ฟังก์ชั่นการคำนวณสถิติพื้นฐานในการศึกษา ด้วยโปรแกรม Excel

ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ช่วยในการคำนวณในการทำวิจัยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

 image

=SUM(… : …) ใช้หาผลรวมในช่วงของข้อมูล เช่น =SUM(A1 : A20)

  ตัวอย่างการใช้งานสูตร Sum  หาผลรวมของคะแนนสอบ (Sum)ด้วย Microsoft Excel 2010

 

  การใช้ฟังก์ชั่น COUNTIF ใน EXCEL

=  ฟังก์ชั่น COUNTIF  เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยนับจำนวนเซลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหดน  ด้วยการระบุกลุ่มเซลและระบุเงื่อนไขที่ต้องการนับลงไป  โดยสามารถระบเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงได้ทั้งค่าที่เป็นตัวเลข และข้อความ

รูปแบบ  CONTIF (range,criteria)

            range  คือช่วงของเซลข้อมูลที่ต้องการนับรายการตามเงื่อนไข

            criteria  คือเงื่อนไขที่กำหนดให้นับ

ตัวอย่าง

=        COUNTIF(M2:M6,4)

          หมายถึงนับช่วงเซลข้อมูลจาก M2 จนถึง M6  ว่านักเรียนที่ได้เกรดสี่มีจำนวนกี่คน

 

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น COUNTIF : นักเรียนได้เกรดสี่มีกี่คน ด้วยสูตร COUNTIF ใน EXCEL

 

image

=AVERAGE(… : …) ใช้หาค่าเฉลี่ยในช่วงของข้อมูลที่กำหนด   เช่น =AVERAGE(A2 : A50)  ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น AVERAGE : หาคะแนนเฉลี่ย( Average)ด้วย Microsoft Excel 2010

 

  image

=MAX(… : …) ใช้หาค่าสูงที่สุดในช่วงข้อมูลที่กำหนด เช่น =MAX(A1 : A50)  ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น MAX : การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 หาค่าคะแนนสอบที่มากที่สุด ( Max)

  image

 

=MIN(… : …) ใช้หาค่าน้อยที่สุดในช่วงข้อมูลที่กำหนด เช่น =MIN(A1 : A50)  ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น MIN :  หาค่าคะแนนสอบที่น้อยที่สุด ( Min) ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft excel

 

การหาค่า s.d.ด้วย Excel 2010

=STDEV(… : …) ใช้หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  เช่น =STDEV(A1 : A50)  ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น STDEV : การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)คะแนนสอบ Standard De...

  การตัดเกรดนักเรียน 

=IF(เงื่อนไข,ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำงานส่วนนี้, ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จทำงานส่วนนี้) ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั้น IF : ตัดเกรดนักเรียนง่าย ๆ ด้วย สูตรใน Excel โดยใช้สูตร IF

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์