ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

รูปภาพของ bensupak

                                              สิ่งมีชีวิตคืออะไร 

      ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ชีววิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต จึงมีคำถามว่า สิ่งมีชีวิตคืออะไร ปรากฏว่า จนถึงปัจจุบันดูเหมือนว่ายังไม่มีนิยาม (Definition) ของสิ่งมีชีวิตที่ชัดเจนและให้ความหมายครอบคลุม เพราะเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมีเรื่องที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษากันอยู่ไม่รู้จักจบสิ้น 
       อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในที่นี้จะขอยกมาเป็นตัวอย่างเพียงบางประการ
 
สิ่งมีชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้
 
 1. การใช้พลังงาน (Energy Utilization) พลังงานในที่นี้จะแฝงอยู่ในรูปของ “อาหาร” ที่สิ่งมีชีวิตบางอย่างอาจสร้างขึ้นมาเองหรือต้องได้รับจากสิ่งมีชีวิตอื่น พลังงานทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถแสดงกิจกรรมอันเป็นคุณสมบัติประการต่างๆ
 
2. การสืบพันธุ์ (Reproduction) สิ่งมีชีวิตมีกิจกรรมการสืบพันธุ์ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนชนิดของตัวเอง
 
3. การเจริญเติบโต (Growth and Development) ร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเชิงของขนาดและรูปร่างลักษณะ
 
4. การควบคุมสภาพภายในร่างกาย (Homeostasis) เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายดำเนินไปได้เป็นปกติ
 
5. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Response) สิ่งเร้าในที่นี้ก็คือสภาพแวดล้อมทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลตลอดเวลา 
 
 6. การปรับตัวทางวิวัฒนาการ (Evolutionary Adaptation) เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของมันสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่สิ่งมีชีวิตนั้นต้องมีการปรับตัว 
        แม้บางอย่างจะต้องใช้เวลานานมากก็ตาม จากคุณสมบัติบางประการที่ยกมานี้จึงอาจใช้เป็นเกณฑ์ที่น่าจะวินิจฉัยได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือยังมี “ชีวิต” หรือไม่
รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์