0109 สถานที่รักแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด

สถานที่รับแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด
             ผู้แจ้งข่าวสาร สามารถติดต่อแจ้งข่าวยาเสพติด ได้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
                    ๑๒.๑  ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด  โทร.สายด่วน  ๐๒ - ๑๖๘๘
                    ๑๒.๒  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โทร. ๐ - ๒๒๕๑ - ๒๗๒๖  และ  ๐ - ๒๒๕๒ - ๗๙๖๒
                    ๑๒.๓  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ถนนดินแดง เขตพญาไท  กทม.  ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ - ๒๒๔๕ - ๙๔๑๔,  ๐ - ๒๒๔๗๐๙๐๑ - ๑๙ ต่อ ๒๕๘  หรือโทรสาร ๐ - ๒๒๔๗ - ๗๒๑๗
                    ๑๒.๔  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง  ถนนดินแดง  เขตพญาไท  กทม. ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ - ๒๒๔๕ - ๙๙๕๒, ๐ - ๒๒๔๕ - ๓๙๗๒   หรือ  โทรสาร  ๐ - ๒๒๔๕ - ๙๕๒
                    ๑๒.๕  ตู้ ป.ณ.๑๒๓  สามเสนใน  กทม. ๑๐๔๐๐
                     ๑๒.๖  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๑๘๐  โทร. (๐๕๓)  ๒๑๑๗๙๓, (๐๕๓) ๒๑๒๐๒๘   หรือ โทรสาร (๐๕๓) ๒๑๑๘๐๘ และ (๐๕๓) ๒๑๑๗๘๐
                    ๑๒.๗  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต้  ๔๓๔  ถนนไทรบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โทร. (๐๗๔) ๓๑๒๐๘๘, (๐๗๔) ๓๒๓๓๐๐  หรือ โทรสาร (๐๗๔) ๓๒๑๕๑๔
                    ๑๒.๘  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงข้ามที่ทำการป่าไม้เขต  ถนนหน้าศูนย์ราชการ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  โทร. (๐๔๓) ๒๔๑๐๒๙, (๐๔๓) ๓๔๔๔๒๐ หรือ โทรสาร (๐๔๓) ๒๔๖ - ๗๙๐

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 186 คน กำลังออนไลน์