ครั้งที่ 2

รูปภาพของ benpipatsri

บัตรคำสั่ง

 

อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.  นักเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่ม เพื่อรับผิดชอบเรื่อง

      1.1  เอกสารประกอบการเรียน

      1.2  การจัดกิจกรรมกลุ่ม

2.  นักเรียนศึกษาบัตรงาน เรื่องการร้อยมาลัยซีกดอกไม้สดให้เข้าใจ

3.  ปฏิบัติตามขั้นตอนการร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด พร้อมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะ

4.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปขั้นตอนการร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด

5.  ข้อตกลงในการทำงาน

      5.1  ปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความประณีต ถ้ามีปัญหาให้ปรึกษาครู

      5.2  ทำงานเสร็จแล้วเก็บวัสดุ ทำความสะอาดเครื่องมือและสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์