ใบความรู้ที่ 5 ม.5/4 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จ.สระบุรี

รูปภาพของ bmoyuparat

 

รายวิชา ง30209  การจัดการธุรกิจด้วยระบบฐานข้อมูล                                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล                               

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

                                                                                                                                  

ปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูล

เมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลในงานต่างๆ แต่ละงานมีการออกแบบแฟ้มข้อมูลเพื่อใช้ในงานของตนเอง เช่น ระบบงานประวัติผู้เรียนก็อาจมีการสร้างแฟ้มข้อมูลประวัติผู้เรียน ดังรูปที่ 1 ระบบงานผลการเรียนของผู้เรียนก็มีการสร้างแฟ้มผลการเรียน 

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลข้อมูลในระบบงานทั้งสอง อาจแบ่งภาระงานของผู้สอนที่มีหน้าที่ดูแลระบบงานทั้งสองได้แต่ก็อาจมีปัญหาการใช้งาน ดังต่อไปนี้

1. เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  กรณีของระบบงานทั้ง 2 เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ดังนั้นแฟ้มประวัติผู้เรียน และแฟ้มผลการเรียนจะมีข้อมูลบางเขตข้อมูลซ้ำกัน เช่น หมายเลขประจำตัว  ชื่อและนามสกุลของผู้เรียน การที่แฟ้มข้อมูลทั้งสองจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำกัน ทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมข้อมูล และเสียเนื้อที่ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ซ้ำกัน

 

2. ข้อมูลที่จัดเก็บมีความขัดแย้งกัน  จากการที่ข้อมูลค่าเดียวกันแต่เก็บอยู่ในหลายแฟ้มข้อมูล ทำให้ยากต่อการดูแล เช่น เมื่อผู้เรียนขอเปลี่ยนชื่อ จะต้องแก้ไขข้อมูลของแฟ้มข้อมูลในระบบงานประวัติผู้เรียน และแฟ้มข้อมูลในระบบงานผลการเรียนของผู้เรียน ถ้ามีการลืมแก้ไขที่แฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ก็ทำให้ข้อมูลมีความขัดแย้งกัน การเกิดข้อมูลที่ขัดแย้งกันก่อให้เกิดปัญหาว่าข้อมูลในแฟ้มใดเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

จากปัญหาดังกล่าวปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการประมวลด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลนี้จะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน ความขัดแย้งของข้อมูล และช่วยให้การจัดการข้อมูลสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์