ม.1/6 งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ shwbenjawan

ที่มา : http://youtu.be/c1YZ4PLY7AE

 

คำชี้แจง : 1. ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการทำเคดูพาจ จากวีดีโอ

             2.  ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำตามวีดีโอกำหนด

             3.  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนตามวีดีโอ

             4.  กำหนดส่งชิ้นงาน 1 ชิ้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

 

เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  10  คะแนน


1. ความเรียบร้อยของชิ้นงาน          2  คะแนน

2. ความสวยงามของชิ้นงาน           2  คะแนน

3. ความสำเร็จของชิ้นงาน             2  คะแนน

4. การออกแบบชิ้นงาน                2  คะแนน

5.  ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน   2  คะแนน

หมายเหตุ  :  1.ส่งงานได้ที่โต๊ะครูที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                   พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ ลงในกระดาษติดที่ชิ้นงาน

                 2. หากส่งงานช้า หักวันละ 1 คะแนน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์