เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย

รูปภาพของ sss29094

  

การขยายพันธุ์


การขยายพันธุ์เฟิร์นส่วนมากนั้นใช้วิธีขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอ ถ้าหากเฟิร์นพวกนั้นมีไหล(Rhizomes) อยู่ใต้ดิน หรือเป็นเฟิร์นที่แตกหน่อขึ้นเป็นกอ  

รวมกัน  การขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอก็เป็นวิธีง่ายและสำเร็จผลได้ดี  การแบ่งกอ ใช้มีดคม ๆ ตัดไหล หรือตัดต้นที่อยู่ใต้ดินให้ขาดออกจากกัน

ถ้าเป็นต้นเลื้อยอยู่บนดิน ก็ตัดต้นให้ขาดออกโดยมีรากหรือมีใบมีต้นอ่อนติดมาด้วย เช่นแบ่งกอเฟิร์นก้านดำ (Adiantum spp.) เมื่อแบ่งกอมาแล้วต้อง

เก็บไว้ในที่มีความชื้นสูง แล้วรีบปลูกหรือชำต้นใหม่ทันที ถ้าทิ้งไว้นานน้ำจะระเหยออกมาทำให้ตายได้ง่าย ๆ


นอกจากเฟิร์นบางชนิด ที่ไม่ค่อยแตกกอ หรือลำต้นอยู่ใต้ดินในแบบไหล (Rhizomes) แล้วก็อาจใช้สปอร์ขยายพันธุ์ โดยนำสปอร์มาเพาะคล้ายเพาะ

เมล็ดพันธุ์ไม้ชั้นสูง ส่วนมากเมื่อสปอร์แก่จะมีสีเหลืองอ่อน ๆ หรือสีน้ำตาลเข้ม โดยตัดใบส่วนที่มีสปอร์มาใส่ในถุงกระดาษที่แห้งปิดปากถุงกระดาษ

แขวนไว้ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ให้สปอร์สุกแก่ร่วงหล่นลงในถุงกระดาษนั้น อาจใช้มือเคาะเบา ๆ เคาะถุงที่ใส่สปอร์เพื่อเขย่าให้สปอร์ที่สุกแก่ร่วงลงในถุง

กระดาษนั้นเร็วขึ้น แล้วจึงนำสปอร์ที่ร่วงเป็นผงอยู่ในถุงกระดาษไปเพาะโดยหว่านลงใน media ที่มีส่วนผสมลงดินเพาะ โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับอิฐ

เผาป่นละเอียดเป็นดินเพาะ อาจใช้กระถางอิฐเผาก้นตื้นเป็นภาชนะเพาะเฟิร์นก็ได้ โดยมีอิฐหักรองก้นกระถางให้ระบายน้ำได้ดีเสียก่อน ที่จะใส่ดินผสมที่

จะเพาะสปอร์ ดินร่วนนั้นอาจมีส่วนผสมของใบไม้ผุครึ่งต่อครึ่งก็ได้ เมื่อใส่ดินปลูกในกระถางเรียบร้อยแล้ว ก็ควรนำกระถางเพาะพร้อมทั้งดินเพาะไปอบให้

ร้อน เพื่อฆ่าเชื้อราและเมล็ดพันธุ์พืชอื่น ๆ ที่ติดมาให้หมดเสียก่อน หรืออาจจะใช้ดินคั่วเพาะก็ได้ หรือจะใช้ดินที่ผสมดิรแล้วนำไปอบไอน้ำนึ่งอย่างหนึ่ง

อย่างใด เป็นการฆ่าเชื้อ (Sterilize) ก่อน เมื่อฆ่าเชื้อโรค ต่าง ๆ ในแปลงเพาะแล้ว จึงฉีดน้ำเป็นฝอยที่ดินเพาะ แล้วจึงนำสปอร์ของเฟิร์นไปหว่านลงใน

กระถางฉีดน้ำเป็นฝอยอีกครั้งหนึ่งให้ ทั่ว แล้วใช้กระจกแก้วใสปิดปากกระถาง หรือจะใช้แผ่นพลาสติคใสปิดปากกระถางให้แน่นก็ได้ ตั้งกระถางเพาะไว้ใน

ที่ร่มเย็น  จะนำกระถางเพาะตั้งบนจานหล่อน้ำก็ได้ จะทำให้ดินเพาะมีความชื้นสูงขึ้น


เมื่อสปอร์เริ่มงอก จะงอกเป็นเกล็ดสีเขียว คล้ายแหนในบ่อน้ำรวมกันเป็นกระจุก ๆ แผ่นสีเขียว ๆ นั้นเรียกว่า ‘Prothallia’ เมื่องอกเป็นต้นและงอกกิ่งเล็ก ๆ


มีใบเป็นกอ จนไม่เห็นแผ่น Prothallia ครั้งแรกแล้ว จึงนำออกมาปลูกในกระบะชำที่มีดินผสมใบไม้ผุอยู่ในดินชำ เมื่อโตดีจนมีใบจริง ๆ ดีแล้ว จึงนำมา

แยกปลูกอีกทีหนึ่งในกระถางขนาด 3 นิ้ว

ข้อควรระวัง ในขณะที่เพาะสปอร์อยู่นั้นก็คือ ห้ามรดน้ำหรือฉีดน้ำอีกหลังจากเพาะสปอร์ลงไปแล้ว ถ้าหากต้องการให้ชื้นให้นำกระถางจุ่มลงไปในน้ำ

โดยให้น้ำจากภาย นอกกระถางซึมเข้าไปทางส่วนใต้กระถาง และข้อระวังที่ สองก็คืออย่าให้ถูกแสงแดดโดยตรงได้ในขณะที่ยังเล็กอยู่ แม้แต่ถูกแดดใน

ระยะเวลา 3-4 นาที ก็จะทำให้กล้าที่งอกออกมานั้นแห้งตายได้ทันที

 

แหล่งที่มาของภาพ  http://www.fernsiam.com/FernWorld/Propagation/Sporeling/pic-1103.jpg

 

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองแล้ว

ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทำให้สมบูรณ์ดังนี้

1. มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้า ทุกหน้าต้องมีแบนเนอร์บอกว่าหน้านั้นคืออะไร

2. เนื้อหาแต่ละหน้า มีภาพ หรือคลิปจาก YouTube ประกอบ พร้อมแหล่งอ้างอิงไว้ใต้ภาพ หรือคลิป

3. ภาพต้องตกแต่งสวยงามแล้วอับโหลดไว้ หากพื้นที่ไม่พอให้แจ้งที่ http://www.thaigoodview.com/node/40683

4. แหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง

5. หน้าผู้จัดทำต้องมี

6. ฟอนต์ต้องถูกต้อง ข้อความต้องจัดเป็นระเบียบ

7. QR Code ต้องใส่ ถ้าไว้หน้าแรกจะดีมาก

8. ถ้ามีเส้นสวยงามไว้ข้างล่างทุกหน้าจะทำให้ดูดี

9. ถ้าทุกหน้ามีเมนูไปยังทุกหน้า จะทำให้เรื่องของเราสมบูรณ์มากๆ

นี่คือตัวอย่างที่ดี ซึ่งยังมีอีกหลายคนที่ทำดีมาก http://www.thaigoodview.com/node/157928 

ขอบคุณนักเรียนทุกคน

เราเรียนเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นเป้าหมายหลัก

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 1 ผ่าน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์