ใบความรู้ที่ 1 ม.5/4 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จ.สระบุรี

รูปภาพของ bmoyuparat

 

 

 

                                                              

รายวิชา ง30209  การจัดการธุรกิจด้วยระบบฐานข้อมูล                                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล                               

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

                                                                                                                                  

ลักษณะของข้อมูล

มนุษย์ได้ข้อมูลช่วยในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้ว โดยในสมัยโบราณมนุษย์ได้อาศัยการสังเกตการณ์ การทดลองเกี่ยวกับพืชพรรณธัญญาหาร และพฤติกรรมของสัตว์ตลอดจนเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  การเรียนรู้  การสังเกตการณ์ และการทดลองของมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนการเก็บข้อมูล ซึ่งได้มีการบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมา ข้อมูลที่เราต้องการนำมาใช้นั้นอาจจำแนกตามรูปลักษณะของข้อมูลได้ดังนี้

1.  ข้อมูลตัวเลข  ได้แก่  ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนซึ่งจะนำไปใช้ในการคำนวณ  เช่น  ปริมาณน้ำฝน

ที่ตก ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็น 184  มิลลิเมตร อุณหภูมิในห้องเรียนขณะนี้เป็น  30  องศาเซลเซียส  จำนวนนักเรียนในชั้น ม.5/1 เป็น 36 คน ความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เท่ากับ 156  เซนติเมตร

2.  ข้อมูลอักขระ  ได้แก่  ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร  ตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณสัญลักษณ์ต่างๆ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจเป็นตัวอักษร  ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ผสมกัน เช่น ชื่อโรงเรียนน่าเรียนวิทยา 

ซึ่งเป็นตัวอักษรล้วน  ทะเบียนรถยนต์ สห1431 ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข หมายเลขโทรศัพท์ 022186020 ซึ่งเป็นตัวเลขล้วน  เลขที่บ้าน  70/3 ซึ่งเป็นตัวเลขและสัญลักษณ์

3.  ข้อมูลภาพ  ได้แก่  ข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายหรือภาพลายเส้น เช่น ภาพถ่ายแบบก่อสร้างอาคาร  ภาพลายเซ็น

4.  ข้อมูลเสียง  ได้แก่  เสียงที่บันทึกเอาไว้ด้วยแถบเสียง หรือบันทึกเป็นข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์และใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เช่น การบริการสารสนเทศผ่านทางโทรศัพท์ของธนาคารต่างๆ ซึ่งการบริการนี้ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลและให้ผลลัพธ์เป็นเสียงตอบกลับมาทางโทรศัพท์

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์