ณ เมือง เมืองหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์

รูปภาพของ sss29120_1

                    การท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) เป็นประเทศขนาดเล็กที่ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก โดยมี กรุงเบิร์น (Berne)เป็นเมืองหลวงของประเทศ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วย

 

 

 

แหล่งที่มาของรูปภาพ http://images.thaiza.com/38/38_201202240927231..jpg

 

 

 

                  แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่ดิฉันจะแนะนำคือ กรุงเจนีวา หรือ นครเจนีวา (Geneva) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva)ไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลางรองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี

กรุงเจนีวา คือ เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วกรุวเจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864   

 

 

แหล่งที่มาของรูปภาพ http://images.thaiza.com/38/38_20120224092922..jpg

 

 

              สำหรับการท่องเที่ยวในกรุงเจนีวานั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้เพลิดเพลินไปกับสถานที่สำคัญ รวมไปถึงทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของตัวเมืองที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งของทะเลสาบเจนีวา โดยจุดหมายแรกที่คุณจะต้องไม่พลาดไปเยือนเมื่อมีโอกาสมาเยือนกรุงเจนีวา คือ เกาะอีเลอ รูเซเอา (Ile Rousseau ) เป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงกลางแม่น้ำโรห์น บนเกาะเป็นที่ตั้งของรูปปั้นรูเซเอา (Statue de Rousseau) หรือที่เรามักคั้นหูกันในชื่อ ฌอง ฌาค รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) โดยรูปปั้นถูกเปิดตัวบนเกาะในปี 1835

 

สถานที่ท่องเที่ยวในนครเจนีวา 

 

น้ำพุเจ็ทเดเอา

แหล่งที่มาของรูปภาพ http://images.thaiza.com/38/38_20120224092904..jpg

 

 

  

น้ำพุเจ็ทเดเอา

แหล่งที่มาของรูปภาพ http://images.thaiza.com/38/38_201202240929041..jpg

 

 

          1. เจ็ทเดเอา (Jet d'Eau) น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยน้ำพุสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง รวมไปถึงจากทางอากาศอีกด้วย น้ำพุเจ็ทเดเอา เป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น"สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้ำพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ำพุถูกติดตั้งในปี 1886 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบเจนีวามักไม่พลาดที่จะมาชมน้ำพุด้วยเช่นกัน

 

  

          2.วิหารเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของกรุงเจนีวา วิหารเซนต์ปิแอร์ เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไปในช่วงระหว่างศตวรรษ 8 -10 ปัจจุบันวิหารได้กลายเป็น 1 ใน 82 สิ่งปลูกสร้างที่เป็นแหล่งมรดกสำคัญของชาติสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุงเจนีวาอีกด้วย

 

 

อนุสาวรีย์เก้าอี้หัก

แหล่งที่มาของรูปภาพ http://images.thaiza.com/38/38_201202240929341..jpg

 

         3.อาคารสหประชาชาติและพิพิธภัณฑ์กาชาด (The United Nations Building and Red Cross Museum) และไม่พลาดไปชม อนุสาวรีย์"เก้าอี้หัก" (Broken Chair) ที่สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวสวิสเซอร์แลนด์ ชื่อ Daniel Berset และช่างไม้ ชื่อ Louis Geneve โดยเก้าอี้ถูกสร้างขึ้นจากไม้ 5.5 ตัน ในความสูง 12 เมตร (39 ฟุต) เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทำเหมืองแร่ที่ดินและระเบิดคลัสเตอร์

 

 

         4. แมนชั่น ทราเวล (Maison Tavel) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของกรุงเจนีวา และเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นอาคารที่ได้รับการยอมรับว่าเก่าแก่ที่สุดในเจนีวา นอกจากนี้แล้วพิพิธภัณฑ์ยังถูกยกให้เป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ในปี 1923 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับภาพวาด ภาพแกะสลัก และภาพถ่าย อุปกรณ์ทำครัว และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

 

พิพิธภัณฑ์เอเรียน่า

แหล่งที่มาของรูปภาพ http://images.thaiza.com/38/38_201202240929342..jpg

 

 

         5.พิพิธภัณฑ์เอเรียน่า (Musee Ariana) พิพิธภัณฑ์เซรามิกและแก้วสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งภายในมีการจัดการแสดงงานศิลปะประมาณ 20,000 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเซรามิกและแก้วในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งบางชิ้นมีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี โดยพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1877 - 1884 และในปี 1993 พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม หลังจาก 12 ปีของการก่อสร้าง

 

 

แหล่งที่มา

 

http://travel.thaiza.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C/237201/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์