ห้องข่าว ม.ต้น งานแนะแนว โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

รูปภาพของ shwnapasorn

ข่าว ม.3 

[เฉพาะที่มีหนังสือเข้ามาที่โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"]


 

นักเรียน ม.3 ที่สนใจศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.นครราชสีมา

มีทุนการศึกษามอบให้โดย อบจ.นครราชสีมา

1. ทุน Premuim NPS   จำนวน 15 ทุนๆ ละ 80,000.-

2. ทุน Gold NPS            จำนวน 10 ทุนๆ ละ 60,000.-

3. ทุน Silver NPS            จำนวน 7 ทุนๆ ละ 40,000.-

4. ทุน Standard NPS   จำนวน 108  ทุนๆ ละ 30,000.-

รับสมัคร 15 ต.ค. -25 พ.ย. 56 

ดูรายละเอียดเพิ่มเิติมได้ที่งานแนะแนว  หรือ  www.tnn.ac.th  และ  facebook:  TNNSchool

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนนายเรืออา่กาศ

รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 

1. โครงการช้างเผือก  เกรดเฉลี่ยสะสม ม.1-ม.2 ไม่ต่ำกว่า  3.25 

2. โครงการสบทบ  เกรดเฉลี่ยสะสม ม.1-ม.2 ไม่ต่ำกว่า  2.25 

สมัครวันที่ 1 ต.ค.-1 พ.ย. 56 เวลาราชการ  ที่ กองบิน 2 อ.เมือง จ.ลพบุรี

วันสอบ     23 พ.ย. 56

ประกาศผล 16 ธ.ค. 56

ดูรายละเอียดเพิ่มเิติมได้ที่งานแนะแนว  หรือ www.rtafa.ac.th และ www.rtaf.mi.th

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขยายวันรับสมัครทุน พสวท. ปี 2557

สสวท. แจ้งขยายวันรับสมัครการสอบสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3  เพื่่่อสอบรัุบทุนศึกษาต่อ ม.ปลาย ถึง ปริญญาเอก 

วันสมัคร  ขยายออกไปถึงวันที่ 30 ต.ค. 56

วันสอบ  15 ธ.ค. 56

ดูรายละเอียดเพิ่มเิติมได้ที่งานแนะแนว หรือ http://www.dpstcenter.org/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์