งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ bentananya

 

งานครั้งที่ 1   ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2556

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 

 รายวิชาคณิตศาสตร์   (ค21102)

    1.  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องทศนิยมตามข้อข้อต่อไปนี้

  1.    ความหมายของทศนิยม
  2.    การเปรียบเทียบทศนิยม
  3.    การบวกทศนิยม
  4.    การลบทศนิยม
  5.    การคูณทศนิยม
  6.    การหารทศนิยม
  7.    โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม

                จากแหล่งข้อมูลต่าง   เช่น  หนังสือเรียน   เว็บไซต์ต่างๆ  

                เช่น  http://tc.mengrai.ac.th/kruawan/page7.htm

                        http://www.slideshare.net/chantanawonghirun/1-14630862

                        http://www.math.rwb.ac.th/sopa1/index5.htm

                        ขอขอบคุณผู้จัดทำเว็บไซต์ข้างต้น

    2.  นักเรียนทำรายงานสรุป  และยกตัวอย่างประกอบ   5    ตัวอย่างต่อหนึ่งหัวข้อลงในกระดาษกระดาษ ภายในวันที่  27 พฤศจิกายน 2556

          เวลา 09.30 น.  

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์