สิงคโปร์ เมอร์ไลออนสถานที่ดึงดูดใจ !!

รูปภาพของ sss30053

 

 

 

 


 

 

Melion story

 

    

Melion is an anonymous Breton lai that tells the story of a knight who transforms into a werewolf for the love of his wife who betrays him.The actual date of composition is estimated between 1190 and 1204.The lai of Melion is contained in one existing manuscript: C. Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 3516, f. 343r, col. 1 - 344r, col. 4. This manuscript dates from 1268. The text is written in the Picard dialect.Melion tells the story of a knight named Melion who serves King Arthur and who vows that he will never marry a woman who has loved another man. In the age of courtly love, it is impossible for Melion to find such a woman at court.

 

   

 

   One day while out hunting, Melion meets the daughter of the King of Ireland who tells him that she has never loved a man other than him. They marry and have two children.Three years later, Melion, his wife, and a squire go hunting. Melion sees a beautiful stag, and his wife declares that she will die if she does not eat the flesh of this particular animal. Melion promises her the meat and asks her to help him transform into a wolf using a magical ring. The wife touches Melion's head with the stone of the ring, and he heads off into the forest after the stag. Meanwhile, the wife takes Melion's clothes and the ring, and she elopes to Ireland with the squire.When Melion returns to the place where he left his wife, he sees that she is gone. Still in the shape of a wolf, he stows away on a boat to Ireland, where he is persecuted by the sailors and the townspeople because of his lupine form. Melion bands together with ten other wolves and begins killing livestock and people. The people complain to the king, who hunts down ten of the eleven, leaving Melion alone.King Arthur arrives in Ireland, and Melion goes to him. The king and his knights are surprised by the tame and courtly behavior of the wolf, and they keep him on as a companion. At the court of the King of Ireland, Melion sees the squire who left with his wife and he attacks him. Knowing that Melion is tame, King Arthur and the knights investigate why he attacked the man. The squire confesses, and the daughter is forced to come to court with the magical ring to restore Melion. After becoming a man again, Melion considers punishing his wife by transforming her into a wolf, but instead, he leaves her and returns to Britain with King Arthur.

 

     

 

 

 

แหล่งที่มาของภาพ   http://travel.mthai.com/wp-content/uploads/2013/07/picture-Merlion-Park-Singap.jpg

http://travel.mthai.com/wp-content/uploads/2013/07/singapore-merlion.jpg

 

 

 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2

ให้ตรวจสอบว่ามีครบและถูกต้องหรือยัง

ส่งภายใน 31 ธันวาคม 2556

1. มีแบนเนอร์ทุกหน้า

2. หน้าแรกสวยงาม น่าสนใจ

3. เนื้อหา 10 หน้า 

4. ฟอนต์ถูกต้อง จัดสวยงาม

5. รูปภาพ upload ทุกรูป พร้อมอ้างอิงที่มาไว้ใต้รูป

6. QR Code

7. เส้นคั่นแต่ละหน้า

8. คลิปวีดิโอ

9. หน้าอ้างอิงที่มาข้อมูล

10. หน้าผู้จัดทำ 

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์