ใบความรู้ เรื่อง กระบวนการทำงานและแก้ปัญหาด้วยวงจร PDCA

รูปภาพของ shwbenjawan

 

 

ใบความรู้

    รายวิชา ง ๓๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง  แก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ                            เวลา  ๑  ชั่วโมง

     เรื่อง กระบวนการทำงานและการแก้ปัญหาด้วยวงจรPDCA                           เวลา  ๑  ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วงจร PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  ได้แก่

·        P - Plan วางแผน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ ตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นทั้ง 4 M

·        D - Do ปฏิบัติ โดยการทำความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติตามแผน

·        C - Check ตรวจสอบ เพื่อติดตามความคืบหน้า และดูผลสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน

·        A - Act ปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม หากการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ ก็จัดให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป        หากการปฏิบัติมีข้อควรปรับปรุง ให้กำหนดวิธีการปรับปรุงต่อไป

กรณีศึกษา  กิจกรรมการซื้อของ

นาย ก จบการศึกษาชั้นม. 6 ที่จังหวัดสระบุรีสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ที่จังหวัดในภาคใต้ แต่มหาวิทยาลัย     มีกฎให้นักศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องพักอาศัยอยู่หอในมหาวิทยาลัย นาย ก จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ซื้อของใช้อะไรเข้าหอบ้าง เพื่อให้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลามากที่สุด ให้ดำเนินการโดยใช้วงจร PDCA มาช่วยดังนี้

P=สำรวจว่าหอในที่จะพักมีอะไรสำหรับบริการไว้แล้ว เช่น เตารีด ตู้เย็น ทีวี ในห้องพักมีอะไรขาดเหลือ (check) และคิดว่าตัวเองจะต้องใช้อะไรบ้างใช้เป็นระยะเวลานานแค่ไหน เช่น สบู่ ควรจะซื้อแค่พอใช้ภายใน 1 เดือน หรือซื้อไว้ใช้ตลอดทั้งเทอม ของแต่ละชนิดราคาประมาณเท่าไร หลังจากนั้นจดรายการและจำนวนสิ่งของที่ต้องซื้อ กำหนดสถานที่ที่จะไปซื้อ เตรียมเงินให้เพียงพอ (Plan)

D =ไปที่สถานที่ที่เราต้องการจะซื้อของ ลำดับในการซื้อ ถ้าต้องไปหลายร้าน เลือกเส้นทางที่ไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาถ้าต้องยกของเอง เลือกซื้อของที่มีน้ำหนักเบาก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องยกของหนัก เป็นเวลานาน (plan) แล้ว เดินเลือกซื้อของตามที่จดมา (do) หากพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน เช่น ไม่มีของ หรือมีราคาสูงเกินกว่าที่ตั้งใจไว้ (check) ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (act) ก่อนออกจากร้าน ตรวจสอบ ว่าของที่ซื้อ ได้รับครบตามจำนวนและถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือมีตำหนิ คนขายคิดราคาและทอนเงินถูกต้องหรือไม่ (check) ถ้าสินค้ามีตำหนิให้เปลี่ยนของหรือถ้าทอนผิดก็ทักท้วงให้เกิดความถูกต้อง (act)

C = กลับมาที่หอ ตรวจสอบจำนวนเงินที่ใช้ไป ตรวจสอบว่าอะไรบ้างที่ซื้อไม่ได้ตามแผน เช่น ของราคาสูงกว่าที่คิดไว้ ของเปลี่ยนรุ่น เป็นต้น ของอะไรที่ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ เช่น ซื้ผ้าปูที่นอนมาผิดขนาด

A =ความผิดพลาดจากการซื้อของครั้งนี้คืออะไร เช่น ไม่เช็คขนาดที่นอนก่อน ต่อไปต้องตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบขึ้น แทนที่จะดูแต่รายการกับจำนวน ก็ต้องดูเบอร์หรือขนาดด้วยรวมทั้งขยายผลไปยังของอื่นที่ต้องตรวจสอบสเป็คด้วย เช่น เบอร์ รหัส รุ่น หน่วยวัด เป็นต้นจดราคาสินค้าที่ซื้อมาเก็บไว้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบในการซื้อครั้งต่อไป เพื่อจะได้เตรียม

 
   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์