ดอกบัวในอ่างปลา (:

รูปภาพของ sss29146

แหล่งที่มา : http://withanopenheartdotorg.files.wordpress.com/2013/01/the-awakened-heart-project-with-an-open-heart1.jpg?w=300

Given that The Awakened Heart Project is about helping you release your fears, to grow, to discover, to learn and to awaken, the story of the lotus flower and its symbolism seems like the perfect place to start this journey.

The lotus flower is a beautiful flower that can be found all over the world. But the start of this flowers life is not as beautiful is one might image. It’s unlike many other flowers. When the lotus first begins to sprout, it is under water, making its home in lakes and ponds in areas where the water remains fairly still on the surface. But underneath the surface, the lotus is surrounded by mud and muck and by fish, by insects, and simply dirty, rough conditions


Despite these conditions, the lotus flower maintains strength, and pushes aside each of these dirty obstacles as it makes its way to clearer surfaces. At this time, the lotus is still just a stem with only a few leaves, and a small flower pod. But in time, the stem continues to grow, and the pod slowly surfaces above the water, into the clean air, finally freeing itself from the harsh life conditions below. It is then that the lotus slowly opens each beautiful petal to the sun, basking in the worldly beauty surrounding it. The lotus flower is ready to take on the world.  Despite being born into dark, murky conditions, where hope for such beautiful life seems dubious, the lotus grows, rises above adversity. Ironically, this same dirty water washes it clean as it surfaces. As the lotus opens each petal to the air, not a stain or spot of mud remains externally. The inner lotus too, has never seen a drop of mud or dirty water. It is pure, and bright, and beautiful.


In Buddhism, the bud of the lotus symbolizes potential. The lotus flower represents an awakening, spiritual growth, and enlightenment. Just as the lotus flower emerges from the water clean, the lotus also represents purity of body, speech, and mind. The lotus could be thought of as an awakened mind, which grows naturally toward the warmth and light of truth, love and compassion. The lotus may appear fragile on the surface, but it is flexible and strong, securely anchored under the surface of the water.


You don’t need to be Buddhist to understand that we are all like the lotus flower. Many of us live in that murky water, and never make it to the surface so we can blossom. Many of us are close; we are just buds, ready and eager to feel the sunshine of life on our skin. No matter which stage of life you are on, I’m sure you can relate to this lotus and see yourself in this story. The conditions that produce beautiful life are not always ideal, but that never stops the lotus from rising through adversity, opening its petals, and blossoming in the sun.

 

แหล่งที่มา : http://lotusflowerimages.com/Lotus-Flower-IMGP5938.jpg

“The lotus is the most beautiful flower, whose petals open one by one. But it will only grow in the mud. In order to grow and gain wisdom, first you must have the mud — the obstacles of life and its suffering. … The mud speaks of the common ground that humans share, no matter what our stations in life. … Whether we have it all or we have nothing, we are all faced with the same obstacles: sadness, loss, illness, dying and death. If we are to strive as human beings to gain more wisdom, more kindness and more compassion, we must have the intention to grow as a lotus and open each petal one by one. ” 
Goldie Hawn

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองแล้ว

ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทำให้สมบูรณ์ดังนี้

1. มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้า ทุกหน้าต้องมีแบนเนอร์บอกว่าหน้านั้นคืออะไร

2. เนื้อหาแต่ละหน้า มีภาพ หรือคลิปจาก YouTube ประกอบ พร้อมแหล่งอ้างอิงไว้ใต้ภาพ หรือคลิป

3. ภาพต้องตกแต่งสวยงามแล้วอับโหลดไว้ หากพื้นที่ไม่พอให้แจ้งที่ http://www.thaigoodview.com/node/40683

4. แหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง

5. หน้าผู้จัดทำต้องมี

6. ฟอนต์ต้องถูกต้อง ข้อความต้องจัดเป็นระเบียบ

7. QR Code ต้องใส่ ถ้าไว้หน้าแรกจะดีมาก

8. ถ้ามีเส้นสวยงามไว้ข้างล่างทุกหน้าจะทำให้ดูดี

9. ถ้าทุกหน้ามีเมนูไปยังทุกหน้า จะทำให้เรื่องของเราสมบูรณ์มากๆ

นี่คือตัวอย่างที่ดี ซึ่งยังมีอีกหลายคนที่ทำดีมาก http://www.thaigoodview.com/node/157928 

ขอบคุณนักเรียนทุกคน

เราเรียนเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นเป้าหมายหลัก

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 1 ผ่าน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์