเวณ สวนข้างพระราชานุสาวรีย์

http://www.thaigoodview.com/node/158610

ม.6/5 เลขที่ 37

 

 

ส่งงานค่ะ

ดอกเฟื่องฟ้า 

บริเวณระเบียงอาคาร

http://thaigoodview.com/node/158575

ม.6/5  เลขที่ 47

รูปภาพของ sss28885

ส่งงานค่ะ :)

สร้อยอินทนิล พันธุ์ไม้บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์

http://thaigoodview.com/node/158604


รูปภาพของ sss29017

ส่งงานค่ะ เรื่องต้นบัว

เลขที่ 21

 http://www.thaigoodview.com/node/158612

QRCODE 

ส่งงานค่ะ ต้นพยักหมอกค่ะ


เลขที่ 10

  


http://www.thaigoodview.com/node/158608


 QR CODE


รูปภาพของ sss29168_1

 ทำเรื่องต้นลิ้นกระบือ อยู่บริเวณอ่างบัวหน้ามุกหน้าอาคารเฉลิมพระเกีรติ

ส่งงานค่ะ 6/5 เลขที่ 41

http://www.thaigoodview.com/node/158461?page=0,0

รูปภาพของ sss29025_1

http://www.thaigoodview.com/node/158579

 

605_23

รูปภาพของ sss30060

 

 

แจ้งส่งงานค่ะ (ทำดอกเฟื่องฟ้า) บริเวณระเบียงตึกต่างๆค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/158295

 

 

 

รูปภาพของ sss28845_1

ส่งงานค่ะ ต้นผกากรอง หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/158546 605_03รูปภาพของ sss28831_2

 แจ้งส่งงาน(ทั้งหมด)ค่ะ เรื่องหางนกยูงฝรั่ง

http://www.thaigoodview.com/node/158427

   

 

รูปภาพของ sss29114_1

ต้นสร้อยอินทนิล


บริเวณหน้าห้องบริหารงานทั่วไป


http://www.thaigoodview.com/node/158506


เลขที่ 32 qr code 

รูปภาพของ sss29116

 

ต้นกล้วยไม้ บริเวณหน้าประตูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

http://www.thaigoodview.com/node/158503  เลขที่ 33

 

 

QR CODE

รูปภาพของ sss28984

เลขที่ 15 ต้นหมาก บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ค่ะLaughing

http://www.thaigoodview.com/node/158285

 

รูปภาพของ sss28878

 

 

เลขที่ 6 ตันลีลาวดี ข้างพระราชานุสาวรีย์ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/158465

รูปภาพของ sss28994_1

 

http://www.thaigoodview.com/node/158423

 

แจ้งส่งงานค่ะ 

รูปภาพของ sss28831_2

 

 

ทำเรื่องหางนกยูงฝรั่ง(หลังเสาธง)ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/158427

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์