งานครั้งที่ 1 ม.2/9

รูปภาพของ benMontakan

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาคเรียนที่ 2/2556

  • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
  • สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
  • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของเพื่อนในห้อง มีที่ไม่ถูกต้องตรงไหนในการทำบล็อก (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
  • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

ด.ช.อรรถพลชัย เข็มทอง ม.2/9 เลขที่33

ด.ช. กรุงศรี วัฒนเจริญ ม2/9 เลขที่3

 

รูปภาพของ kuy

ด.ญ.ปนัดดา  พลูสวัสดิ์  ม2/9  เลขที่41

ด.ญ.นัธิกา  จิตสงี่ยม  เขที่40  ม.2/9

รูปภาพของ Thanawat voy

ด.ช. ธนวัฒน์  ประสงค์จิรกุล  ชั้น ม 2/9 เลขที่ 12

รูปภาพของ chanapong pinkeaw

ด.ช.ชนพงษ์ ปิ่นแก้ว ชั้นม.2/9 เลขที่ 7

รูปภาพของ chanapong pinkeaw

ด.ช.ชนพงษ์ ปิ่นแก้ว ชั้นม.2/9 เลขที่ 7

รูปภาพของ tew@123

พีรพล อธินุวัน์ 2/9 เลขที่ 19

รูปภาพของ Busukon321

ศุภวัฒน์ บุตรสุคนธ์ ม.2/9 เลขที่23

รูปภาพของ TEE555

พชรพล  นิยม   เลขที่ 16  ชั้น 2/9

รูปภาพของ GoLfZX

ด.ช.สุรศักดิ์ สรวมศิริ เลขที่28 ม.2/9

รูปภาพของ GoLfZX

ด.ช.สุรศักดิ์ สรวมศิริ ม.2/9 เลขที่28Laughing

รูปภาพของ gusza6574123

ด.ช.สรวิชญ์  สุขสวัสดิ์  ม.2/9  เลขที่ 24

รูปภาพของ Thitiporn2542

ด.ญ. ฐิติพร ดีรัศมี ม.2/9 เลขที่39

รูปภาพของ best038822234

หนึ่งฤทัย  เพชรฟู  ม2/9  เลขที่45

รูปภาพของ somjai123

ด.ช.วรโชติ สมใจ ม.2/9 เลขที่ 22

รูปภาพของ Ming-huajai

ด.ญ.ชนรรถพร หัวใจ ม.2/9 เลขที่38

รูปภาพของ Ming-huajai

ด.ญ.ชนรรถพร หัวใจ ม.2/9 เลขที่38

รูปภาพของ Parn Sw

ด.ญ.สุขใจ วัฒนปรีชา ม.2/9 เลขที่43

รูปภาพของ gu_aombanpho

ด.ช.พิพัฒน์ สร้างสม ม.2/9 เลขที่18

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์