ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8  ส่งงาน


คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลขที่ 1-6,25,26,33  ตอบข้อ 1-2   เลขที่  7-12 ,27,28 ตอบข้อ 3-4   เลขที่ 13-18,28,30  ตอบข้อ 5-6 


เลขที่ 19-24,31,32,34  ตอบข้อ 7-8  ตอบคำถามครูต่อไปนี้


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1


1.ให้อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์  พร้อมทั้งบอกจุดประสงค์การใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์


2.การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร


3.นักเรียนคิดว่าเกมในอินเทอร์เน็ตหรือเกมออนไลน์  มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างต่อชีวิตของนักเรียน


4.นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นในด้านการศึกษาของนักเรียนอย่างไร


5.คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไร


6.คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์อย่างไรบ้าง


7.คอมพิวเตอร์มีบทบาทในงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างไร


8.จงวิเคราะห์ถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อสังคมไทยมาพอเข้าใจ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2


9.ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย  อะไรบ้าง  จงอธิบาย


10.หน่วยความจำแรมและหน่วยความจำรอมมีความแตกต่างกันอย่างไร  จงเปรียบเทียบ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3


11.ข้อมูลมีกี่ประเภท  แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร


12.ระบบสารสนเทศมีอบค์ประกอบใดบ้าง


13.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ


14.การประมวลผลแบบกลุ่มต่างกับการประมวลผลแบบเช่อมตรงอย่างไร


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4


15.เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง


16.จงวิเคราะห์ถึงลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


17.ให้บอกข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศมาพอสังเขป


 


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์