10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2013

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013

การจัดอันดับ สุดยอด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2012-2013 ของนิตยสาร The Times Higher Education World University Rankings ที่ได้จัดอันดับ สุดยอด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013 พร้อมประวัติความเป็นมาของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ตัวชี้วัดในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013 ของ Times Higher Education World University Ranking “THE

                  1.คุณภาพการสอน [Teaching] 30% (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน)

                  2.คุณภาพงานวิจัย [Research] 30% (ปริมาณ, รายได้  และชื่อเสียงของงานวิจัย)

                  3.การอ้างอิงในงานวิจัย [Citations] 30% (อิทธิพลของการนำงานวิจัยของสถาบันไปอ้างอิง)

                  4.ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก [Inter-outlook] 7.5% (เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ)

                  5.รายได้ทางอุตสาหกรรม [Industry Income] 2.5% (นวัตรกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้น)

    ข้อมูล :: teen.mthai  อ้างอิง :: The Times Higher Education World University Rankings,stateuniversity.com, en.docsity.com,  
    studyco.com, excel.md, universitiesnews.com, topuniversities.com

 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013 อันดับ 1
สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย 95.5 คะแนน

 


ที่มาของรูป: http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/10caltech.jpg

 

 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย : California Institute of Technology : ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย หรือที่เรียกกันว่า Caltech ตั้งอยู่ที่ Pasadena,California สหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ เพราะมีนักศึกษาอยู่แค่เพียง 2,100 คนเท่านั้น แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์

 

 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013 อันดับ2 “ร่วม
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของสหราชอาณาจักร และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐฯ 93.7 คะแนน

 

ที่มาของรูปภาพ : http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/05Oxford1.jpg

 

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด : University of Oxford : ประเทศอังกฤษ

ตั้งอยุ่ในเมืองออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักรและเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ มีอายุไม่น้อยกว่า 800 ปี โดยประวัติการก่อตั้งไม่มีหลักฐานที่แน่นอน แต่มีหลักฐานว่าออกซฟอร์ดได้เริ่มสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 1639 (ค.ศ. 1096) และในปี พ.ศ. 1710 (ค.ศ. 1167) หลังจากที่พระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 ของอังกฤษ ทรงสั่งห้ามชาวอังกฤษไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีสเหมือนที่ชาวอังกฤษนิยม นักศึกษาและนักวิชาการอังกฤษที่เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในสมัยนั้น จึงพากันไปรวมตัวที่เมืองออกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจึงเกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์และการสนับสนุนการเงินจากคหบดีต่างๆ ในปี พ.ศ.1710 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (อนึ่ง รัชกาลที่ 6 ทรงจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้)

 

 

 ที่มาของรูปภาพ : http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/10%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%812012-2013.jpg

 

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐฯ : Stanford University , ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหาวิทยาลัยลีแลนด์สแตนฟอร์ดจูเนียร์ (Leland Stanford Junior University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่เมือง สแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อยู่ห่างจากซานฟรานซิสโกประมาณ 60 กม. (37 ไมล์) สแตนฟอร์ดตั้งอยู่ในศูนย์กลางของซิลิคอนแวลลีย์ในเคาน์ตีซานตาคลารา และมหาวิทยาลัยอยู่ในบริเวณเมืองพาโลอัลโต มหาวิทยาลัยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) โดยเริ่มโครงการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2429 (ค.ศ. 1885

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับสองของโลกโดย Academic Ranking of World Universities ถูกจัดให้อยู่ในระดับ เดียวกับ Harvard, Yale, Princeton, MIT, Caltech บางครั้งเรียกย่อ ๆ ในกลุ่มเด็กนักเรียน High School ว่ากลุ่ม HYPSMC หมายถึงกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าเรียนยาก นอกจากนี้สแตนฟอร์ดยังได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยชั้นนำทางเทคโนโลยี นอกเหนือจาก MIT และ Caltech และมีนักวิจัยรางวัลโนเบลจำนวนมาก โดยเฉพาะในสาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ สแตนฟอร์ดยังมีคลังข้อมูลและศูนย์เก็บเอกสารทางด้านศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล เช่น US Federal Government Archive ห้องเก็บหนังสือโบราณ และยังมีบุคลากรชั้นแนวหน้าในสาขาต่างๆทุกสาขา

