วัดพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

รูปภาพของ sss28888

        

                 

 

 

 

                  

      ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า ( ตอนจบ )

    

                ยุคที่ 5 :  ยุคอาณาจักรตองอู 

 

                                                             

 

                                 หลังจากถูกรุกรานจากไทใหญ่  ชาวอังวะได้อพยพลงมาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่โดยมีศูนย์กลางที่

                        เมืองตองอู ภายใต้การนำของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้  ซึ่งสามารถรวบรวมพม่าเกือบทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว

                        กันได้  พม่ากลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญ และจากนั้นพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่

                        เมืองหงสาวดี เพราะเป็นทำเลทางการค้าที่ดีเยี่ยม

                                 จากนั้นพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งเป็นพระเทวันของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ก้ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อ และสามารถ

                       เข้าครอบครองอาณาจักรต่าง ๆ รวมถึงอยุธยาได้ ส่งผลให้พม่ามีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด หลังจากนั้นไม่นาน

                       อยุธยา และเมืองขึ้นต่างๆก็สามารถประกาศตนเป็นอิสระ  เมื่อพม่าต้องเผชิญกับการก่อกบฏจากเมืองขึ้นหลายแห่ง

                       ประกอบกับการรุกรานของโปรตุเกส พม่าจึงถอนตัวจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้ และย้ายเมืองหลวงไปอยู่

                       ที่เมืองอังวะ

                                 หลังจากนั้น พระเจ้าอะนอกะเพตลุนสามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้ง จนในปี

                        พ.ศ. 2295 พม่่าก็ล่มสลายเพราะถูกพวกมอญ รุกราน

 

               ยุคที่ 6 :  ยุคราชวงศ์อลองพญาู 

 

                                                             

 

 

 

                                ราชวงศ์อลองพญาได้รับการสถาปนาขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว พระเจ้าอลองพญาซึ่งเป็นผู้นำที่ได้รับความนิยม

                       จากชาวพม่า พระองค์ได้ขับไล่ชาวมอญและยึดครองอาณาจักรมอญได้ พระองค์สถาปนาให้เมืองย่างกุ้งเป็นเมืองหลวง

                       ในปี พ.ศ.2303 หลังจากเข้ายึดครองตะนาวศรี  พระองค์ได้ยาตราทัพเข้ารุกรานอยุธยาแต่ต้องประสบความล้มเหลวเมื่อ

                       พระองค์ทรงสวรรคตระหว่างการสู้รบ

                               พระเจ้าเซงพะยูเชง พระราชโอรส ได้โปรดให้ส่งทัพเข้ารุกรานอาณาจักรอยุธยาอีกครั้งในปี พ.ศ.2309 ซึ่งประสบ

                       ความสำเร็จในปีถัดมา

                                ในรัชสมัยของพระเจ้าโบดอพญา พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอลองพญา พม่าต้องสูญเสียอำนาจที่มี

                       เหนืออยุธยาไป แต่ก็สามารถผนวกดินแดนยะไข่และตะนาวศรี  เข้ามาไว้ได้ ในช่วงเดือนมกราคมของปี พ.ศ. 2366

                       ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าบาคยีดอว์  ขุนนางชื่อมหาพันธุละ ทัพเข้ารุกรานแคว้นอัสสัมได้สำเร็จ ทำให้พม่าต้องเผชิญ

                       หน้าโดยตรงกับอังกฤษที่ครอบครองอินเดียอยู่ในขณะนั้น

 

               ยุคที่ 7 :  ยุคสงครามกับอังกฤษและการล่มสลายของราชอาณาจักรพม่า 

 

                                จากการพยายามขยายอำนาจของอังกฤษ อังกฤษได้เข้าทำสงครามกับพม่าในปี พ.ศ. 2367 สงครามระหว่าง

                    พม่าและอังกฤษครั้งที่หนึ่งนี้  ยุติลงโดยอังกฤษเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ฝ่ายพม่าจำต้องทำสนธิสัญญายันดาโบ กับอังกฤษ

                    ทำให้พม่าต้องสูญเสียดินแดนอัสสัม มณีปุระ ยะข่าย และตะนาวศรีไป

                                กษัตริย์องค์ต่อมาของพม่าได้ทรงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และทำการโจมตีผลประโยชน์ของฝ่ายอังกฤษ ทั้ง

                   ต่อบุคคลและเรือ เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษครั้งที่สอง ซึ่งก็จบลงโดยชัยชนะเป็นของอังกฤษอีกครั้ง

                   หลังสิ้นสุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษได้ผนวกหงสาวดีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไว้กับตน โดยได้เรียกดินแดนดังกล่าวเสียใหม่ว่าพม่า

                   ตอนใต้ สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในพม่า

 

                                        

 

                               เริ่มต้นด้วยการเข้ายึดอำนาจโดยพระเจ้ามินดง จากพระเจ้าปะกัน พระเจ้ามินดงพยายามพัฒนาประเทศพม่าเพื่อต่อ

                   ต้านการรุกรานของอังกฤษ พระองค์ได้สถาปนากรุงมัณฑะเลย์ ซึ่งยากต่อการรุกรานจากภายนอก ขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่

                   แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได้

                               รัชสมัยต่อมา พระเจ้าธีบอ ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้ามินดง ทรงมีบารมีไม่พอที่จะควบคุมพระราชอาณาจักรได้

                  จึงทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นไปทั่วในบริเวณชายแดน ในที่สุดพระองค์ได้ตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่

                  พระเจ้ามินดงได้ทรงกระทำไว้ และได้ประกาศสงครามกับอังกฤษเป็นครั้งที่สาม ผลของสงครามครั้งนี้ทำให้อังกฤษสามารถ

                 เข้าครอบครองดินแดนประเทศพม่าส่วนที่เหลือเอาไว้ได้

 

 

                                                 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2

ให้ตรวจสอบว่ามีครบและถูกต้องหรือยัง

1. มีแบนเนอร์ทุกหน้า

2. หน้าแรกสวยงาม น่าสนใจ

3. เนื้อหา 10 หน้า 

4. ฟอนต์ถูกต้อง จัดสวยงาม

5. รูปภาพ upload ทุกรูป พร้อมอ้างอิงที่มาไว้ใต้รูป

6. QR Code

7. เส้นคั่นแต่ละหน้า

8. คลิปวีดิโอ

9. หน้าอ้างอิงที่มาข้อมูล

10. หน้าผู้จัดทำ 

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์