การร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด

รูปภาพของ benpipatsri

การร้อยมาลัยซีก

ที่มาของภาพ  http://www.kmlanna.com/UserFiles/Image/lesson2-2_clip_image003.jpg

 

ความหมายของมาลัยซีกดอกไม้สด 

             ดาราศรี  สมสวัสดิ์ (2529 : 36) ได้ให้ความหมายของคำว่า “มาลัยซีก”ไว้ดังนี้

            มาลัยซีก  หมายถึง  มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงตามขวางเพียงครึ่งซีกของวงกลม  มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเสี้ยว  หรือมาลัยเสี้ยว เพราะในสมัยโบราณใช้มาลัยนี้รัดจุกแทนเกี้ยวรัดผม  มาลัยซีกมีประโยชน์มากมายในงานประดิษฐ์ดอกไม้สด เช่นใช้ผูกรัดเพื่อปิดรอยต่อของมาลัยและเครื่องแขวนต่าง ๆ ใช้รัดและคล้องเป็นมาลัยลูกโซ่   มาลัยผ้าเช็ดหน้า  ผูกเป็นดอกทัดหู

วัสดุและอุปกรณ์ มันวาสลิน

อุปกรณ์

1.   เข็มร้อยมาลัย         2.   กรรไกร             3.   คีมปากจิ้งจก       4.   กระบอกฉีดน้ำ         5.   ภาชนะใส่ดอกไม้

วัสดุ

1.   ดอกไม้ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกพุด              2.   แป้นใบตอง 2 อัน               3.   ด้ายหลอดหรือด้ายกลุ่มสีขาว                  

4.   ผ้าขาวบาง                                        5.   น้ำ 

          

ที่มาของภาพ  http://www.bansuanporpeang.com/files/images/user1147/IMG0664A.jpg

ผังลายมาลัยซีก สองหนึ่ง

ผังลายมาลัยซีกสามสอง

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์