ดอกแก้ว

รูปภาพของ sss28827

 

 

           Photosynthesis is a process used by plants and other organisms to convert light energy, normally from the sun, into chemical energy that can be used to fuel the organisms' activities. Carbohydrates, such as sugars, are synthesized from carbon dioxide and water (hence the name photosynthesis, from the Greek φῶς, phōs, "light", and σύνθεσις, synthesis, "putting together"). Oxygen is also released, mostly as a waste product. Most plants, most,algae, and cyanobacteria perform the process of photosynthesis, and are called photoautotrophs. Photosynthesis maintains atmospheric oxygen levels and supplies all of the organic compounds and most of the energy necessary for all life on Earth.

           Although photosynthesis is performed differently by different species, the process always begins when energy from light is absorbed by proteins calledreaction centres that contain green chlorophyll pigments. In plants, these proteins are held inside organelles called chloroplasts, which are most abundant in leaf cells, while in bacteria they are embedded in the plasma membrane. In these light-dependent reactions, some energy is used to stripelectrons from suitable substances such as water, producing oxygen gas. Furthermore, two further compounds are generated: reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) and adenosine triphosphate (ATP), the "energy currency" of cells.

            In plants, algae and cyanobacteria, sugars are produced by a subsequent sequence of light-independent reactions called the Calvin cycle, but some bacteria use different mechanisms, such as the reverse Krebs cycle. In the Calvin cycle, atmospheric carbon dioxide is incorporated into already existing organic carbon compounds, such as ribulose bisphosphate (RuBP). Using the ATP and NADPH produced by the light-dependent reactions, the resulting compounds are then reduced and removed to form further carbohydrates such as glucose.

 

           The first photosynthetic organisms probably evolved early in the evolutionary history of life and most likely used reducing agents such as hydrogen or hydrogen sulfide as sources of electrons, rather than water. Cyanobacteria appeared later, and the excess oxygen they produced contributed to theoxygen catastrophe, which rendered the evolution of complex life possible. Today, the average rate of energy capture by photosynthesis globally is approximately 130 terawatts, which is about six times larger than the current power consumption of human civilization. Photosynthetic organisms also convert around 100–115 thousand million metric tonnes of carbon into biomass per year.

 

เนื้อหาโดยhttp://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์