ห้องเรียนออนไลน์ ครูธิรนันท์ ชมวนา โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จ.สระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556

รูปภาพของ kkktiranan

                                                                                                  

                                                                                             

สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนที่ได้มาเรียนห้องเรียนออนไลน์ ครูธิรนันท์ ชมวนา  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จ.สระบุรี

วิชาภาษาไทย (ท 23102 )ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556

 งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3 | งานครี่งที่ 4 | งานครั้งที่ 5

 งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3 | งานครี่งที่ 4 | งานครั้งที่ 5

งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3 | งานครี่งที่ 4 | งานครั้งที่ 5

 สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนที่ได้มาเรียนห้องเรียนออนไลน์ ครูธิรนันท์ ชมวนา  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จ.สระบุรี

วิชาภาษาไทย (ท 32102 )ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556

งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3 | งานครี่งที่ 4 | งานครั้งที่ 5

  งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3 | งานครี่งที่ 4 | งานครั้งที่ 5

  งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3 | งานครี่งที่ 4 | งานครั้งที่ 5

  

 สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนที่ได้มาเรียนห้องเรียนออนไลน์ ครูธิรนันท์ ชมวนา  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จ.สระบุรี

วิชา นิทานพื้นบ้าน(ท.............) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556

   งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3 | งานครี่งที่ 4 | งานครั้งที่ 5

สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนที่ได้มาเรียนห้องเรียนออนไลน์ ครูธิรนันท์ ชมวนา  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จ.สระบุรี

วิชาโครงงานภาษาไทย(ท......................) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556

  งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3 | งานครี่งที่ 4 | งานครั้งที่ 5

    งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3 | งานครี่งที่ 4 | งานครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์