หนังสือ 9 เล่มน่าอ่านจากมิวเซียมสยาม

เสาร์ที่ผ่านมา (13/9/51) “มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) แถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือทรงคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และวิถีชีวิต จำนวน 9 เล่ม ได้แก่ 1.ผู้แทนเมืองไทย 2.ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ 3.เรียงความประเทศไทย 4.สยามประเทศ : การติดต่อโลกภายนอกและพัฒนาการของบ้านเมือง 5.โกษาปาน ราชทูตผู้กู้แผ่นดิน 6.โยเดียกับราชวงศ์พม่า เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้ 7.ไดโนเสาร์ เจ้าพิภพโลกล้านปี 8.มิวเซียมสยาม : บ้านเกลอ เฮือนเสี่ยว พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รุ่นที่ 1 9.Tool Kit เรียงความประเทศไทย สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

แขกรับเชิญหลายคนหยิบเล่มโปรดมาพูดคุย เช่น ทราย เจ