กล้วยไม้

รูปภาพของ sss29029

 

          1. เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และช่วยขยายพันธุ์ให้กล้วยไม้มีจำนวนมากขึ้น

          2. ใช้ในการประดับอาคารสถานที่เนื่องจาก กล้วยไม้มีลักษณะที่สวยงาม จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ประดับอาคารสถานที่ ประดับตามโต๊ะอาหาร

             โต๊ะรับแขก ห้องน้ำ เพื่อให้เกิดความสวยงาม

          3. เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้รู้จักความหลากหลายของกล้วยไม้ชนิดนี้รวมทั้งโครงสร้างของส่วนต่างๆของ

              กล้วยไม้ ลักษณะที่อยู่อาศัยและประวัติความเป็นมาต่างๆของกล้วยไม้แคทลียามากยิ่งขึ้น

         4. เป็นบ่อเกิดของความรักความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีจิตใจที่อ่อนโยน เนื่องจากการที่เราจะกระทำสิ่งใดนั้นต้องมีใจรักในสิ่งที่

              ทำก่อนและต้องดูแลเอาใจใส่พร้อมกับรับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะส่งผลดีต่อความนึกคิดของคนๆนั้นให้รู้จักรักผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ

             หน้าที่ มีจิตใจอ่อนโยนต่อผู้อื่นมากขึ้น ทำให้สังคมมีความสุข

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองแล้ว

ขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทำให้สมบูรณ์ดังนี้

1. มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้า ทุกหน้าต้องมีแบนเนอร์บอกว่าหน้านั้นคืออะไร

2. เนื้อหาแต่ละหน้า มีภาพ หรือคลิปจาก YouTube ประกอบ พร้อมแหล่งอ้างอิงไว้ใต้ภาพ หรือคลิป

3. ภาพต้องตกแต่งสวยงามแล้วอับโหลดไว้ หากพื้นที่ไม่พอให้แจ้งที่ http://www.thaigoodview.com/node/40683

4. แหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 5 แหล่ง

5. หน้าผู้จัดทำต้องมี

6. ฟอนต์ต้องถูกต้อง ข้อความต้องจัดเป็นระเบียบ

7. QR Code ต้องใส่ ถ้าไว้หน้าแรกจะดีมาก

8. ถ้ามีเส้นสวยงามไว้ข้างล่างทุกหน้าจะทำให้ดูดี

9. ถ้าทุกหน้ามีเมนูไปยังทุกหน้า จะทำให้เรื่องของเราสมบูรณ์มากๆ

นี่คือตัวอย่างที่ดี ซึ่งยังมีอีกหลายคนที่ทำดีมาก http://www.thaigoodview.com/node/157928 

ขอบคุณนักเรียนทุกคน

เราเรียนเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นเป้าหมายหลัก

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2

  • หน้าแรก ไม่ดีนัก
  • หน้าอ้างอิง ไม่ดีนัก
  • หน้าผู้จัดทำ ไม่ผ่าน

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 1 ผ่าน

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 1 ผ่าน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์