วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบ 2

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จะปรับกำหนดเวลาเปิดเทอม ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเดือนสิงหาคม จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมเพื่อเข้าศึกษาและสามารถรวมเข้าเรียนตามเกณฑ์ชั้นปีปกติ

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวทบ. (Bachelor of Science)

*สาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก

*สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา

*สาขาวิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศศบ. (Bachelor of Arts)

*สาขาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ

 

เกณฑ์การพิจารณารับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสอง

1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ≥ 2.50

2.คิดคะแนนเช่นเดียวกับระบบแอดมิชชั่นกลาง โดยพิจารณาจากคะแนน GAT รวมและคะแนน PAT 1 

หากมีคะแนนตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนดจะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน

 

หลักฐานในการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1.) จำนวน 2 ฉบับ

5. ผลคะแนนของการสอบ GAT และPAT จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการคัดเลือก

1.ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.ทำแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง

3.สอบสัมภาษณ์ 

4.แจ้งผลการสอบภายใน 3 วัน 

 

 

ค่าสมัคร 400 บาทรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ เวลา 08.00 - 12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-675-5304-12 หรือ www.slc.ac.th

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์