สุรวัศ สังเสวก 3/7ข เลขที่34

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในค้านใดบ้าง

ตอบ1.ความสามารถในการสือสาร2.ความสามารถในการคิด3.ความสามารถในการแก้ปัญหา4.ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต5.ความสามารถในการใช้เทดโนโลยี

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอบพิวเตอร์ทาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

ตอบโครงงานเพื่อการศึกษา โครงงานอาหารและยา

3.โครงงานคอบพิวเตอร์ที่ดีมีลักษณะหรือองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง

ตอบ1.สามารถตอบสนองความต้องการได้2.เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว3.ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ

4.การทำข้อเสนอโครงงานมีความสำคัญและมีประโยช์นต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ตอบเพือที่จะสามารถนำงานไปปรับปรุงใหม่ได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 132 คน กำลังออนไลน์