การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

รูปภาพของ bensoawapak

1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

 ที่มาของภาพ: http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/280/effectontrajectory.gif

เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง

ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ที่มาของภาพ:

  1. http://3.bp.blogspot.com/-vNyaSOBjINs/UeC9-s3at3I/AAAAAAAAABM/uwZ-cfEdOWM/s1600/d.jpg
  2. ://i2.wp.com/www.manacomputers.com/wp-content/uploads/2012/07/london-2012-javelin-1.jpg?resize=250%2C250
  3. http://www.compgamer.com/home/wp-content/uploads/2012/08/basketball-2014-hp-450x175.png

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือ เป็นการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ ซึ่งมีทั้งการเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่งพร้อมกัน

 การเคลื่อนที่ในแนวระดับ เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว

 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง    เป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก (เหมือนกับการตกแบบอิสระ)

2. การเคลื่อนที่แบบวงกลม

3. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์