งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ benMontakan

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ภาคเรียนที่ 2/2556

  • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
  • สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
  • สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ 
    (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
  • ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง
  • ส่งงานภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 05.30 น.
  • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของเพื่อนในห้อง มีที่ไม่ถูกต้องตรงไหนในการทำบล็อก (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
  • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511
รูปภาพของ bengame2707

ขอส่งงานที่1ด.ช.ธนินโชตน์ ประเสริฐพงษ์ 2/7 เลขที่10

ขอส่งงานครับ ชื่อด.ช.สหรัฐ วณิชย์ศักดิพงศ์ ม.2/7 เลขที่31

ขอส่งงานครับ ชื่อ ด.ช วิชชากร ยะอินทร์ ม.2/7 เลขที่ 25 ครับ

 

ขอส่งงานค่ะ ด.ญ พรรพษา ภูมิผักเเว่น ชั้น ม.2/7 เลขที่ 38 ค่ะ 

ขอส่งงานครับ ชื่อ ด.ช.วสุกานต์  กรรณิกา 2/7 เลขที่ 24.

 

 

ขอส่งงานครับ ชื่อ ด.ช.พีรวัส โยพันดุง ม.2/7 เลขที่ 19 ครับ

รูปภาพของ pe1999zaza

ขอส่งงานค่ะ ชื่อ กมลวรรณ เปลี่ยนเจริญ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 37 ค่ะ

ขอส่งงานค่ะ ชื่อ เสาวลักษณ์ คงสุขกาย ชั้น ม.2/7 เลขที่ 39 ค่ะ 

ขอส่งงานครับ ชื่อ อภิสิทธิ์ นัยเนตร ชั้น ม.2/7 เลขที่ 35 ครับ

ขอส่งงานครับ ชื่อ รัชพล พันธ์ผา ชั้น ม.2/7 เขลที่ 22 ครับ

ขอส่งงานครับ ชื่อ บุญทวี เขียวหวาน ชั้น ม.2/7 เลขที่ 15 ครับ

ขอส่งงานค่ะ ชื่อ ณัฐวรรณ รอดประดิษฐ์ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 36 ค่ะ

รูปภาพของ kong1999zaza

ขอส่งงานครับ ชื่อ ด.ช.เรืองไชย พงศ์สระ ชั้น ม. 2/7 เลขที่ 23 ครับ

รูปภาพของ benMontakan

ขอส่งงาน ด.ช..... เลขที่ 1 ม.2/7 http://www.thaigoodview.com/node/160152

รูปภาพของ benMontakan

ครูมณฑกานต์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์