 

 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013 อันดับ 4
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 93.6 คะแนน

 

 ที่มาของรูปภาพ : http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/03Harvard.jpg

 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด : Harvard University : ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองแคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งหนึ่ง และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2179  (ค.ศ.1636) มีอายุครบ 370 ปี ในปี พ.ศ. 2549 ฮาร์วาร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวี่ลีก โดยในปี พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสารยูเอส รวมถึงปี 2552 ที่ได้รับอันดับหนึ่งเช่นกัน

 

 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013  อันดับ  5
สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ ( MIT ) 93.1 คะแนน

 

 

 ที่มาของรูปภาพ : http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/01MIT.jpg

 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ : Massachusetts Institute of Technology : ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) หรือ เอ็มไอที (MIT) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในเมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้นำวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกแห่งหนึ่ง โดยเปิดสอนหลายสาขา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และปรัชญา บุคคลจากเอ็มไอทีรวมถึงศิษย์เก่าและอาจารย์ของสถาบันได้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักการเมือง ผุ้บริหาร นักเขียน นักบินอวกาศ นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันบุคคลในเอ็มไอทีมี่ 63คนได้รับรางวัลโนเบล มีสตาตาเซ็นเตอร์ที่ใช้เป็นอาคารเรียนและเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบโดย ‘แฟรงก์ เกรี’

 

 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013 อันดับ 6
มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน 92.7 คะแนน

 

 

 ที่มาของรูปภาพ : http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/09Princeton.jpg

 

มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน Princeton University : ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยุ่ที่เมืองพรินซ์ตันในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2289 (ค.ศ.1746) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 4 ของประเทศ โดยเมื่อก่อตั้งใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยนิวเจอร์ซีย์” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน” ในปี พ.ศ.2439 (ค.ศ.1896) หลังจากย้ายมาที่เมืองพรินซ์ตัน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยพรินซ์ตันจะมีการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันมาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังคงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีห้องสมุดใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013 อันดับ 7
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 92.6 คะแนน

 

 

 ที่มาของรูปภาพ : http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/02cambridge.jpg

 

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ : University of Cambridge : ประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1209 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร ที่ตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสูงที่สุด ในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายในโลก กล่าวคือ 81 รางวัล

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013 อันดับ 8
มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน 90.6 คะแนน

 

 

  ที่มาของรูปภาพ : http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/06Imperial-College.jpg

 

มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน : Imperial College, University of Londo : ประเทศอังกฤษ

อิมพีเรียลคอลเลจแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษและทวีปยุโรป ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมนักวิจัยและผลงานวิจัยระดับโลกอีกมากมายนอกจากนี้ ที่นี่ยังติดอันดับ 1 ใน 3 ของ Times National University League ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์อีกด้วย

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013 อันดับ 9
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ 90.5 คะแนน

 

 

 ที่มาของรูปภาพ : http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/UCBerkeleyCampus.jpg

 

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ : University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) มักถูกเรียกสั้นๆ ว่า Cal เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1868 (พ.ศ. 2411) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในบรรดากลุ่มมหาวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์มีชื่อเสียงในหลากหลายด้าน ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ รวมถึงมีการค้นพบไซโคลตรอน (cyclotron)โดย เออร์เนสต์ ลอว์เรนซ์ และมีการค้นพบธาตุเคมี 17ธาตุใหม่ รวมถึง พลูโตเนียม แคลิฟอร์เนียม การพัฒนาอินเทอร์เน็ต การพัฒนายูนิกซ์ BSDและซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ

 

Berkeley ประกอบด้วยคณะและวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง รวมไปถึงบัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันเพื่อศึกษาเฉพาะด้าน อาทิ School of Optometry, Graduate School of Journalism และ College of Environmental Design ยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ที่ได้รับการจัดอันดับไว้ในระดับสูงอีกมากมาย อาทิ Haas School of Business, Graduate School of Education, College of Engineering, School of Law, School of Social Welfare, School of Public Health, และ Goldman School of Public Policy

 

