วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดรับนักเรียนโครงการพิเศษ

 

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.1 หลักสูตรภาคภาษาไทย คณะอุตสาหกรรมบริการ

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์

 

1.2 International Program, Faculty of Hospitality Industry

• Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management

(with the academic certification of Ecole hôtelière de Lausanne)

• Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Restaurant

Management (A Joint Degree Program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ปีการศึกษา 2556 (ทุกแผนการ เรียนสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชา)

2.  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ

3.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

กำหนดการและวิธีการสมัคร

ครั้งที่ 1 (GPAX 4 ภาคเรียน)  รับสมัครบัดนี้ถึง 18 ต.ค. 2556

 

ครั้งที่ 2 (GPAX 5 ภาคเรียน) รับสมัคร 19 ต.ค. 2556-10 ม.ค. 2557

 

 

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งไปรษณีย์เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5 พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัคร วิทยาลัยดุสิตธานีภายในวันกำหนด 

3. นักเรียนผู้สมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระเงินโดยโอนค่าสมัครจำนวน 500 บาท ผ่านทางธนาคาร ซึ่งสามารถเลือกธนาคารได้ ดังนี้

ชื่อบัญชี  วิทยาลัยดุสิตธานี   ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนพัฒนาการ   บัญชีสะสมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 198-0-85294-9

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาซีคอนสแควร์  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 095-2-48283-1

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครของวิทยาลัย 

2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารทั้ง 2 ด้าน) จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

6. ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย)

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ข่าวการรับสมัครและประกาศผล

การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน) จะต้องมารายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษา ที่แผนกทะเบียนตามกำหนดการ หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtc.ac.th

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์