ด.ช.ธราดล รัตนบรรณกิจ ชั้น ม.1/2 เลขที่ 19

7.คอมพิวเตอร์มีบทบาทในงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างไร


ตอบ  การจำลองแบบการสร้างอาคารสถานที่


 


8.จงวิเคราะห์ถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อสังคมไทยมาพอเข้าใจ


ตอบ  1.ด้านการศึกษา
          2.
ด้านงานธุรกิจ
          3.
ด้านงานวิทยาศาสตร์
          4.
ด้านงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
          5.
งานราชการ


 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ให้นักเรียนตอบข้อ 9-10  ทุกคน


 


9.ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย  อะไรบ้าง  จงอธิบาย


ตอบ  1.ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)


          2.ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)


          3.ส่วนแสดงผล (Output Unit)


          4.หน่วยความจำ (Memory Unit)


10.หน่วยความจำแรมและหน่วยความจำรอมมีความแตกต่างกันอย่างไร  จงเปรียบเทียบ


ตอบ  RAM มีความแตกต่างจาก ROM  ในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลRAM เป็นหน่วยความจำชั่วคราว ที่สามารถทดแทนข้อมูลและคำสั่งใหม่ๆได้ แต่ข้อมูลใน RAM จะสูญหายทันทีเมื่อปิดเครื่องหรือไฟดับ RAM จำเป็นจะต้องมีกระแสไฟมาเลี้ยงเพื่อที่จะสามารถบันทึกข้อมูลได้ ส่วน ROM เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ไม่ใช้กระแสไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงข้อมูลภายในก็ไม่สูญหาย 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ให้นักเรียนตอบทุกข้อ


11.ข้อมูลมีกี่ประเภท  แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร


ตอบ 


12.ระบบสารสนเทศมีองค์ประกอบใดบ้าง


ตอบ 1. ฮาร์ดแวร์(เครื่องจักรอุปกรณ์)
          2.
ซอฟต์แวร์


          3. ข้อมูล 
          4.
บุคลากร
          5.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


 


13.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ


ตอบ ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน


 


14.การประมวลผลแบบกลุ่มต่างกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรงอย่างไร


ตอบ การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing) หมายถึง การทำงานในขณะที่ข้อมูลเดินทางไปบนสายสัญญาณเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทาง (terminal) ไปยังฐานข้อมูลของเครื่องหลักที่ใช้ในการประมวลผล แต่ การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing) หมายถึง การประมวลผลในเรื่องที่สนใจเป็นครั้งๆ


 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ให้นักเรียนตอบทุกข้อ


 


15.เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง


ตอบผลกระทบด้านบวก=ช่วยอำนวยความสะดวก ต่างๆ


             ผลกระทบด้านลบ=การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานจะทำให้มีปัญหาต่างๆตามมา


16.จงวิเคราะห์ถึงลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ


ตอบ ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวัน


17.ให้บอกข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศมาพอสังเขป


ตอบ ข้อดี=อำนวยความสะดวก รวดเร็ว


       ข้อเสีย=ถ้าใช้งานนานๆติดต่อกันอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้


 

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์