Jelly fish movement

รูปภาพของ shwonrumpa

 

การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน

 

    แมงกะพรุน (jelly fish) มีรูปร่างเหมือนร่มหรือกระดิ่งคว่ำ (ดังภาพที่1) เป็นสัตว์ที่มีลำตัวนิ่มมาก มีน้ำเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของลำตัวแมงกะพรุน จัดอยู่ในไฟลัม ซีเลนเทอราตา(coelenterata)

 

 

ภาพที่ 1 : รูปร่างลักษณะของแมงกะพรุน

 http://static.ddmcdn.com/gif/jellyfish-10.jpg

  

                 แมงกะพรุนมีของเหลวที่เรียกว่า มีโซเกลีย (mesoglea) แทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นนอกและเนื้อเยื่อชั้นใน   ของเหลวนี้ช่วยทำให้ร่างกายของแมงกะพรุนคงรูปอยู่ได้ ของเหลวนี้จึงทำหน้าที่เป็นโครงกระดูกช่วยค้ำจุนร่างกาย เรียกว่า ไฮโดรสเกเลตอน (hydroskeleton)

                การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนเกิดจากการหดตัวของเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณขอบกระดิ่งและผนังลำตัวสลับกัน ทำให้เกิดแรงดันของน้ำผลักตัวแมงกะพรุนให้พุ่งไปในทิศทางตรงข้ามกับน้ำที่พ่นออกมา  การหดตัวนี้จะเป็นจังหวะทำให้ตัวแมงกะพรุนเคลื่อนที่เป็นจังหวะด้วย 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9ZbI0Dig6g8 

 

                  แมงกะพรุนมีของเหลวที่เรียกว่า มีโซเกลีย (mesoglea) แทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นนอกและเนื้อเยื่อชั้นใน   ของเหลวนี้ช่วยทำให้ร่างกายของแมงกะพรุนคงรูปอยู่ได้ ของเหลวนี้จึงทำหน้าที่เป็นโครงกระดูกช่วยค้ำจุนร่างกาย เรียกว่า ไฮโดรสเกเลตอน (hydroskeleton)

 

 

 จัดทำโดย ครูอรรัมภา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์