เดปกระดุม

รูปภาพของ sss28839

 ต้นเดปกระดุม


      


       เนื่องจากประเทศไทย เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์และแหล่งขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ แหล่งสำคัญแห่งหนึ่งของโลก


 จากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ตั้งแต่ร้อนชื้นไปจนถึงพื้นที่ ที่อากาศเย็น ทำให้บ้านเรามีชนิดไม้ดอกไม้ประดับอยู่มากมาย


ตัวอย่างเช่นไม้ประดับอย่าง เช่น ต้นเดป เป็นไม้ประดับที่มักนิยมมาวางประดับที่โต๊ะทำงาน หรือ พื้นที่พักผ่อน


 


11111111111111111111111111111111111


ชื่อที่เรียก                ต้นเดปกระดุม


ชื่ออื่นๆ                    เดป


ชื่อวงศ์                     Asclepiadaceae