ศิษย์เก่าที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ได้แก่ Justice Earl Warren อดีตหัวหน้าผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐ, Jonny Moseley นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก, John Cho นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Harold and Kumar, Dr. J. Robert Oppenheimer ผู้อำนวยการทางวิทยาศาสตร์ของโครงการแมนฮัตตัน (Manhattan Project) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในการพัฒนาระเบิดปรมาณู เขาเป็นนักฟิสิกส์และอาจารย์ที่เบิร์กลีย์

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013 อันดับ 10
มหาวิทยาลัยชิคาโก 90.4 คะแนน

 

 ที่มาของรูปภาพ : http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/08U_chicago.jpg

 

มหาวิทยาลัยชิคาโก : The University of Chicago : ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยชิคาโก หรือที่เรียกโดยย่อว่า UC หรือ UofC ตั้งอยู่ในชุมชนไฮด์พาร์ก (Hyde Park) ซึ่งอยุ่ทางใต้ของใจกลางเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประมาณ 6 ไมล์ เป็นมหาวิทยาลัยเน้นการวิจัย (Research University) ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลก ในปี ค.ศ.1890 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก ‘จอห์น ดี. ร็อคกะเฟลเลอร์’ (John D. Rockefeller) มหาเศรษฐีน้ำมันชาวอเมริกันส่วนที่ดินได้รับบริจาคจาก ‘มาร์แชล ฟิลด์’(Marshall Field) ผู้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งเมืองชิคาโก เริ่มมีการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในวันที่ 2 ตุลาคม 1892 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมระหว่างการศีกษาแบบเสรี (Liberal Arts Education) ในระดับปริญญาตรี และการศึกษาวิจัยตามแนวเยอรมันในระดับบัณฑิตศีกษาโดยมีอธิการบดีคนแรกคือ ‘วิลเลี่ยม เรนนี่ ฮาร์เปอร์’ (William Rainey Harper)

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2013 ระดับเอเชีย 5 แห่งในปีนี้ ประกอบด้วย

 

มหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก (ได้ 78.3 คะแนน)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในอันดับที่ 29 (77.5 ),

มหาวิทยาลัยฮ่องกงในอันดับที่ 35 ของโลก (75.6 คะแนน),

มหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีนในอันดับที่ 46 ของโลก (70.7 คะแนน),

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปฮังของเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ 50 ของโลก (69.4 คะแนน)

 

ที่มาของรูปภาพ : http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2012/10/201206061846591.jpg

 

สำหรับประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเพิ่งเข้าร่วมการสำรวจ The Times Higher Education World University Rankings เป็นปีแรก กลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวของไทยที่มีชื่อติดอันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก2013ในปีนี้ โดยถูกจัดให้อยู่ใน “ช่วงอันดับ” ที่ 351-400 ของโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยกลางแห่งชาติไต้หวัน (เอ็นซียู) และมหาวิทยาลัยวาเซดะของญี่ปุ่น

 

ด้านฟิล เบตี บรรณาธิการนิตยสาร “Times Higher Education” ซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงลอนดอนเผยว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเข้าร่วมเป็นปีแรก สามารถมีชื่อติดอันดับ 400 สถาบันการศึกษาขั้นสูงที่ดีที่สุดในโลกได้ พร้อมเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถือเป็นสถาบันที่มีอัตรางานวิจัยต่อหัวสูงที่สุดของประเทศไทย ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนสูงสุดของไทยทั้งในด้านนวัตกรรม ด้านความเป็นนานาชาติ ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน รวมถึงในด้านผลงานการวิจัย

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเคยมีชื่อติดกลุ่ม 351-400 ของโลกเมื่อปีที่แล้วกลับไม่ติดอันดับจากการสำรวจในปีนี้ เช่นเดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่างไม่มีรายชื่อติด 400 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก  2013 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในปีนี้เช่นเดียวกัน

 

แหล่งอ้างอิง : http://teen.mthai.com/education/46970.html 
                  http://blog.eduzones.com/rangsit/99969 
                  http://www.dek-d.com/board/view/2770450/          

 

จัดทำโดย : นางสาว พรพิมล ไทยอัฐวิถี

รูปภาพของ sss29040

มหาวิทยาลัยน่าเรียนจัง สวยมากก :))

รูปภาพของ sss29069

สวยแล้วๆอยากไปเรียนอ่ะ

รูปภาพของ sss29086

รูปสวยจังงง  มีมจธ.ติดด้วยอ่ะ ดีใจจจจจKiss

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์