การเปรียบเทียบ Comparison of Adjectives

 

การเปรียนเทียบมี 3 ระดับ                                                                           

1. การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Possitive Degree)

 รูปแบบ  as + adj.ปกติ + as แสดงความเท่าเทียมกัน 

 Som is as small as Thai.

This road is as long as that one.

2.การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree)   มี 2 วิธี

รูปแบบ 1  adj. หนึ่งพยางค์ เติม er ท้ายคำ  + than เช่น tall - taller, small-smaller, big-bigger,short-shorter

รูปแบบ 2 ค adj. มากกว่า 2 พยางค์ขึ้นไป ใช้  more + adj. + than เช่น handsome, intelligent, clever

Som is smaller than Tum.

Som is more beautiful than Sandy.

3.การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superative Degree)

รูปแบบที่ 1 the + adj. พยางค์เดียวหรือสองพยางค์เติม est เช่น tall-tallest, small-smallest, thin-thinest

รูปแบบที่ 2  the most + adj. มากกว่าสองพยางค์ขึ้นไป

 Thai  is the smallest.  

Thai is the most intelligent in the class.

What is the longest river in the world?

Who is the most diligent in the classroom?

                          

 

                                                         

จัดทำโดย.. Kru.Sirinan Saohai School 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 187 คน กำลังออนไลน์