งานครั้งที่ 3

รูปภาพของ benpipatsri

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ใช้เวลาในการทำ 10 นาที

แบบทดสอบหลังเรียน

   เรื่อง การร้อยมาลัยซีกดอกไม้สด

 

คำสั่ง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

จุดประสงค์  บอกความหมายและประโยชน์ของมาลัยซีกได้

1.  มาลัยซีกหมายถึงมาลัยชนิดใด

     ก.  มาลัยโซ่

     ข.  มาลัยแบน

     ค.  มาลัยกลม

     ง.  มาลัยกลมครึ่งเดียว

2.  มาลัยซีกไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้กับวัสดุใดมากที่สุด

     ก.  จัดตะกร้าดอกไม้สด

     ข.  มัดคล้องเป็นมาลัยโซ่

     ค.  มัดเป็นดอกไม้จัดแจกัน

     ง.  ผูกรัดปิดรอยต่อระหว่างอุบะกับตัวมาลัย

3.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ใช้สอยของมาลัยซีกดอกไม้สด

     ก.  ใช้รัดมวยผม

     ข.  ใช้ร้อยเป็นมาลัยตุ้ม

     ค.  ใช้ทำเป็นมาลัยชำร่วย

     ง.  ใช้ผูกรัดเป็นดอกทัดหู

 4.  มาลัยซีกควรนำไปตกแต่งกับส่วนใดของมาลัย

     ก.  ส่วนชายของมาลัย

     ข.  ส่วนอุบะของมาลัย

     ค.  ส่วนกลางของมาลัย

     ง.  ส่วนที่เป็นรอยต่อของตัวมาลัยกับอุบะ

5.  มาลัยซีกมีความสำคัญอย่างไร

     ก.  มีความสวยงาม

     ข.  มีความเหมาะสม

     ค.  ทำให้การร้อยสะดวกขึ้น

     ง.  ช่วยตกแต่งมาลัยให้ครบองค์ประกอบและสวยงามขึ้น

จุดประสงค์  บอกลักษณะของมาลัยซีกดอกไม้สดได้

6.  ลักษณะของมาลัยซีก คือข้อใด

     ก.  กลมยาว

     ข.  แบนยาว

     ค.  ครึ่งเสี้ยวยาว

     ง.  ครึ่งวงกลมยาว

จุดประสงค์  อธิบายการเลือกดอกไม้ที่จะนำมาร้อยมาลัยซีกดอกไม้สดได้

7.  มาลัยซีกร้อยคล้องต่อเป็นมาลัยโซ่ ใช้ดอกไม้ใดได้เหมาะสมที่สุด

     ก.  ดอกรัก

     ข.  ดอกพุด

     ค.  ดอกกุหลาบ

     ง.  ดอกบานบุรี

 8.  ดอกไม้ชนิดใดไม่เหมาะสมในการร้อยมาลัยซีก

     ก.  ดอกรัก

     ข.  ดอกพุด

     ค.  ดอกกุหลาบ

     ง.  ดอกดาวเรือง

จุดประสงค์  บอกหลักการร้อยมาลัยซีกดอกไม้สดได้

9.  ข้อใดคือการร้อยมาลัยซีก

     ก.  ขึ้น 3 กลีบ สับหว่าง 2 กลีบ ไปจนเต็มเข็ม

     ข.  ขึ้น 5 กลีบ สับหว่าง 6 กลีบ  ไปจนเต็มเข็ม

     ค.  ขึ้น 6 กลีบ สับหว่าง 6 กลีบ  ไปจนเต็มเข็ม

     ง.  ขึ้น 8 กลีบ สับหว่าง 8 กลีบ  ไปจนเต็มเข็ม

10.  วิธีการร้อยมาลัยซีกมีหลักสำคัญอย่างไร

     ก.  เลือกกลีบที่มีขนาดต่างกัน

     ข.  แต่ละแถวจะต้องร้อยให้กลีบตรงกันเสมอ

     ค.  เริ่มต้นร้อยจำนวนกลีบน้อยและจบการร้อยด้วยจำนวนกลีบมากเสมอ

     ง.  เริ่มต้นร้อยจำนวนกลีบมากและจบการร้อยด้วยจำนวนกลีบน้อยเสมอ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์